Naujienos

Mokytojai kviečiami dalyvauti Nordplus Junior projekto atrankoje

2021 12 08

Vilniaus technologijų mokymo centras dalyvauja NordPlus Junior tarptautiniuose mainuose, projekte „Empowerment by innovation - a must for inclusion“ (Įgalinimas inovacijomis – būtinybė įtraukčiai), inicijuotą Suomijos Porvoo profesinio koledžo.

Projekto dalyvės Lietuva, Suomija, Švedija, Estija, Islandija ir Danija kūrybingai, pasitelkdamos inovacijas ieško sprendimų aktualioms socialinėms problemoms. Projekte dalyvaujantys mokiniai stiprina socialinius įgūdžius ir yra įgalinami per inovacijas.

Projekto tikslas – padidinti įsitraukimą naujovėmis ir parodyti pedagoginę sistemą bei turinį, kuris įkvėps dalyvaujančius partnerius išmokyti savo studentus XXI amžiaus įgūdžių.

Skelbiama atranka mokytojui, kuris į mobilumo veiklą Danijoje lydėtų keturis 16-18 m. Vilniaus technologijų mokymo centro mokinius 2022 m. vasario 7-11 d. mobilumo veiklų tema „Prieinamumo gerinimas – būti neįgaliuoju mieste“.

 Kelionės ir apgyvendinimo išlaidos apmokamos projekto lėšomis.

0001_photo-1575843456098-25dc4244e9f2_1639649644-da38d868f16b3c07b76bbd46643964d1.jpg
Iš mobilume dalyvausiančio mokytojo tikimąsi aktyvaus dalyvavimo numatytose veiklose, visokeriopos pagalbos mokiniams ruošiantis veikloms, prieš mobilumą ir po jo. Kandidatui būtinas anglų kalbos lygis leisiantis kokybiškai dalyvauti numatytose veiklose, gebėjimas įsigilinti į socialines temas ir jas analizuoti.

Svarbu, kad mobilumo metu įgytos žinios būtų integruotos į tolimesnį kasdienį darbą pamokose.
 
 Atrankos kriterijai pretendentams:
 
  • kryptingumas gerinant savo darbo kokybę;
  • motyvacija dalyvauti mobilume;
  • noras keistis ir gebėjimas skatinti pokyčius organizacijoje;
  • užsienio kalbos (anglų k.) komunikaciniai įgūdžiai;
  • gebėjimas prisiimti atsakomybę;
  • asmeninės savybės: tolerantiškumas, lankstumas, atvirumas naujovėms, darbštumas ir organizuotumas;
  • pasirengimas skleisti įgytą patirtį kolegų tarpe ir profesinėje veikloje.
 
Pirmenybė yra teikiama visus kriterijus atitinkantiems kandidatams. Surinkus vienodą balų skaičių pirmenybė skiriama pirmą kartą dalyvausiantiems projektinėje veikloje.
 
 
Norintys dalyvauti atrankoje iki sausio 15 d. kviečiami teikti šiuos dokumentus:
-        gyvenimo aprašymą (CV)
-        užpildytą anketą.
 
Dokumentus iki nurodyto termino būtina siųsti el. paštu Plėtros skyriaus projektų vadovei Vytautei Vasiliauskienei adresu vytautei.vasiliauskienei@vtmc.lt