Naujienos

Mokymosi galimybės pristatytos Vilniaus krikščionių gimnazijos bendruomenei

2021 05 23

Vilniaus technologijų mokymo centras (VTMC) siekdamas viešinti informaciją apie mokymo centro veiklą ir atsižvelgdamas į Vilniaus krikščionių gimnazijos prašymą 2021 m. balandžio 29 d. nuotoliniu būdu surengė profesinio orientavimo-informacinį renginį gimnazijos dešimtokams ir jų tėvams.
 
Renginio metu Plėtros skyriaus vedėja Milena Puchova pristatė mokymo centrą ir jo pasiekimus bei privalumus besikantiesiems. Profesijos mokytoja Vaida Bikulčienė sumažindino susirinkusiuosius su Informacinių ir vizualinių technologijų skyriuje galimomis įgyti profesijomis stojant į programas po 10 klasės;

Profesijos mokytojas Vaclavas Zelenkevičius pristatė Energetikos ir mechatronikos skyriuje galimas įgyti profesijas stojant į programas po 10 klasės. O mokytoja Alma Zybailienė pristatė Bendrojo ugdymo (Gimnazijos) skyriaus veiklą ir išskirtinumus, atsakė į labiausiai rūpimus mokinių, siekianių įgyti profesiją kartu su viduriniu iųsilavinimu, klausimus.
 
Į susitikimą su VTMC atstovais susirinko ne tik 10-okai, bet ir visa gimnazijos bendruomenė, kuri aktyviai dalyvavo ir domėjosi mokymo centro teikiamomis galimybėmis.

 


0001_vtmc1-kopija-kopija_1621930271-2357a4a59cb065d9a53dfa534401cc36.png