Naujienos

Naujiena. Skelbiamas priėmimas į 9 klasę

2021 05 06

Vilniaus technologijų mokymo centras (VTMC) nuo šių metų siūlo Jums pagrindinio ugdymo II dalies kokybišką ugdymą su kompetentinga ir supratinga mokytojų komanda. Mokytojų pagalbininkų vedami mokiniai suranda savo stipriąsias puses, įgauna pasitikėjimo pasirenkant profesinę kryptį. Mokykloje dirba šauni pagalbos mokiniui komanda: socialiniai pedagogai, psichologas.

8 klasės baigimas – pasirinkimų metas. Jo metu turime galimybę pasirinkti savo kryptį. Mokymosi kelias gali būti nukreiptas į akademinius pasiekimus arba į praktinių gebėjimų tobulinimą ir tolimesnį karjeros projektavimą.

Pasirinkusieji mokytis VTMC nuo 9 klasės, ugdymo proceso metu susipažins su IT, verslo ir administravimo, inžinerijos sektorių profesijomis. Mokiniams netrūks popamokinės veiklos, renginių, susitikimų su įvairių profesijų atstovais, pažintinių išvykų į partnerių įmones ir organizacijas, galės praktiškai išbandyti ir „pasimatuoti" profesijas pasirinkus profesinio mokymo modulius. Po sėkmingai užbaigtų dviejų (9-10 kl.) mokslo metų siūlome platų specialybių spektrą:

0001_lhpa-projektas-kopija_1619418109-f4d50910a7e5edd92aa0b56d4cce21a5.png
  • Inžinerijos: suvirintojo, automatinių sistemų mechatroniko;
  • IT: programuotojo, kompiuterinės įrangos derintojo, kompiuterinio projektavimo operatoriaus, multimedijos;
  • Verslo ir administravimo: finansinių paslaugų teikėjo.
Tęsiant mokslus (11-12 kl.) mokiniai įgaus teisę į stipendiją bei materialinę paramą. VTMC savo mokiniams siūlo apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas. Mokiniai atlieka praktiką Lietuvos bei užsienio įmonėse. 

Daugiau informacijos https://www.vtmc.lt/priemimas-i-9-klase/