Projektai

Vilniaus technologijų mokymo centras – aktyvus tarptautinių, nacionalinių projektų dalyvis bei nuolat įgyvendina vidines edukacines iniciatyvas organizacijoje. Projektinę veiklą mokymo centras pradėjo vystyti nuo 2007-ųjų. Daugiau nei dešimtmetį mokiniai, alumnai, mokytojai ir kiti organizacijos darbuotojai semiasi profesinės patirties, tobulina socialinius įgūdžius užsienio šalių mokymo centruose ir įmonėse.

Projektinę veiklą Vilniaus technologijų mokymo centre koordinuoja Plėtros (Vystymo) skyrius.

2020 METAI
Projekto pavadinimas

Statusas projekte Būsena Tipas

„Pedagogų pasiruošimas kitų kultūrų ir socialinės atskirties asmenų mokymui“ (susipažinti)

Dotacijos gavėjas Įgyvendinamas Tarptautinis

Erasmus+ KA2 Projektas "Youth to Youth" (Jaunimas Jaunimiu)(Susipažinti)

Partneris Įgyvendinamas Tarptautinis

„Įgalinimas inovacijomis – būtinybė įtraukčiai“  (Susipažinti)

Partneris Vykdomas Tarptautinis

„Profesinio mokymo įstaigų absolventų gebėjimo mokytis darbinėje veikloje stiprinimas (IV etapas)“ (Susipažinti)

Konsorciumo partneris Vykdomas Tarptautinis
2019 METAI
Projekto pavadinimas

Statusas projekte Būsena Tipas

„Pedagogų pasiruošimas kitų kultūrų ir socialinės atskirties asmenų mokymui“ (susipažinti)

Dotacijos gavėjas Įgyvendinamas Tarptautinis

„Prof[net]work įgūdžiai besimokančiai bendruomenei profesiniame mokyme“ (susipažinti)

Dotacijos gavėjas Įgyvendintas Tarptautinis

„Įgalinimas inovacijomis – būtinybė įtraukčiai“  (Susipažinti)

Partneris Vykdomas Tarptautinis

„Profesinio mokymo įstaigų absolventų gebėjimo mokytis darbinėje veikloje stiprinimas (IV etapas)“ (Susipažinti)

Konsorciumo partneris Vykdomas Tarptautinis
Erasmus+ KA2 Projektas "Youth to Youth" (Jaunimas Jaunimiu)(Susipažinti)

Partneris Vykdomas Tarptautinis

2018 METAI
Projekto pavadimas

Statusas projekte Būsenas Tipas

„Prof[net]work įgūdžiai besimokančiai bendruomenei profesiniame mokyme“ (susipažinti)

Dotacijos gavėjas Vykdomas Tarptautinis

„Tarptautinė patirtis mokymosi mobilume naudojant ECVET“ (susipažinti)

Dotacijos gavėjas Įgyvendintas Tarptautinis
2017 METAI
Projekto pavadinimas

Statusas projekte Būsena Tipas

„Tarptautinė patirtis mokymosi mobilume naudojant ECVET“ (susipažinti)

Dotacijos gavėjas Įgyvendintas Tarptautinis
ENERGETIKOS SEKTORINIO PRAKTINIO MOKYMO CENTRO PLĖTRA(susipažinti) Dotacijos gavėjas Įgyvendintas Nacionalinis
2016 METAI
Projekto pavadinimas

Statusas projekte Būsena Tipas
„Pedagogų pasiruošimas socialinės atskirties ir kitų kultūrų asmenų įtraukčiai į Lietuvos profesinį mokymą“ (susipažinti)

Dotacijos gavėjas Įgyvendintas Tarptautinis
„Pramoninių metalinių paviršių dažytojų purškėjų rengimo patirtis ES šalyse“ (susipažinti)

Dotacijos gavėjas Įgyvendintas Tarptautinis
„Kaip padėti įsisavinti vizualinės reklamos profesiją mokiniams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų“ (susipažinti)

Partneris Įgyvendintas Tarptautinis