Naujienos

Edukacinis užsiėmimas „Radvilos. Kunigaikščių istorija ir paveldas“

2020 01 20


„Šiame varde atpažįstama Lietuva“, – maždaug taip XVI a. apie kunigaikščius Radvilas, pasiekusius savo galybės apogėjų, kalbėjo amžininkai. Ir iš tikrųjų, ištarus žodžių junginį „kunigaikščiai Radvilos“ daugeliui ne tik lietuvių, bet ir lenkų, baltarusių ar ukrainiečių – buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir visos Abiejų Tautų Respublikos tradicijos paveldėtojų – mintyse ir prieš akis pirmiausiai iškyla senoji Lietuvos valstybė – Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, jos istorija, siekis išsaugoti valstybinį suverenumą, tarptautinė politika ir karyba, gausus ir turtingas meninis paveldas bei mecenatystės iniciatyvos, konfesiniai santykiai, kultūra, mokslas, ūkis ir kt.


0001_img_20200107_130836-1_1579521960-7099458a61d7769020074818840dfc26.jpg
Valdovų rūmuose surengta tarptautinė paroda „Radvilos. Kunigaikščių istorija ir paveldas“ kartu yra Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijai bei paveldui skirta paroda, kurioje pristatomi garsiausios, žymiausios, įtakingiausios didikų giminės bei iškiliausių jos atstovų praeities ir veiklos ženklai, nuopelnai, išsaugoti jų materialūs paliudijimai. Parodoje rodoma daugiau nei 350 eksponatų, surinktų iš bemaž 40 atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų), bažnyčių, vienuolynų ir privačių kolekcijų, esančių septyniose pasaulio valstybėse – Lietuvoje, Lenkijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Šventojoje Žemėje (Jeruzalėje). Iš viso Radviloms skirta paroda užima daugiau nei 700 kv. m plotą. Žinoma, kad daugiausia dėmesio sulaukė Barbora Radvilaitė, paskutiniojo Gediminaičio-Jogailaičio Lenkijos ir Lietuvos soste Žygimanto Augusto žmona. Tačiau ekspozicijoje pabrėžiama, kad per visą XVI a. iš Radvilų giminės kilo itin žymūs Lietuvos valstybininkai: nuo Lietuvos kanclerio ir Vilniaus vaivados Mikalojaus Radvilos, kuris pirmasis jau 1518 m. gavo kunigaikščio titulą, iki Lietuvos didžiojo maršalkos ir Vilniaus vaivados Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio – garsaus valstybininko ir diplomato, labai išsilavinusio meno ir mokslo mecenato, piligrimo ir rašytojo.

Šią žymią, daug dėmesio sulaukusią parodą aplankė it Informacinių vizualinių technologijų skyriaus 11 – 12 kl. mokiniai, lydimi mokytojų S. Kalesnikaitės, A. Zybailienės ir V. Račialienės. Mokiniams buvo pasiūlyta išbandyti naują interaktyvų būdą parodos tyrinėjimui. Padedmi edukatoriaus, mokiniai parsisiuntė specialią programėlę išmaniesiems telefonams ir pradėjo virtualią kelionę. Žaidžiant ne tik buvo teikiama papildoma informacija apie parodos eksponatus, siūlomos užduotys, bet ir užduodami smagūs klausimai, į kuriuos atsakymus reikėjo rasti parodos vitrinose ir erdvėje.