Vakar ir šiandien

Sveiki užsukę! Čia rasite visa, kas galėtų apibūdinti mus – Vilniaus technologijų mokymo centrą – kaip drąsiai pokyčius pasitinkančią ir nuolat besimokančią organizaciją. Kviečiame susipažinti su mūsų ilgamete patirtimi mokant amato ir ruošiant ateities profesionalus, atrasti mus augti skatinančius tikslus ir vertybes, o taip pat kartu pasidžiaugti organizacijos pergalėmis.


SVARBU. Vilniaus technologijų mokymo centras susijungė su Jeruzalės darbo rinkos mokymo centru ir 2022 m rugsėjo 1 d. veiklą pradėjo naujas - Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras (TECHIN).

Plačiau skaitykite čia.


ISTORIJA
Vilniaus technologijų mokymo centras

Šiandien – viena iš didžiausių mokymo įstaigų Vilniaus regione ir Lietuvoje. 2019 m. sausio 1 d. viešoji įstaiga Vilniaus technologijų mokymo centras buvo pertvarkyta iš biudžetinės įstaigos pavadinimu Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras (platesnė informacija – oficialiame rašte). Pastarasis buvo įkurtas 2004 m. liepos 1 d. sujungimo būdu reorganizavus Vilniaus 1–ąją politechnikos, Vilniaus 2–ąją politechnikos, Vilniaus 3–ąją politechnikos bei Vilniaus radioelektronikos ir tiksliosios mechanikos mokyklas.

Vilniaus regione mokymo centras yra tapęs vienu iš IT ir inžinerinės krypties specialistų ruošimo kalvių. Lūžio metais tapo 2014–ieji. Rugsėjo 4 d. oficialiai atidaromi du sektoriniai praktinio mokymo centrai: Inžinerinės pramonės sektorinis praktinio mokymo centras ir Energetikos sektorinis praktinio mokymo centras. Šių praktinio mokymo bazių sukūrimas ir eksploatavimas leidžia prisidėti prie nacionalinės ūkio pažangos, sudaro palankias sąlygas kokybiškai parengti kvalifikuotus įvairių sričių specialistus, užtikrina specialybę įgyti ir persikvalifikuoti norinčių asmenų konkurencingumą darbo rinkoje.

Tų pačių metų rugsėjo 8 d. pradėjo veikti „Akademija.IT“ kaip IT asociacijų „INFOBALT“ „Tech City Lithuania“, IT verslo kompanijų ir profesinio mokymo iniciatyva. Šios iniciatyvos tikslas – suteikti paklausiausias ir analogų Lietuvoje neturinčias kvalifikacijas, leidžiančias ne tik išmokti programavimo ar testavimo pagrindų, bet ir įsilieti į kūrybišką ir dinamišką IT rinką. Nuo 2014 m. rugsėjo pirmą kartą Lietuvos profesinio mokyme pradėta ruošti Java programuotojus, nuo 2016 m. – programinės įrangos testuotojus.
 
Informacinių ir vizualinių technologijų skyrius 

Pačioje Vilniaus širdyje, senamiestyje, įsikūręs Vilniaus technologijų mokymo centro padalinys mena dar 1944 metus. Anuomet spalio 7 d. sename valstybinių žydų prieglaudos namų pastate, suprojektuotame architekto M. Strebeikos ir pastatytame dar 1878 metais, pradeda veikti Vilniaus dailiųjų amatų mokykla. Pirmuoju jos vadovu tampa Leonas Noreika – legendinio tenoro Virgilijaus Noreikos tėvas.

Pirmaisiais Vilniaus dailiųjų amatų mokyklos metais čia pradėjo mokytis bemaž šimtas būsimų siuvėjų, rūbų modeliuotojų ir ornamentų tinkuotojų.

1946 m. mokykla reorganizuojama į Vilniaus 5–tąją amatų, o nuo 1950 m. į Vilniaus 7–tąją amatų mokyklą. Ilgainiui čia pradedami ruošti labiau pramoninių krypčių specialistai – įgyvendinamos tekintojų, stalių, frezuotojų, elektrikų, radijo surinkėjų profesijos.

1963 m. mokykla pavadinama Vilniaus 21–ąja profesine technikos mokykla. Mokinių skaičius didėja iki penkių šimtų, o taip pat plečiamas profesijų pasirinkimas radijo ir elektromontažo srityse. Šalia dieninio įsteigiamas ir vakarinio mokymo skyrius, kuriame įmonių darbininkai kėlė kvalifikaciją.

Po trijų metų, 1966–aisiais, vėl keičiamas pavadinimas į Vilniaus 21–ąją technikos mokyklą. Nuo šiol į mokyklą priimami mokiniai tik su viduriniu išsilavinimu. Papildomai pradedami rengti pašto ir telegrafo agentai, kabelių lituotojai.

Mokykla aukso amžių išgyvena 1970 m. – mokykla tampa viena didžiausių Lietuvoje: joje mokėsi per 1000 mokinių, papildomai pradėtos rengti sekretorių–stenografių, braižytojų, poligrafijos pramonės specialybės. Klestėjimo metais įkūriami keturi mokyklos filialai Vilniuje ir vienas – Kaune, šalia mokyklos atidaroma spaustuvė, o Naujininkų mikrorajone pastatomas 195 vietų mokinių bendrabutis.

1990 m. mokykla pavadinamą Vilniaus 1–ąja politechnikos mokykla. Rinkos ekonomika paveikė mokyklos gyvenimą: buvo atsisakyta nepopuliarių profesijų, sumažėjo ir mokinių skaičius (iki 600 dieniniame ir 200 suaugusiųjų mokymo skyriuje), pradėtos rengti Lietuvos ūkiui reikalingos naujos specialybės, pavyzdžiui: tekstų rinkėjai ir maketuotojai, sekretoriai-referentai, biuro komersantai, reklamos komersantai, o vėliau – ir elektroninio verslo organizatoriai.

Nuo 2004 metų liepos 1 d. mokykla reorganizuota į Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro Administravimo ir paslaugų skyrių, o pasikeitus mokymo programų spektrui 2016 m. rugsėjo 1 d. dar kartą keičiamas padalinio pavadinimas į Informacinių ir vizualinių technologijų skyrių.

Energetikos ir mechatronikos skyrius 

Šis Vilniaus technologijų mokymo centro padalinys savo istoriją pradėjo 1951 m. kaip Žemės ūkio mechamizacijos mokykla, kuriai vadovauti ėmėsi direktorius V. Polusuchin. Neilgai trukus, 1953 m., mokykla buvo pervardinta į Žemės ūkio mechanizacijos mokyklą Nr. 3. Dar po trejeto metų šiai mokyklai buvo skirti buvę Sluškų rūmai, esantys Vilniuje, Kosciuškos g. 10. Po pastatų rekonstrukcijos ir pritaikymo mokymo tikslams, mokykla į juos persikėlė 1960 m. spalį ir buvo pavadinta Amatų mokykla Nr. 18.

1960 m. gruodį mokykla reorganizuota į miesto profesinę technikos mokyklą, 1969 m. – į vidurinę miesto profesinę technikos mokyklą Nr. 25, o 1984 m. – į vidurinę profesinę technikos mokyklą Nr. 25.

Nuo 1988 m. mokyklos pavadinimas pakeistas į Vilniaus 4–ąją profesinę technikos mokyklą, nuo 1990 m. pavadinta Vilniaus 2–ąja politechnikos mokykla.

Nuo 2004 m. liepos 1 d. mokykla reorganizuota į Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro Energetikos ir mechatronikos skyrių.

2014–aisiais, nuo rugsėjo 4 d., šiame skyriuje iškilmingai atidaryti du sektoriniai praktinio mokymo centrai: Inžinerinės pramonės sektorinis praktinio mokymo centras ir Energetikos sektorinis praktinio mokymo centras. Tų pačių metų rugsėjo 8 d. pradėjo veikti „Akademija.IT“ kaip IT asociacijų „INFOBALT“ „Tech City Lithuania“, IT verslo kompanijų ir profesinio mokymo iniciatyva, išpopuliarėjusi kaip pirmoji Java programuotojų ir programinės įrangos testuotojų kalvė Lietuvos profesiniame mokyme.
STRATEGIJA IR KULTŪRA

VTMC misija – tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo ir profesinio mokymo veiklą:

  • teikti pagrindinį, vidurinį, formalų pirminį ir tęstinį, neformalųjį profesinį mokymą;
  • sudaryti sąlygas kvalifikacijai tobulinti ir persikvalifikuoti;
  • tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;
  • sudaryti sąlygas mokiniams išsiugdyti bendrąsias ir kvalifikacijų kompetencijas;
  • plėtoti bendradarbiavimą su darbdaviais ir socialiniais partneriais.

VTMC vizija – tapti profesionalus ugdančia IRT ir inžinerijos srities profesinio mokymo įstaiga – kompetencijų centru.

VTMC vertybės

  • Atsakomybė (prisiimu atsakomybę už savo veiksmus, moralės normas, darbo rezultatus);
  • Pagarba žmogui (esu paslaugus, padedu kitiems; taupau kitų laiką; tarpusavyje bendrauju betarpiškai; gerbiu kitokį požiūrį);
  • Šeimininkiškumas (naudoju išteklius teisingai/ ūkiškai/ racionaliai; kuriu jaukią aplinką);
  • Veržlumas (esu aktyvus generuojant vertingas idėjas ir jas įgyvendinant; iššūkius vertinu kaip naujas galimybes; sėkmei kurti imuosi iniciatyvos)

Strategijos įgyvendinimo planas,2019-2022 (peržiūrėti)

PASIEKIMAI
/ 2021 m. /
Už kokybiškai įgyvendintą projektą (skaitmenizacijos kategorijoje)
Švietimo mainų paramos fondo rengtuose Kokybės apdovanojimuose Vilniaus technologijų mokymo centras buvo nominuotas skaitemenizacijos kategorijoje už kokybiškai įgyvendintą programos Erasmus+ projektą „Prof[net]work įgūdžiai besimokančiai bendruomenei profesiniame mokyme“, kurio veiklų metu remiantis visuminio mokymosi, mokymosi visą gyvenimą, lygiateisiškumo ir įvairovės principais buvo siekiama skatinti visų bendruomenės narių: pedagogų, ugdymo organizatorių, administracijos darbuotojų ir mokinių – profesinių bei bendrųjų kompetencijų ugdymą(si). Visų projekto tikslinių grupių dalyvavimas ir profesinių, didaktinių, švietimo ir ugdymo proceso vadybos kompetencijų turinys buvo grindžiamas moderniųjų technologijų įvaldymu ir taikymu.

/ 2017 m. /
Už nuopelnus Lietuvos ūkio gerovei
Apdovanojimą įteikė Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai kasmetiniame renginyje, kuriame pagerbiamos geriausios įmonės, vadovai ir mokymo įstaigos. Vienas iš laureatų – Vilniaus technologijų mokymo centras. Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų „Darbo žvaigždės“ medalis už nuopelnus Lietuvos ūkio gerovei buvo įteiktas mokymo centro direktoriui Vincentui Klemkai. 

/ 2016 m. /
Už pasiekimus profesiniame mokyme
Apdovanojimą įteikė Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai ir taip pagerbė geriausių rezultatų pasiekusius Rūmų narius. Specialus prizas – Prekybos dievo Merkurijaus statulėle – įteikta Vilniaus technologijų mokymo centrui.

/ 2016 m. /
Už sėkmingą pameistrystės įgyvendinimą
Apdovanojimą skyrė LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Vilniuje vykusioje Tarptautinėje konferencijoje pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje klausimais už sėkmingą bendradarbiavimą, skatinant ir įgyvendinant pameistrystę Lietuvoje, apdovanotas Vilniaus technologijų mokymo centras bei partneriai asociacija „Infobalt“ ir IT kompanija „EIS Group Lietuva“.

/ 2014 m. /
Už profesinio mokymo ir verslo bendradarbiavimą
Apdovanojimą skyrė LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Profesinio mokymo ir orientavimo skyrius bei Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras. Vilniuje vykusioje konferencijoje „Geroji profesinio mokymo patirtis: 2014 metai“ paskelbti ir apdovanoti profesinio mokymo gerosios patirties konkurso „Profesinio mokymo ir verslo bendradarbiavimas“ laimėtojai. Vieni jų – Vilniaus technologijų mokymo centras ir asociacija „INFOBALT“.

Konkurso rengėjai apibūdina laureatus: „Darbdavių iniciatyvos suaktyvėja tuomet, kai atsiranda didelis jų srities specialistų trūkumas. Šios mokymo įstaigos ir asociacijos „INFOBALT“ pavyzdys rodo, kad bendraujant su išties aktyviais – ne tik kalbančiais, bet ir darančiais – darbdaviais įmanoma viskas ir per labai trumpą laiką. Pirmieji kontaktai užmegzti 2014 m. balandžio mėn. Per tą laiką sudarytas IT specialistų rengimo veiksmų planas, parengta nauja mokymo programa, organizuota jos viešinimo kampanija,  organizuotas mokinių priėmimas ir nuo rugsėjo 1 d. mokymo centre įkurtoje „INFOBALT IT akademijoje“ pradėti ruošti labiausiai IT sektoriui reikiami Java programuotojai. Įmonės „EIS Group Lietuva“ atstovai dalyvavo mokinių atrankose ir net ryžosi dėstyti pagrindinius Java programuotojo mokymo programos modulius, nors finansiškai jiems tai visai nenaudinga.“

/ 2013 m. /
Už geriausią absolvento sėkmės istoriją

Vilniuje vykusioje konferencijoje „Geroji profesinio mokymo patirtis: 2013 metai“ paskelbti ir apdovanoti profesinio mokymo gerosios patirties konkurso „Absolventų sėkmės istorija“ laimėtojai. Konkursą organizavo Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio mokymo ir orientavimo skyrius kartu su Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centru. Šių metų konkurso tikslas buvo paskatinti profesinio mokymo įstaigas pasidalinti absolventų sėkmės istorijomis, kurios motyvuotų kitus sekti jų pavyzdžiu ir įkvėptų pasirinkti arba sugrįžti į profesinį mokymą.

Vilniaus technologijų mokymo centro absolventas Benjaminas Šulcas. B. Šulcas dar vaikystėje nuolatos konstruodavo įvairius žaisliukus: nuo aparačiuko, skleidžiančio garso signalus, kurie perspėtų mamą, kad laikas laistyti gėles, sekimo ir pasiklausymo įrangos iki savo rankomis surinktų kompiuterių. Trečiąjį kompiuterį, surinko būdamas vos šešiolikos. Todėl jau po devintos klasės, apsisprendus, jog paprasčiau susidoroti su praktinėmis užduotimis, Benjaminas pradėjo mokytis profesinėje mokykloje. Benjaminas Šulcas – išradėjas, įmonės „Connecty“ kuriančios sistemas, galinčias stebėti įvairius įrenginius, jų valdymo procesus įmonėse, įkūrėjas.