Asmens duomenų apsauga

Čia talpinama:

asmens duomenų tvarkymo taisyklės (tekstinių ir vaizdo duomenų); teisių į duomenų apsaugą įgyvendinimo aprašas, prašymai/formos dėl duomenų apsaugų teisių įgyvendinimo, atsakingo pareigūno kontaktai

Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centro asmens duomenų tvarkymo taisyklės (2023 m. vasario 14 d.) (peržiūrėti)

SVARBU. Vilniaus technologijų mokymo centras susijungė su Jeruzalės darbo rinkos mokymo centru ir 2022 m rugsėjo 1 d. veiklą pradėjo naujas - Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras (TECHIN).

Žemiau rasite Vilniaus technologijų mokymo centro asmens duomenų apsaugą užtikrinančius dokumentus, galiojusius iki susijungimo.
Informuojame, kad Vilniaus technologijų mokymo centras  duomenų apsaugą užtikrina, įgyvendindama ES Bendrojo duomenų apsaugos Reglamento Nr. 2016/679 nuostatas ir duomenų apsaugos pareigas, remdamasi direktoriaus įsakymu, patvirtintu Asmens duomenų tvarkymo politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašu bei patvirtintomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, kuriose skelbiama papildoma informacija, susijusi su asmens duomenų tvarkymu.

Esant poreikiui, papildomus klausimus, galite pateikti kreipdamiesi adresu gerda.griniuviene@vtmc.lt

Taisyklės:
  1. Asmens duomenų tvarkymo politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas, 2019 m. kovo 28 d. (peržiūrėti).
  2. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės, 2019 m. kovo 28 d. (peržiūrėti).
  3. Mokinių asmens tvarkymo taisyklės, 2019 m. kovo 14 d. (peržiūrėti)
  4. Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės, 2019 m. kovo 26 d. (peržiūrėti).
  5. Mokymo nuotoliniu būdu asmens duomenų apsaugos tvarka, 2020 m. kovo 30 d. (susipažinti)
Prašymų formos:
  1. Prašymas leisti susipažinti su asmens duomenimis (atsisiųsti).
  2. Prašymas ištaisyti netikslius asmens duomenis (atsisiųsti).
  3. Prašymas ištrinti centre tvarkomus asmens duomenis (atsisiųsti).

Daugiau aktualių dokumentų ieškokite skiltyje Apie mus - dokumentai.