Naujienos

Kvietimas bendrojo ugdymo mokytojams: „ProInclusion – profesinių kompetencijių stiprinimas mokinių įtraukčiai“

2022 03 17

Projekto veiklų dėka Vilniaus technologijų mokymo centre bus stiprinamos darbuotojų profesinės kompetencijos mokinių įtraukties aspektu, atsižvelgiant į tarptautinę praktiką bei plėtojant europinio bendradarbiavimo veiklas.
 
LR Švietimo įstatyme, Valstybinėje švietimo 2013–2022 m. strategijoje, Geros mokyklos koncepcijoje (2015 m.) suformuluota perėjimo nuo švietimo visiems prie švietimo kiekvienam, suasmeninto ugdymo(si) ir mokymo(si) nuostata. 
 
Įgyvendinant Geros mokyklos koncepcijos nuostatas, susiduriama su įtraukties sunkumais ir iššūkiais. Tuo tarpu Lietuvoje daugėja šalyje norinčių įsitvirtinti imigrantų, grįžusių iš užsienio lietuvių vaikų, kitų kultūrų jaunimo mokymo įstaigose. Taip ir mokinių iš socialiai pažeidžiamų šeimų, vaikų globos namų, specialių poreikių turinčių mokinių.
 
Atliekant kontingento tyrimus Vilniaus technologijų mokymo centre (VTMC) kasmet pastebima, jog didėja socialinės rizikos mokinių skaičius – tai reikalauja iš personalo papildomų žinių ir įgūdžių.  

0001_virseliai-vtmc-lt-2_1647503541-b4978ab5852548a0b04e9952a7c06aa0.png
Kasmet virš 700 mokinių renkasi mokytis VTMC, beveik trečdalis iš jų – gimnazijos skyriuje.  VTMC Vaiko gerovės komisijos reglamente išskiriamas įtraukties aspektas – VTMC įtraukties aprėptis apima 21% nuo visų (236) gimnazijos skyriuje besimokančių mokinių. Šis 21% mokinių turi įvairių ugdymosi poreikių.
 
Atliepiant kylančius iššūkius ir siekiant atliepti VTMC strateginius tikslus, stiprinti darbuotojų profesines kompetencijas inicijuotas projektas, kad VTMC darbuotojai įgyvendinant numatytus tikslus galėtų pasinaudoti ir tarptautine patirtimi.
Projekto pagrindinė veikla – VTMC Bendrojo ugdymo procese veikiančių darbuotojų kompetencijų tobulinimas įtraukties aspektu. Numatoma pasisemti žinių darbui su įvairių ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais remiantis naujausiomis užsienio patirtimis. 
 
Todėl stažuočių programoje numatyti:
 • pažintis su šalies mokymosi sistema bei darbo filosofija,
 • darbo stebėjimas mokyklose,
 • informaciniai susitikimai bei diskusijos su pagalbos mokiniams specialistais, administracijos atstovais mokyklose, bei kitose institucijose,
 • praktinių sprendimų aptarimai. 
 
Numatyta atrinkti 4 VTMC darbuotojus, prisidedančius prie bendrojo ugdymo programų įgyvendinimo Mokymo centre .
Preliminari mokymų data: Gegužes pabaiga (tikslinama)

Atrankos kriterijai, ketinantiems teikti paraišką:
 • VTMC darbuotojas, prisededantis prie Vendrojo ugdymo programų įgyvendinimo;
 • kryptingumas gerinant savo darbo kokybę;
 • motyvacija dalyvauti mobilume;
 • noras keistis ir gebėjimas skatinti pokyčius organizacijoje;
 • užsienio kalbos (anglų k.) komunikaciniai įgūdžiai;
 • gebėjimas prisiimti atsakomybę;
 • asmeninės savybės: tolerantiškumas, lankstumas, atvirumas naujovėms, darbštumas ir organizuotumas;
 • pasirengimas skleisti įgytą patirtį kolegų tarpe ir profesinėje veikloje.
* Pirmenybė yra teikiama visus kriterijus atitinkantiems kandidatams. Vienodai įvertinus kandidatus, pirmenybė skiriama pirmą kartą dalyvausiantiems tarptautinio mobilumo veikloje.

Dokumentų atrankai pateikimas
Norinčius dalyvauti atrankoje, iki balandžio 10 d., kviečiame teikti gyvenimo aprašymą (CV) ir užpildytą pretendento anketą specialioje registracijos formoje: https://forms.office.com/r/vekB799t7z