Korupcijos prevencija


Vilniaus technologijų mokymo centre yra vykdoma korupcijos pravencija.

Korupcijos prevencijos tikslai – teisinių, organizacinių, socialinių priemonių visuma, skirta veiksmingai korupcijos prevencijos sistemai įdiegti.

Korupcijos prevencijos uždaviniai yra šie:
 1. užtikrinti realų ir veiksmingą korupcijos prevencijos teisinį reguliavimą;
 2. atskleisti galimas korupcijos atsiradimo VTMC priežastis, sąlygas ir jas šalinti;
 3. nustatyti VTMC veiklos sritis, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė;
 4. sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą;
 5. skatinti skaidrų VTMC paslaugų teikimą;
 6. užtikrinti visuomenės informavimą ir VTMC bendruomenės antikorupcinį švietimą.

2021-2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANAS
Vilniaus technologijų mokymo centro 2021–2023 metų korupcijos prevencijos veiksmų (priemonių) planas (susipažinti).

2021- 2023 metų korupcijos prevencijos veiksmų/priemonių plano įgyvendinimo 2021 metais ataskaita (susipažinti)
KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ

Motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės mažos vertės viešųjų pirkimų srityje 2021 metais (susipažinti).

Pasiūlymų, dėl korupcijos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo mažos vertės viešųjų pirkimų srityje įgyvendinimas (susipažinti)

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖ

Specialiųjų tyrimų tarnyba įstaigos veikloje nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės.

NUSTATYTI KORUPCINIO POBŪDŽIO TEISĖS PAŽEIDIMAI

Įstaigoje nebuvo nustatyta korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų

KUR IR KAIP PRANEŠTI APIE KORUPCIJĄ
Pranešti apie pažeidimus galima šiais būdais:
 • el. paštu vtmc@vtmc.lt;                         
 • telefonu 8 656 68784;   
 • atvykus į VTMC, adresu Kalvarijų g. 159, Vilnius;
 • siųsti pranešimą paštu, adresu Kalvarijų g. 159 LT-08313, Vilnius, ant voko turi būti nurodyta žyma ,,Kompetentingam subjektui asmeniškai“.
 • paskambinti Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis), pranešti el. paštu stt@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba palikti pranešimą interneto svetainėje.
ATSAKINGAS UŽ KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS KŪRIMĄ
Vilniaus technologijų mokymo centre už korupcijos prevenciją atsakinga laborantė Regina Mizarienė, tel. 8 656 31530, el p. regina.mizariene@vtmc.lt
ĮSTAIGOS VIDAUS TEISĖS AKTAI IR KITA INFORMACIJA
 • Pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti interesus, sąrašas (susipažinti).

 • Pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį, numatyta pateikti rašytinį prašymą STT, sąrašas (dokumentas).
 • Vilniaus technologijų mokymo centro  korupcijos prevencijos tvarkos aprašas (susipažinti).
 • Vilniaus technologijų mokymo centro dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo, ir eksponavimo tvarkos aprašas (susipažinti)
 • Informacijos vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu teikimo ir tvarkymo Vilniaus technologijų mokymo centre tvarkos aprašas (susipažinti).
 • Antikorupcinio (etiško) elgesio taisyklės (peržiūrėti)