Naujienos

2019 10 23

 

Vilniaus technologijų mokymo centras dalyvauja NordPlus Junior tarptautiniuose mainų projekte „Empowerment by innvation – a must for inclusion“ (Įgalinimas inovacijomis – būtinybė įtraukčiai),

Projekto tikslas – padidinti įsitraukimą naujovėmis ir parodyti pedagoginę sistemą bei turinį, kuris įkvėps dalyvaujančius partnerius išmokyti savo studentus XXI amžiaus įgūdžių.

Projekto dalyvės Lietuva, Suomija, Švedija, Estija, Islandija ir Danija kūrybingai, pasitelkdamos inovacijas ieškos sprendimų aktualioms socialinėms problemoms spręsti. Projekte numatyta  stiprinti dalyvaujančių mokinių socialinius įgūdžius ir įgalinti mokinius per inovacijas ir verslumą.

2019 metų rudenį prasidėjęs ir dvejus metus truksiantis projektas skirtas projekte dalyvaujančių šalių profesinių rengimo įstaigų mokiniams bei mokytojams.

Klasių mainų principu vyksiančiose veiklose bus gilinamasi į kiekvienos šalies pasirinktą temą.

KVIEČIAME TEIKTI SAVO KANDIDATŪRAS LYDINČIOJO ASMENS POZICIJAI MOBILUMUOSE ŠVEDIJOJE BEI ESTIJOJE.

Atrinkti mokytojai lydės po keturis 16-18 metų Vilniaus technologijų mokymo centro mokinius.

-        Mobilumas Švedijoje, Nyköping mieste vyks 2020 metų vasario 3-7 dienomis. Tema mokinių veikloms „Skaitmeninės priemonės kultūrinei įvairovei suprasti“.

-        Mobilumas Estijoje Mõdriku mieste vyks 2020 metų gegužės 4-8 dienomis. Tema mokinių veikloms „Dalinis užimtumas – pilna įtrauktis“.

Kelionės, maitinimosi ir apgyvendinimo išlaidos bus apmokamos projekto lėšomis.

 

Preliminari veiklų programa:

Pirmadienis:

 •       Atvykimas;
 •       Apgyvendinimas.

Antradienis:

 •      Prisistatymas;
 •      Namų darbų pristatymas;
 •      Kviestinio svečio pranešimas ir vizito bei temos pristatymas;
 •      Aplinkos pažinimas;
 •      Refleksija;
 •      Bendra veikla.

Trečiadienis:

 •       Tarptautinių komandų formavimas;
 •       Atvejo analizės paskirstymas ir dirbtuvės;
 •       Refleksija;
 •       Bendra veikla.

Ketvirtadienis:

 •       Tarptautinių mainų veiklos / Vietinės aplinkos tyrinėjimas
 •       Mobilumo išvados ir atsiliepimai
 •       Refleksija
 •       Socializacija
 •       Atsisveikinimo vakarienė ir diplomų įteikimas

Penktadienis:

 •       Išvykimas.

 

Iš mobilume dalyvausiančio mokytojo tikimąsi aktyvaus dalyvavimo numatytose veiklose, visokeriopos pagalbos mokiniams ruošiantis veikloms, prieš mobilumą ir po jo. Kandidatui būtinas anglų kalbos lygis leisiantis kokybiškai dalyvauti numatytose veiklose.

Svarbu, kad mobilumo metu įgytos žinios būtų integruotos į tolimesnį kasdienį darbą su mokiniais.

Atrankos kriterijai pretendentams:

 • kryptingumas gerinant savo darbo kokybę;
 •  motyvacija dalyvauti mobilume;
 • noras keistis ir gebėjimas skatinti pokyčius organizacijoje;
 • užsienio kalbos (anglų k.) komunikaciniai įgūdžiai;
 • gebėjimas prisiimti atsakomybę;
 • asmeninės savybės: tolerantiškumas, lankstumas, atvirumas naujovėms, darbštumas ir organizuotumas;
 • pasirengimas skleisti įgytą patirtį kolegų tarpe ir profesinėje veikloje.

Pirmenybė yra teikiama visus kriterijus atitinkantiems kandidatams. Surinkus vienodą balų skaičių pirmenybė skiriama pirmą kartą dalyvausiantiems tarptautinio mobilumo veikloje.

Norintys dalyvauti atrankoje iki lapkričio 6 d. kviečiami teikti šiuos dokumentus:

-        gyvenimo aprašymą (CV)

-        užpildytą anketą.

Dokumentus iki nurodyto termino būtina siųsti el. paštu Plėtros skyriaus projektų vadovei Vytautei Vasiliauskienei adresu vytaute.vasiliauskiene@vtmc.lt.

 


0001_thomas-q-6ef9dzleqh8-unsplash_1571823415-5c18f925b367c9158f14ce36e3c16cc4.jpg