Naujienos

Bus vykdomas Informacinių ir vizualinių technologijų skyriaus pastato atnaujinimas

2021 03 19


Vilniaus technologijų mokymo centre pradedamas įgyvendinti projektas „Valstybei nuosavybės teise priklausančio pastato Pamėnkalnio G. 11, Vilniuje, atnaujinimas“ (NR. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0106). Projekto metu bus atnaujintas mokslo paskirties pastatas Pamėnkalnio g. 11, Vilniuje, Kuris įgyvendinus projektą bus naudojamas ne trumpiau kaip 10 metų profesinio mokymo paslaugoms teikti.

Projekto tikslas - atnaujinti valstybei nuosavybės teise priklausantį viešąjį pastatą ir padidinti viešojo pastatų energijos vartojimo efektyvumą. Projekto veikla - viešojo mokslo paskirties pastato Pamėnkalnio g. 11, Vilniuje, atnaujinimas ir energijos taupymo priemonių įgyvendinimas. Šiuo metu pastatas atitinka „F“ energetinio naudingumo klasę. Atnaujinus viešąjį pastatą ir pagerinus inžinerinių sistemų fizines ir energetines savybes, bus padidintas pastato energijos vartojimo efektyvumas ir pasiekta mažiausiai „C“ energinio naudingumo klasė.


0001__dsc0037-1_1616145152-f48263d927d716bc4cb49aefffe0366c.jpg
Projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos ( ES) struktūrinių fondų lėšos pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“

Plačiau apie projekto įgyvendinimą  informacija bus pateikiama projekto skiltyje čia https://www.vtmc.lt/projektu-aprasai/valstybei-nuosavybes-teise-priklausancio-pastato-pamenkalnio-g-11-vilniuje-atnaujinimas/