Naujienos

Mokinių apklausos duomenys: palankiausiai vertinama – mokytojų pagalba

2020 06 17


Mokyklos erdvė – tai vieta formuotis mokiniui kaip asmenybei. Mokykloje praleidžiama didelė dalis laiko, tad labai svarbu ne tik aukšta akademinio mokymo kokybė, bet ir tai, kaip mokiniai ugdymo įstaigoje jaučiasi bei kokią patirtį ir įgūdžius sukaupia. Atsižvelgiant į šių aspektų svarbą besimokančiųjų gerovei, Vilniaus technologijų mokymo centre gegužės mėnesį buvo vykdoma mokinių apklausa, kuria siekta įvertinti mokinių pasitenkinimą mokymosi aplinka.

Apklausoje savo nuomonę išsakė 219 mokymo centro pirmakursių. Apibendrinus gausius respondentų atsakymus, rezultatai maloniai nustebino. Paaiškėjo, jog didžioji dalis mokinių yra patenkinti mokyklos mikroklimatu (bendras mokinių pasitenkinimas mokyklos mikroklimatu atitiko kokybės vadybos sistemos nustatytus kriterijus).


0001_mikroklimatas2_1592376470-df3155ee6f963b674e4d7c1aa315f8ee.jpg
Daugiausia mokinių teigiamai vertino galimybę kreiptis pagalbos į mokytojus, kai to prireikia. Taip pat didelė dalis moksleivių pozityviai atsiliepė apie draugiškus ir lygiaverčius santykius klasėse, galimybę drąsiai išsakyti savo nuomonę mokytojams bei kreiptis pagalbos į administracijos darbuotojus. Tuo tarpu, kalbant apie mokyklos ergonomiką, daugiausiai mokinių teigiamai įvertino mokyklos patalpų tvarką ir švarą.

Reikia paminėti, jog, atsižvelgdama į mokinių apklausos duomenis, mokyklos bendruomenė ir toliau sieks skatinti lygiaverčius santykius tarp mokytojų bei mokinių, pozityvų mokytojų indėlį, atskleidžiant moksleivių gebėjimus ir skatinant juos tobulėti. Kartu, remiantis besimokančiųjų išsakytomis pastabomis ir pageidavimais, ir toliau bus siekiama skirti dėmesio modernių ir jaukių patalpų kūrimui, įrangos atnaujinimui, valgyklos meniu, bibliotekos paslaugų pritaikymui mokinių poreikiams.

Dėkojame mokiniams už dalyvavimą apklausoje ir išsakytas nuomones.
 
Apžvalgą parengė psichologė Milda Anužytė. Pageidaujantys susipažinti su detaliais tyrimo duomenimis gali kreiptis į metodininkę Tomą Grabauskaitę el. paštu toma.grabauskaite@vtmc.lt.