Asmens duomenų apsauga

Čia talpinama:

asmens duomenų tvarkymo taisyklės (tekstinių ir vaizdo duomenų); teisių į duomenų apsaugą įgyvendinimo aprašas, prašymai/formos dėl duomenų apsaugų teisių įgyvendinimo, atsakingo pareigūno kontaktai