Naujienos

Integruotos pamokos Laisvės Gynėjų dienai atminti

2021 01 13

Laisvė – viena iš filosofijos kategorijų, charakterizuojanti žmogaus esybę ir būtį, kurios suteikia asmenybei galimybę mąstyti bei elgtis pagal savo nuostatas ir norus, o ne verčiami vidinės ir išorinės prievartos.

Lygiai prieš 30 metų mūsų šalyje buvo juntama nepaprasta drąsa ir susitelkimas svarbiam tikslui – kovai už Lietuvos laisvę. Nors sausio 13 – osios įvykiai pareikalavo aukų, šią lemtingą dieną beginkliai žmonės įrodė, kad meilė Tėvynei ir begalinis laisvės troškimas yra stipresni net už tankus.

0001_asd_1610541957-76d0b4b82cf49db6a7114264adc7d7c0.jpg
Sausio 13 – osios įvykiai paminėti IVTS ir EMS bei kolegijos abiturientų netradicinėse integruotose biologijos – istorijos – geografijos pamokose, organizuotose biologijos mokytojos metodininkės Almos Zybailienės bei istorijos – geografijos vyresniosios mokytojos Sigitos Kalesnikaitės. Integruotose pamokose gimnazistai aiškinosi Neužmirštuolės simboliką, siejo šią gėlę su pilietine akcija; prisiminė pagrindinius įvykius, vykusius sausio mėnesį Lietuvoje, nagrinėjo dokumentinę medžiagą, dalyvavo virtualaus uždavinyno„Istorijos seklys: Sausio 13-osios reliktai“ sprendime.

Laisvę lengvai pažįsta tas žmogus, kuris visu savo veikimu reiškia tikrąjį žmogiškumą, kuris yra tikintis, teisingas, malonus, kantrus ir tvirtas visame, ką jis daro.