Praktinio mokymo bazės

Vilniaus technologijų mokymo centre veikia du sektoriniai praktinio mokymo centrai: Inžinerinės pramonės sektorinis praktinio mokymo centras ir Energetikos sektorinis praktinio mokymo centras, savo veiklą pradėję 2014 m. rugsėjo 1 d. Šių praktinio mokymo bazių sukūrimas ir eksploatavima leidžia prisidėti prie nacionalinės ūkio pažangos, sudaro palankias salygas kokybiškai parengti kvalifikuotus įvairių  sričių specialistus, užtikrina specialybę įgyti ir persikvalifikuoti norinčių asmenų konkurencingumą darbo rinkoje.

Sektorinių praktinio mokymo centrų vizija – patrauklus ir žinomas visuomenei, pateisinantis paslaugos vartotojo lūkesčius, teikiantis kokybiškas paslaugas centras.

Sektorinių praktinio mokymo centrų misija – sudaryti tinkamas sąlygas paslaugos vartotojui įgyti praktinių žinių, tobulinti kvalifikaciją.

Sektorinių praktinio mokymo centrų tikslas – organizuoti praktinio mokymo paslaugų prieinamumą besimokantiems kitose profesinio mokymo įstaigose, kolegijose, universitetuose, bendrojo ugdymo mokyklose, taip pat sudaryti sąlygas profesijos mokytojams, technologijų mokytojams, įstaigų, įmonių, organizacijų darbuotojams bei kitiems asmenims tobulinti kvalifikaciją.