Naujienos

Medijų raštingumas: dalyvaujame projekte „Dideli maži ekranai“

2022 01 27

Vilniaus technologijų mokymo centras (VTMC)  dalyvauja projekte „Dideli maži ekranai“. Tai medijų edukacijos bei tyrimų centro „Meno avilys“ ir Britų tarybos medijų raštingumo projektas Lietuvos mokykloms bei kitoms, su mokyklinio amžiaus jaunimu dirbančioms, ugdymo įstaigoms.

Projektu siekiama ugdyti Lietuvos jaunimo ir jaunimo ugdytojų medijų raštingumo gebėjimus bei atrasti, tyrinėti savo bendruomenę ir puoselėti dialogą su kitomis, pasitelkiant kūrybines ir analitines medijų raštingumo veiklas. Ypatingas dėmesys kreipiamas į audiovizualines medijas ir mokiniams patrauklius medijų produktus (filmus, reklamas, kompiuterinius žaidimus, socialinius tinklus, televizijos laidas ir serialus, multimedijų žurnalistiką).

Dalyvavimas projekte Vilniaus technologijų mokymo centro pedagogams suteikia galimybę tobulinti kvalifikaciją medijų raštingumo temomis, o mokiniai turės galimybę išbandyti save kompiuterinių žaidimų kūrime.

0001_iliustracijos-svetainei-22_1643283391-ae70a8d465cd7a386c2afcb74bbf9d09.png
Pasak  UNESCO,  medijų  ir informacinis  raštingumas  yra  kompetencijų visuma,  aprėpianti  tradicines  ir  naująsias medijas  bei  su  jomis  susijusius  gebėjimus – nuo techninių įgūdžių iki vizualinio ir žiniasklaidos raštingumo. Tai įgalina piliečius naudotis medijomis ir kritiškai vertinti jų turinį, ieškant, atsirenkant ir skleidžiant informaciją bei idėjas asmeniniais ar visuomeniniais tikslais.

Metodinėje medžiagoje remiamės vienų iš labiausiai pripažintų Europos medijų raštingumo ekspertų Robert Ferguson, David Buckingham, Cary Bazalgette ir kitų idėjomis.

Čia medijų raštingumo samprata suvokiama kaip asmens gebėjimas būti ir veikti pasaulyje, samprotaujant apie kitų asmenų sukurtus įvairių medijų tekstus (rašytinius, garso, judančių ir nejudančių vaizdų), kuriant ir dalinantis savaisiais.

Siekiame ne užpildyti mokinių medijų raštingumo spragas, o ir kartu su jais tyrinėti mus supančią aplinką ekranuose ir už jų. Tai procesas –nesibaigianti kelionė po savo ir kitų pasaulius.

Medijų raštingumą yra netgi sudėtinga suvokti tik kaip dar vieną bendrąją kompetenciją, kadangi jis yra neatsiejama komunikavimo, kultūrinio sąmoningumo, kūrybiškumo, socialinės pilietinės ir kt. bendrųjų kompetencijų dalis.

Projektas yra Britų tarybos kultūrinių ryšių programos „People to People“, vykdomos visose trijose Baltijos šalyse, dalis. Projektą iš allies finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Plačiau https://www.didelimaziekranai.lt/apie-projekta.