Atviri duomenys

Čia talpinama:

nuorodos į Skaitmeninių dokumentų rinkinių portale sudėtą medžiagą ar atitinkamą kitą saugyklą, dokumentai, kuriems taikomos specialios pakartotinio naudojimo sąlygos (ir pačios sąlygos); informacija dėl išimtinių teisinių pakartotiniam dokumentų naudojimui; atlyginimai už dokumentų teikimą ir atlyginimo mokėjimo tvarka; informacija dėl atlyginimo dydžio apskundimo tvarkos