Naujienos

Kvietimas personalui stažuotis Šibeniko profesinėje mokykloje

2022 05 02


Vilniaus technologijų mokymo centro (VTMC) personalo atstovai yra kviečiami dalyvauti stažuotėje apie Tarptautinės veiklos plėtrą, įgyvendinimą ir rezultatų integraciją organizacijoje. 

Kvietimas skirtas VTMC darbuotojams, kurie galėtų prisidėti plėtojant tarptautiškumo veiklas Vilniaus technologijų mokymo centre, suformuoti veiklos gaires. 

Erasmus+ programoje skatinama užtikrinti ir išlaikyti veiklų kokybę, integruoti gerąsias praktikas didinti tarptautinių veiklų prieinamumą. Vilniaus technologijų mokymo centras, kaip akredituota Erasmus+ profesinio mokymo įstaiga siekia parengti prieinamą ir įtraukią projektų veiklą, atsižvelgdamos į svarbiausius kokybinius reikalavimus bei gerąsias praktikas. 

Stažuotės metu dalyviai stebės darbą ir konsultuosis su partnerių organizacijos Šibeniko profesinės mokyklos (Kroatija) specialistais, ir jų partnerių įmonėmis. Numatyta detaliai susipažinti su Kroatijos švietimo sistema, profesiniu mokymu. Tokiu būdu bus suteikiama galimybė susipažinti su įvairiais darbo metodais, sprendimais, perimti jų patirtį, pasidalinti savo turima patirtimi.  


0001_iliustracija_1651598353-1398c280480dffc01736cc0521a55661.png

Stažuotės tikslas – išsami pažintis su tarptautinės veiklos plėtra, jos įgyvendinimu ir rezultatų integracija organizacijoje. 

  

Mokymosi uždaviniai: 

 •  Susipažinti su Kroatijos švietimo sistema ir ypač – profesinio ugdymo sistemos struktūra. 
 •  Susipažinti su gerąja patirtimi, stebint profesinį ugdymą teikiančių organizacijų ir jų partnerių veiklą. 
 •  Susipažinti su organizacijos tarptautinio bendradarbiavimo strategija ir jos įgyvendinimu.  
 •  Pažinti ir perimti efektyvius darbo metodus. 
 •  Konsultuojantis ir remiantis gerąja patirtimi, parengti savo organizacijos veiklos gaires mobilumų rezultatų užskaitymui. 

Metodologija: 

 • Mobilumo mokymo programa apjungia galimybę įgyti praktinių ir teorinių žinių, dalyvaujant mokymuose darbo stebėjimo būdu. 
 • Aktyvus veiksnys – grįžtamasis ryšys, sukuriamas tiek užmezgant naujus kontaktus bendradarbiavimui, tiek abipusiai pasidalijant turima patirtimi. 
 • Mokymų metu dalyviai parengia savo organizacijos veiklos tobulinimo gaires, įdiegdami mobilumo metu įgytas patirtis.  
 • Dalyviai patirtimis dalysis diskusijų, konsultacijų, veiklos analizės, grupinių refleksijų ir komandinio projektavimo ir kitais aktyviais mokymosi metodais. 
 • Mobilumui būdingas išmaniųjų priemonių naudojimas. 
 • Darbinė kalba – anglų kalba. 

  

Mobilumo preliminari programa: 

 • 1 diena Programos įvadinė dalis. Kroatijos  profesinio mokymo sistemos ir institucinės patirties pristatymas. VTMC Tarptautinės patirties ir tikslų pristatymas. Asmeninių patirčių pasidalijimas. 
 • 2 diena Darbo metodikų mokymo įstaigoje stebėjimas. (įstaigoje) 
 • 3 diena Darbo stebėjimas, konsultacijos, pasidalijimas (partnerių įmonėje) 
 • 4 diena Skirtingų sričių specialistų asmeninės patirties pristatymas. Interaktyvus 
 • seminaras su profesionalais. Darbo metodų įvairovės pažinimas. Išvyka į organizaciją patirties perėmimui. 
 • 5 diena Grupinė refleksija – patirčių aptarimas, rekomendacijų VTMC formavimas, diplomų įteikimas 

Atrankos kriterijai:  

 • motyvacija dalyvauti mobilume; 
 • galimybė prisidėti prie mobilumo keliamų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo; 
 • kryptingumas gerinant savo darbo kokybę;  
 • noras keistis ir gebėjimas skatinti pokyčius organizacijoje;  
 • užsienio kalbos (anglų k.) komunikaciniai įgūdžiai;  
 • gebėjimas prisiimti atsakomybę;  
 • asmeninės savybės: tolerantiškumas, lankstumas, atvirumas naujovėms, darbštumas ir organizuotumas;  
 • pasirengimas skleisti įgytą patirtį kolegų tarpe ir profesinėje veikloje.  

*Pirmenybė yra teikiama visus kriterijus atitinkantiems kandidatams. Vienodai įvertinus kandidatus, pirmenybė skiriama pirmą kartą dalyvausiantiems tarptautinio mobilumo veikloje.  

 

Numatoma stažuotės data: 2022 m. birželio 26 d. - liepos 4 d. 

Mobilumas vyksta pagal Erasmus+ KA1 mobilumų projektą Nr.2021-1-LT01-KA121-VET-000006045. 

Dalyvauti bus atrinkti 6 VTMC darbuotojai. 

Dokumentų atrankai pateikimas 

Norintys dalyvauti atrankoje, iki gegužės 10 d., turi užpildyti pretendento anketą (https://forms.office.com/r/jjA9guY1q4) ir joje prisegti savo gyvenimo aprašymą (CV).