Projektai

Vilniaus technologijų mokymo centras – aktyvus tarptautinių ir nacionalinių projektų dalyvis bei nuolat įgyvendina vidines edukacines iniciatyvas organizacijoje. Projektinę veiklą mokymo centras pradėjo vystyti nuo 2007-ųjų. Daugiau nei dešimtmetį mokiniai, alumnai, mokytojai ir kiti organizacijos darbuotojai semiasi profesinės patirties, tobulina socialinius įgūdžius užsienio šalių mokymo centruose ir įmonėse. Organizuoja mokymus kitoms Lietuvos ir užsienio organizacijoms, dalyvauja įvairiose įniciatyvose. Projektinę veiklą Vilniaus technologijų mokymo centre koordinuoja Plėtros (Vystymo) skyrius.


SVARBU. Vilniaus technologijų mokymo centras susijungė su Jeruzalės darbo rinkos mokymo centru ir 2022 m rugsėjo 1 d. veiklą pradėjo naujas - Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras (TECHIN).

Plačiau skaitykite čia.


2022 METAI
Projekto pavadinimas

Statusas projekte Būsena Tipas
„Praktinių įgūdžių įgijimas energetikos sektoriniame praktinio mokymo centre” (Susipažinti)
Dotacijos gavėjas Vykdomas Nacionalinis

„Praktinių įgūdžių įgijimas Inžinerinės pramonės sektoriniame praktinio mokymo centre” (Susipažinti

Dotacijos gavėjas Vyktomas Nacionalinis

„Pedagogų pasiruošimas kitų kultūrų ir socialinės atskirties asmenų mokymui“ (susipažinti)

Dotacijos gavėjas, konsorciumo lyderis Vykdomas Tarptautinis

„ProInclusion – Profesinių kompetencijių stiprinimas mokinių įtraukčiai“ 2021-1-LT01-KA122-SCH-000016115 (angl. ProInclusion - Strengthening professional competencies for student inclusion) (susipažinti)

Dotacijos gavėjas Vykdomas Tarptautinis

 „Inžinerinės pramonės sektoriaus praktinio mokymo bazės tobulinimas“. (Projekto Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-02-0002 )

Partneris Vykdomas Nacionalinis

„Įgalinimas inovacijomis – būtinybė įtraukčiai“  (Susipažinti)

Partneris Vykdomas Tarptautinis

Erasmus+ KA1 mobilumų projektas Nr.2021-1-LT01-KA121-VET-000006045 (susipažinti)

Dotacijos gavėjas Vykdomas Tarptautinis

Erasmus+ KA1 mobilumų projektas 2022-1-LT01-KA121-VET-000062287

Dotacijos gavėjas Vykdomas Tarptautinis

„Karjeros galimybių plėtra neįgaliesiems 2018-2022 (susipažinti)

Partneris Vykdomas Nacionalinis

„Dirbančių profesinio mokymo įstaigų mokinių ir absolventų gebėjimo mokytis darbinėje veikloje stiprinimas (V etapas)” (susipažini)

Konsorciumo partneris Vykdomas Tarptautinis

„Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ (susipažinti)

Dalyvis Vykdomas Tarptautinė iniciatyva

„Dideli maži ekranai“ (susipažinti)

Dalyvis Vykdomas

Nacionalinė iniciatyva

„Valstybei nuosavybės teise priklausančio pastato Pamėnkalnio G. 11, Vilniuje, atnaujinimas“ (NR. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0106). (susipažinti)

projekto vykdytojas Vykdomas Nacionalinis

„Web2.0“ ir asinchroninio mokymo priemonių naudojimas nuotoliniame mokyme (susipažinti)

Partneris Vykdomas Tarptautinis
„JUIBAD - Join us in the battle against Desinformation“ (Prisijunk kovoje su dezinformacija) (2020-1-ES01-KA226-SCH-094785) (susipažinti) Partneris Vykdomas Tarptautinis
Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas (09.4.2-ESFA-V-715-01-0002)

Partneris

Vykdomas

Nacionalinis

*informacija atnaujinta 2022 m. sausio 17 d.

2021 METAI
Projekto pavadinimas

Statusas projekte Būsena Tipas
„Praktinių įgūdžių įgijimas energetikos sektoriniame praktinio mokymo centre” (Susipažinti)
Dotacijos gavėjas Vykdomas Nacionalinis

„Praktinių įgūdžių įgijimas Inžinerinės pramonės sektoriniame praktinio mokymo centre” (Susipažinti

Dotacijos gavėjas Vyktomas Nacionalinis

„Pedagogų pasiruošimas kitų kultūrų ir socialinės atskirties asmenų mokymui“ (susipažinti)

Dotacijos gavėjas, konsorciumo lyderis Vykdomas Tarptautinis

„ProInclusion – Profesinių kompetencijių stiprinimas mokinių įtraukčiai“ 2021-1-LT01-KA122-SCH-000016115 (angl. ProInclusion - Strengthening professional competencies for student inclusion) (susipažinti)

Dotacijos gavėjas Vykdomas Tarptautinis

Erasmus+ KA2 Projektas "Youth to Youth" (Jaunimas Jaunimiu)(Susipažinti)

Dotacijos gavėjas, Partneris Vykdomas Tarptautinis

„Įgalinimas inovacijomis – būtinybė įtraukčiai“  (Susipažinti)

Partneris Vykdomas Tarptautinis

Erasmus+ KA1 mobilumų projektas Nr.2021-1-LT01-KA121-VET-000006045 (susipažinti)

Dotacijos gavėjas Vykdomas Tarptautinis

„Karjeros galimybių plėtra neįgaliesiems 2018-2022 (susipažinti)

Partneris Vykdomas Nacionalinis

„Dirbančių profesinio mokymo įstaigų mokinių ir absolventų gebėjimo mokytis darbinėje veikloje stiprinimas (V etapas)” (susipažini)

Konsorciumo partneris Vykdomas Tarptautinis

„Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ (susipažinti)

Dalyvis Vykdomas Tarptautinė iniciatyva

„Valstybei nuosavybės teise priklausančio pastato Pamėnkalnio G. 11, Vilniuje, atnaujinimas“ (NR. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0106). (susipažinti)

projekto vykdytojas Vykdomas Nacionalinis

„Web2.0“ ir asinchroninio mokymo priemonių naudojimas nuotoliniame mokyme (susipažinti)

Partneris Vykdomas Tarptautinis
„JUIBAD - Join us in the battle against Desinformation“ (Prisijunk kovoje su dezinformacija) (2020-1-ES01-KA226-SCH-094785) (susipažinti) Partneris Vykdomas Tarptautinis

*informacija atnaujinta 2021 m. spalio 6 d.

2020 METAI
Projekto pavadinimas

Statusas projekte Būsena Tipas
„Praktinių įgūdžių įgijimas energetikos sektoriniame praktinio mokymo centre” (Susipažinti)
Dotacijos gavėjas Vykdomas Nacionalinis

„Praktinių įgūdžių įgijimas Inžinerinės pramonės sektoriniame praktinio mokymo centre” (Susipažinti

Dotacijos gavėjas Vyktomas Nacionalinis

„Pedagogų pasiruošimas kitų kultūrų ir socialinės atskirties asmenų mokymui“ (susipažinti)

Dotacijos gavėjas Vykdomas Tarptautinis

Erasmus+ KA2 Projektas "Youth to Youth" (Jaunimas Jaunimiu)(Susipažinti)

Partneris Vykdomas Tarptautinis

„Įgalinimas inovacijomis – būtinybė įtraukčiai“  (Susipažinti)

Partneris Vykdomas Tarptautinis

„Karjeros galimybių plėtra neįgaliesiems 2018-2022 (susipažinti)

partneris Vykdomas Nacionalinis

„Dirbančių profesinio mokymo įstaigų mokinių ir absolventų gebėjimo mokytis darbinėje veikloje stiprinimas (V etapas)” (susipažini)

Konsorciumo partneris Vykdomas Tarptautinis

„Profesinio mokymo įstaigų absolventų gebėjimo mokytis darbinėje veikloje stiprinimas (IV etapas)“ (Susipažinti)

Konsorciumo partneris įgyvendintas Tarptautinis
Energetikos sektorinio praktinio mokymo centro plėtra (susipažinti) Dotacijos gavėjas Įgyvendintas Nacionalinis

„Mokome mokytojus profesionalių IT kompetencijų (M2Mpro)“ (susipažinti)

Partneris Įgyvendintas Nacionalinis

„Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ (susipažinti)

Dalyvis Vykdomas Tarptautinė iniciatyva

„Darni mokykla“ (susipažinti)

Dalyvis Įgyvendintas Nacionalinė iniciatyva

Europos profesinių gebėjimų savaitė (susipažinti)

Dalyvis Vykdomas Tarptautinė inciatyva

*informacija atnaujinta 2020 m. lapkričio 25 d.

2019 METAI
Projekto pavadinimas

Statusas projekte Būsena Tipas

„Pedagogų pasiruošimas kitų kultūrų ir socialinės atskirties asmenų mokymui“ (susipažinti)

Dotacijos gavėjas Vykdomas Tarptautinis

„Prof[net]work įgūdžiai besimokančiai bendruomenei profesiniame mokyme“ (susipažinti)

Dotacijos gavėjas Įgyvendintas Tarptautinis

„Įgalinimas inovacijomis – būtinybė įtraukčiai“  (Susipažinti)

Partneris Vykdomas Tarptautinis

„Profesinio mokymo įstaigų absolventų gebėjimo mokytis darbinėje veikloje stiprinimas (IV etapas)“ (Susipažinti)

Konsorciumo partneris Vykdomas Tarptautinis

„Karjeros galimybių plėtra neįgaliesiems 2018-2022 (susipažinti)

Partneris Vykdomas Nacionalinis
Erasmus+ KA2 Projektas "Youth to Youth" (Jaunimas Jaunimiu)(Susipažinti) Partneris Vykdomas Tarptautinis
Energetikos sektorinio praktinio mokymo centro plėtra (susipažinti) Dotacijos gavėjas Vykdomas Nacionalinis
„Mokome mokytojus profesionalių IT kompetencijų (M2Mpro)“ (susipažinti) Partneris Vykdomas Nacionalinis
„Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)” (susipažinti) Partneris Įgyvendintas Nacionalinis
„Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ (susipažinti) dalyvis Įgyvendinama Tarptautinis
„Darni mokykla“ (susipažinti) Dalyvis Vykdomas Nacionalinis

*Informacija atnaujinta 2019 m. gruodžio 30 d.

2018 METAI
Projekto pavadimas

Statusas projekte Būsenas Tipas

„Prof[net]work įgūdžiai besimokančiai bendruomenei profesiniame mokyme“ (susipažinti)

Dotacijos gavėjas Vykdomas Tarptautinis

„Tarptautinė patirtis mokymosi mobilume naudojant ECVET“ (susipažinti)

Dotacijos gavėjas Įgyvendintas Tarptautinis

Energetikos sektorinio praktinio mokymo centro plėtra (susipažinti)

Dotacijos gavėjas Vykdomas Nacionalinis

„Mokome mokytojus profesionalių IT kompetencijų (M2Mpro)“ (susipažinti)

partneris Vykdomas Nacionalinis

„Karjeros galimybių plėtra neįgaliesiems 2018-2022 (susipažinti)

Partneris Vykdomas Nacionalinis

„Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)” (susipažinti)

Partneris Vykdoma Nacionalinis

*Informacija atnaujinta 2018 m. gruodžio 30 d.

2017 METAI
Projekto pavadinimas

Statusas projekte Būsena Tipas

„Tarptautinė patirtis mokymosi mobilume naudojant ECVET“ (susipažinti)

Dotacijos gavėjas Vykdomas Tarptautinis
ENERGETIKOS SEKTORINIO PRAKTINIO MOKYMO CENTRO PLĖTRA(susipažinti) Dotacijos gavėjas Vykdomas Nacionalinis

„Pramoninių metalinių paviršių dažytojų purškėjų rengimo patirtisES šalyse“ (susipažinti)

Dotacijos gavėjas Vykdomas Tarptautinis

„Mokome mokytojus profesionalių IT kompetencijų (M2Mpro)“ (susipažinti)

Partneris Vykdomas Nacionalinis

„Pedagogų pasiruošimas socialinės atskirties ir kitų kultūrų asmenų įtraukčiai į Lietuvos profesinį mokymą“ (susipažinti)

Dotacijos gavėjas Vykdomas Tarptautinis
2016 METAI
Projekto pavadinimas

Statusas projekte Būsena Tipas
„Pedagogų pasiruošimas socialinės atskirties ir kitų kultūrų asmenų įtraukčiai į Lietuvos profesinį mokymą“ (susipažinti)

Dotacijos gavėjas Vykdomass Tarptautinis
„Pramoninių metalinių paviršių dažytojų purškėjų rengimo patirtis ES šalyse“ (susipažinti)

Dotacijos gavėjas Įgyvendintas Tarptautinis
„Kaip padėti įsisavinti vizualinės reklamos profesiją mokiniams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų“ (susipažinti)

Partneris Įgyvendintas Tarptautinis