Naujienos

Kvietimas mokytojams stažuotis: Italijos profesinio rengimo mokyklų patirtys, dirbant su pabėgėliais

2022 05 03


Vilniaus technologijų mokymo centro (VTMC) mokytojai kviečiami dalyvauti stažuotėje tema: „Italijos profesinio rengimo mokyklų patirtys, dirbant su pabėgėliais“. 

Kvietimas skirtas VTMC darbuotojams, kurie galėtų prisidėti formuojant rekomendacijas darbui su pabėgėliais Mūsų mokymo centre. 

Stažuotės metu dalyviai stebės ir konsultuosis su italų specialistais, dirbančiais profesinio ir bendrojo ugdymo mokyklose, pabėgėlių centruose ir kitose organizacijose. Tokiu būdu bus suteikiama galimybė susipažinti su įvairiais darbo metodais, perimti italų gerąją patirtį. Savo sričių žinovai dalinsis turima patirtimi. 

Stažuotės tikslas - koncentruotai perteikti Italijos institucinę, nevyriausybinių bei privačių švietimo organizacijų, patirtį dirbant su pabėgėliais, bei pristatyti sistemos organizacinę struktūrą ir pavienių institucijų vaidmenis, kartu suteikiant galimybę stebėti šių institucijų darbą bei perimti jų patirtį. 


0001_iliustracija-1_1651599701-96f095d1db92bb1b3fac1002011882e8.png

Mokymosi uždaviniai: 

 • Susipažinti su Italijos švietimo sistema ir ypač – profesinio ugdymo sistemos struktūra. 
 • Pasidalinti gerąja patirtimi, lankant ir stebint profesinį ugdymą teikiančių organizacijų darbuotojų veiklą. 
 • Susipažinti su pabėgėlių integracija dirbančių organizacijų veikla. 
 • Pažinti ir perimti efektyvius darbo su spec. poreikių turinčiais asmenimis metodus. 
 • Konsultuojantis, parengti rekomendacijas savo organizacijai darbui su pabėgėliais. 
 • Pažinti kitą socialinę aplinką, kuriai būdingas multikultūriškumas. 
 • Patobulinti šnekamosios užsienio kalbos įgūdžius (anglų ar/ir italų). 
 • Pristatyti profesinį ir bendrąjį ugdymą teikiančių bei su pabėgėlių integracija dirbančių Italijos organizacijų spektrą bei atliepti jų patirtį. 
 • Suplanuotų veiklų metu, stebint profesionalų darbą, supažindinti su ugdymo programomis ir metodais, skirtais darbui su spec. poreikių turinčiais asmenimis.
 • Remiantis Italijos institucijų patirtimi, įsisavinti šiuolaikinius darbo su pabėgėliais metodus. 

Metodologija 

 • Mobilumo mokymo programa apjungia galimybę įgyti praktinių ir teorinių žinių, dalyvaujant mokymuose, kurių metu lankomos skirtingos Italijos institucijos, teikiančios profesinį ir bendrąjį ugdymą bei susipažįstama su jų darbuotojų veiklos specifika darbo stebėjimo būdu. 
 • Aktyvus veiksnys – grįžtamasis ryšys, sukuriamas tiek užmezgant naujus kontaktus bendradarbiavimui, tiek abipusiai pasidalijant turima patirtimi. 
 • Mokymų metu dalyviai parengia ar patobulins savo ir savo organizacijos veiklos programą, įdiegdami mobilumo metu įgytas patirtis. Dalyviai patirtimis dalysis diskusijų, konsultacijų, veiklos analizės, asmeninių savirefleksijų ir komandinio projektavimo ir kitais aktyviais mokymosi metodais. 
 • Mobilumui būdingas išmaniųjų priemonių naudojimas. 
 • Kalba priklauso nuo programos dalyvių poreikių (yra vertimo į lietuvių kalbą galimybė) 

  

Mobilumo preliminari programa: 

 • 1 diena Programos įvadinė dalis. Italijos institucinės patirties pristatymas. Vizitas 
 • į organizaciją. Asmeninių patirčių pasidalijimas. 
 • 2 diena Darbo metodikų su pabėgėliais stebėjimas. Išvyka į organizaciją 
 • 3 diena Darbo stebėjimas, konsultacijos, pasidalijimas patirtimi 
 • 4 diena Skirtingų sričių specialistų asmeninės patirties pristatymas. Interaktyvus 
 • darbo stebėjimas su italų profesionalais. 
 • 5 diena Darbo metodų įvairovės pažinimas. Išvyka į organizaciją patirties perėmimui. 

* Programoje numatomas darbo stebėjimas įvairiose Sicilijos regiono profesinėse mokyklose ir su pabėgelių integracija dirbančiomis organizacijomis.. 

  

Numatoma stažuotės data: 2022 m. liepos 17-24 d. 

Mobilumas vyksta pagal Erasmus+ KA1 mobilumų projektą Nr.2021-1-LT01-KA121-VET-000006045. 

Dalyvauti bus atrinkti 7 VTMC darbuotojai. 

  

Dokumentų atrankai pateikimas 

Norintys dalyvauti atrankoje, iki gegužės 12 d., kviečiami pateikti gyvenimo aprašymą (CV) ir užpildyti anketą kviečiami šioje formoje: https://forms.office.com/r/s2fKAG8DXS