Naujienos

IT profesinis mokymas Vokietijoje: ko pa(si)mokyti gali lietuviai?

2019 08 05

Vilniaus technologijų mokymo centras pirmasis Lietuvoje profesiniame mokyme pradėjo įgyvendinti aukštos kvalifikacijos IT specialistų mokymą: 2014 m. suformavo pirmąją Java programuotojų grupę, 2016 m. pradėjo vykdyti programinės įrangos testuotojo mokymo programą, o šių metų rugsėjį startuos .NET programuotojų grupė. Nuosekliai norint užtikrinti mokymo kokybę investuojama ir į IT profesijos mokytojų kompetencijų tobulinimą. Viena iš priemonių – stažuotės užsienio partnerių įmonėse ir mokymo centruose. Šių metų balandį Vokietijos sostinė Berlynas Vilniaus technologijų mokymo centro IT profesijos mokytojus: Vilmą Gudeikaitę, Tomą Tribušauską, Justiną Balsę ir Jaroslavą Grablevskį – pasitiko ne tik didmiesčio ritmu, bet galimybėmis pažinti dualinio mokymo ir pameistrystės profesiniame mokyme įgyvendinant IT krypties mokymo programas specifiką mokymo centre „OSZ IMT – Oberstufenzentrum Informations und Medizintechnik“ (Berlin College of Further Education for Information Technology and Medical Equipment Technology).
 
Interviu su Vilniaus technologijų mokymo centro IT profesijos mokytojais atskleidžia asmenines ir profesines specialistų patirtis. Mokymo centro projekto dalyviams sudaryta stažuotės  programa, leido daugiau sužinoti ne tik apie dualinio mokymo ir pameistrystės įgyvendinimą, bet ir tobulintis, lyginti žinių ir įgūdžių spektrą skirtingose kryptyse, kuriose patys mokytojai specializuojasi, tai yra grafinio ir UI / UX dizaino, internetinių puslapių programavimo, duombazių kūrimo ir valdymo bei Java programavimo kryptyse.

0001_p1290422_1566463185-34e3491386e36b011e612b36d18654af.jpg
Kokie motyvai paskatino pasinaudoti galimybe stažuotis?
 
Vilma: „Pagrindinis motyvas – asmeninis profesinis tobulėjimas. Manau, kad mokytojas nuolat turi tobulėti, o galimybė išvykti į stažuotę – puiki proga tai padaryti. Asmeniškai pasinaudojau pasiūlymų dėstyti grafinio dizaino temas mokiniams, tad patobulinau profesinės anglų kalbos gebėjimus.“
 
Tomas: „Galimybė susipažinti su profesinio ugdymo procesu kitoje šalyje. Tai suteikia šansą palyginti turimas struktūras, galbūt pritaikyti jas savo darbovietėje.“
 
Jaroslavas: „Siekis gilintis į bendradarbiavimo ir informacinių technologijų dėstymo būdus. Noras keistis ir skatinti pokyčius organizacijoje. Tokia patirtis yra naudinga, nes tai yra galimybė pamatyti kitos mokymo įstaigos darbo organizavimą.“
 
Iš arti susipažinote su mokymo centre „OSZ IMT Oberstufenzentrum Informations und Medizintechnik“ ugdymo procesu. Kokie profesiniai įspūdžiai yra giliausi?
 
Tomas: „Turbūt didžiausias kontrastas lyginant su Lietuva – dualinio mokymo sistemos taikymas, paremtas ne konkuravimu, bet bendradarbiavimu tarp mokymo įstaigų. Šių veiklų įspūdis giliausias, nes Lietuvoje tokios praktikos tiesiog nėra.“
 
Jaroslavas: „Stebėdami pamokas pamatėme, kaip skiriasi mokytojų darbo sąlygos: kolegos dirba su mažomis mokinių grupėmis, praktiką dėsto du mokytojai grupėje, sudėtingiems arba naujiems dalykams yra skiriama didesnė mokytojų grupė. Šiuo procesu kruopščiai rūpinasi administracija. Kita vertus, pamatėme, kad IT mokyme ne tik nenusileidžiame, bet ir paruošiame kur kas platesnio profilio bei aukštesnės kvalifikacijos programuotojus, mat iš dėstomos medžiagos buvo matyti, kad kolegų  programavimo pažengusiųjų kursas prilygsta mūsų Lietuvoje dėstomiems pagrindams.“
 
Kokių profesinių žinių įgijote? Pasidalinkite gerosiomis praktikomis, kurias planuotumėte arba siūlytumėte taikyti savo darbe?
 
Tomas: „Atkreipiau dėmesį į serverių arba tinklų valdymui skirtų technologijų: Proxmox, Cisco APIC – naudojimą. Manau, gavus išteklių būtų galima centralizuoti mokinių virtualias mašinas arba bent jau padaryti bendrą bazinę vietą saugoti pradines versijas arba vieną mašiną serverių mokymams.
 
Kitas, mano galva, svarbus aspektas – dualinis mokymas, pameistrystės įgyvendinimas nulemia tai, kad mokiniai daugiau dirba patys ir yra motyvuoti tai daryti, nes atsiskaito darbdaviui. Vilniaus technologijų mokymo centre tai iš dalies atsispindi įgyvendinant Akademija.IT projektą, kai, pavyzdžiui, jei mokinys mokosi prastai, nepasiekia reikiamos balų kartelės, negauna garantuotos praktikos IT įmonėse-partnerėse.“
 
Justina: „Daugiausia dėmesio skyriau internetinių puslapių programavimo metodikai. Tačiau man taip pat labai patiko kolegų bendradarbiavimo praktikos. Mokykla naudoja Moodle platformą, kurioje visa patalpinta mokymo medžiaga yra prieinama kiekvienam mokytojui, taigi prireikus pavaduoti mokytoją nesudėtinga gauti medžiagą, o dėstant naują dalyką nereikia iš naujo ruošti užduočių ir pan.
 
Pasak projekto vykdytojų, įgyvendinus stažuotę su partneriais Berlyne pamatyta daug sąlyčio taškų, užsimezgė tvirta draugystė tarp Vilniaus technologijų mokymo centro ir OSZ IMT – Oberstufenzentrum Informations und Medizintechnik. Organizacijos, įvertinusios viena kitos potencialą, planuoja ateityje vykdyti bendrus projektus.

 

Informacija, parengta pagal Vilniaus technologijų mokymo centro projekto „Prof[net]work: įgūdžiai besimokančiai bendruomenei profesiniame mokyme“ (Nr. 2018-1-LT01-KA102-046826) dalyvių atsiliepimus. Projektą finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai. Veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Erasmus+“ programą.