Naujienos

Dalyvavimas projekte tiesia kelią tapti MEPA tinklo nariu

2019 06 13
Šiais mokslo metais Vilniaus technologijų mokymo centras prisijungė prie trečius metus vykdomo projekto „Mokyklos  Europos Parlamento Ambasadorės“ (MEPA). Jame šiais metais dalyvauja 95 gimnazijos ir profesinio mokymo įstaigos.

Projekto veiklą Mokymo centre koordinuoja istorijos, geografijos mokytoja Sigita  Kalesnikaitė ir ekonomikos mokytoja Natalija Mikšienė.

Mokytojos įsitikinusios, kad dalyvavimas šiame projekte suteikia galimybę Mokymo centrui suteikti moksleiviams gilesnį supratimą apie Europos parlamentinę demokratiją ir prisijungti prie Europos Sąjungos mokyklų tinklo.

Programoje „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ numatytos tiek formaliojo ugdymo (integruotos pamokos apie ES ir Europos Parlamentą), tiek neformaliojo ugdymo (Europos dienos renginiai, diskusijos, informacijos apie EP ir ES sklaida) priemonės.

Projekto dalyviai gavo mokomąją medžiagą: projekto vadovėlį, pratybų sąsiuvinius bei integruotų pamokų planus su nuorodomis, prezentacijomis, vizualine informacija; mokslo metų eigoje rengė dalykų pamokas, kuriose integravo medžiagą apie Europos Sąjungą. Informacinių ir vizualinių technologijų skyriuje buvo įsteigta ES informacijos lentyna, organizuota Europos dienos šventė mokyklos bendruomenei.

0001_img_20190613_183236_1560494407-58860161dc46871d1234d76115cabad2.jpg
Šią programą Lietuvoje įgyvendina EP Informacijos biuras, siekdamas skatinti aktyvų jaunimo domėjimąsi Europos Sąjungos sprendimais ir aktualijomis, o ypač Europos Parlamento vaidmeniu Europos demokratijoje.

Programoje sėkmingai dalyvaujančioms bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo mokykloms bus suteiktas Europos Parlamento ambasadorių vardas. Išrinktos aktyviausios mokyklos mokiniai bus pakviesti apsilankyti Europos Parlamente Strasbūre, o mokyklos mokytojai bus kviečiami į mokomuosius seminarus Briuselyje arba Strasbūre.

Pagal projekto reikalavimus, gimnazijos, įvykdžiusios šiuos minimalius reikalavimus, tampa MEPA tinklo narėmis.
Šaltiniai, kurie padės praplėsti bei pagilinti žinias apie Europos Sąjungą.