Naujienos

Kvietimas mokytojams stažuotis: Italijos profesinio rengimo mokyklų patirtys, dirbant su spec. poreikių ir negalią turinčiais mokiniais

2022 03 15

Vilniaus technologijų mokymo centro mokytojai kviečiami dalyvauti stažuotėje tema: „Italijos profesinio rengimo mokyklų patirtys, dirbant su spec. poreikių ir negalią turinčiais mokiniais“.

Kvietimas skirtas ugdymo organizatoriams, profesijos mokytojams, metodinių grupių vadovams, vaiko gerovės komisijos nariams ir kitiems Vilniaus technologijų mokymo centro specialistams, dirbantiems  su spec. poreikių turinčiais asmenimis ar tokiems asmenims skirtomis programomis.
 
Stažuotės metu dalyviai stebės ir konsultuosis su italų specialistais, dirbančiais profesinio ir bendrojo ugdymo mokyklose, privačiuose centruose. Tokiu būdu bus suteikiama galimybė susipažinti su įvairiais darbo su sveikais ir įvairių sutrikimų turinčiais asmenimis, perimti italų patirtį, pasidalinti savo turima patirtimi. Savo sričių žinovai pristatys turimas patirtis, jomis bus keičiamasi.

0001_virseliai-vtmc-lt-3_1647502751-e0a30cdc999ae1d30b1f4ed8dfe62503.png
Mokymų tikslas - koncentruotai perteikti Italijos institucinę ir nevyriausybinių bei privačių organizacijų patirtį, dirbant su įvairių poreikių turinčiais asmenimis, bei pristatyti sistemos organizacinę struktūrą ir pavienių institucijų vaidmenis, kartu suteikiant galimybę stebėti šių institucijų darbą bei perimti jų patirtį.
 
Mokymosi uždaviniai:
* Susipažinti su Italijos švietimo sistema ir ypač – profesinio ugdymo sistemos struktūra.
* Pasidalinti gerąja patirtimi, lankant ir stebint profesinį ugdymą teikiančių organizacijų darbuotojų veiklą.
* Susipažinti su fizinių ar psichinių negalių turinčių asmenų socializacijos centrų ar asociacijų veikla.
* Pažinti ir perimti efektyvius darbo su spec. poreikių turinčiais asmenimis metodus.
* Konsultuojantis, parengti savo institucijos esamos programos patobulinimus, rekomendacijas
arba sukurti naują programą darbui su spec. poreikių turinčiais asmenimis.
* Pažinti kitą socialinę kultūrą, kuriai būdingas multikultūriškumas.
* Patobulinti šnekamosios užsienio kalbos įgūdžius (anglų ar/ir italų).
 
Mokymo uždaviniai:
* Pristatyti profesinį ir bendrąjį ugdymą teikiančių Italijos organizacijų spektrą bei atliepti jų patirtį.
* Seminarų ir išvykų metu, stebint profesionalų darbą, supažindinti su ugdymo programomis ir metodais, skirtais darbui su spec. poreikių turinčiais asmenimis.
* Remiantis Italijos institucijų patirtimi, įsisavinti šiuolaikinius darbo su sveikais ir negalią turinčiais asmenimis metodus.
* Įgalinti kursų dalyvius parengti ir tobulinti savo asmeninės arba organizacijos veiklos programą.
 
Metodologija
* Mobilumo mokymo programa apjungia galimybę įgyti praktinių ir teorinių žinių, dalyvaujant mokymuose, kurių metu lankomos skirtingos Italijos institucijos, teikiančios profesinį ir bendrąjį ugdymą bei susipažįstama su jų darbuotojų veiklos specifika darbo stebėjimo būdu.
* Aktyvus veiksnys - grįžtamasis ryšys, sukuriamas tiek užmezgant naujus kontaktus bendradarbiavimui, tiek abipusiai pasidalijant turima patirtimi.
* Mokymų metu dalyviai parengia ar patobulins savo ir savo organizacijos veiklos programą, įdiegdami mobilumo metu įgytas patirtis. Dalyviai patirtimis dalysis diskusijų, konsultacijų, veiklos analizės, asmeninių savirefleksijų ir komandinio projektavimo ir kitais aktyviais mokymosi metodais.
* Mobilumui būdingas išmaniųjų priemonių naudojimas.
* Kalba priklauso nuo programos dalyvių poreikių (yra vertimo į lietuvių kalbą galimybė)
 
Mobilumo preliminari programa:
1 diena Programos įvadinė dalis. Italijos institucinės patirties pristatymas. Vizitas
į organizaciją. Asmeninių patirčių pasidalijimas.
2 diena Darbo su sveikatos sutrikimų ir negalią turinčių spec.poreikių mokiniais
stebėjimas. Išvyka į organizaciją
3 diena Darbo stebėjimas, konsultacijos, pasidalijimas patirtimi
4 diena Skirtingų sričių specialistų asmeninės patirties pristatymas. Interaktyvus
seminaras su italų profesionalais. Asmeninio ar organizacinio projekto
rengimas
5 diena Darbo metodų įvairovės pažinimas. Išvyka į įstaigą.
* Programoje numatomas darbo stebėjimas Katanijos, Mesinos ir Palermo profesinėse mokyklose.
 
 
Numatoma stažuotės data: 2022 m. birželio 5-11 d.
Mobilumas vyksta pagal Erasmus+ KA1 mobilumų projektą Nr.2021-1-LT01-KA121-VET-000006045.
Dalyvauti bus atrinkti 7 VTMC darbuotojai.
 
Dokumentų atrankai pateikimas
Norintys dalyvauti atrankoje, iki balandžio 10 d., gyvenimo aprašymą (CV) ir užpildytą pretendento anketą kviečiami pateikti specialioje registracijos formoje: https://forms.office.com/r/ZKgRmkw01X