Naujienos

Projektas: bus stiprinamos dirbančių mokinių ir absolventų gebėjimai mokytis darbinėje veikloje

2020 12 09

Kartu su Lietuvos darbdavių konfederacija ir kitomis Lietuvos profesinėmis mokyklomis pradedamas įgyvendinti„Erasmus+“ profesinio mobilumo projektas „Dirbančių profesinio mokymo įstaigų mokinių ir absolventų gebėjimo mokytis darbinėje veikloje stiprinimas (V etapas)” Nr. 2020-1-LT01-KA102-077694
 
Projekte bus stiprinamos profesinio mokymo įstaigų absolventų ir mokinių karjeros valdymo ir mokymosi darbo vietoje bei informacinių technologijų panaudojimo kompetencijos ir įgūdžiai. Projektas taip pat suteiks dalyviams ekologines kompetencijas. Profesijos mokytojų tobulintinų technologinių kompetencijų sąrašas projekte bus sudaromas atsižvelgus įmonių technologinę plėtrą. Didelis dėmesys bus kreipiamas į žinias apie ekologinių kompetencijų svarbą profesinėje veikloje.0001_kelly-sikkema-1_rzl8bgbm-unsplash_1607501546-ad1fd3a157a2f69bccaae7e8e5141cd5.jpg
Projekto tikslas - stiprinti profesinio mokymo indėlį į inovacijomis grįsto turizmo sektoriaus kuriamos pridėtinės vertės didinimą vadovaujantis darnaus vystymosi principais.
 
Projekto uždaviniai:
  • Stiprinti profesinio mokymo įstaigų absolventų ir dirbančių mokinių profesines, mokymosi mokytis veikloje, verslumo, karjeros valdymo ir ekologines kompetencijas bei tobulinti jų praktinius informacinių technologijų panaudojimo įgūdžius;
  • Kelti profesijos mokytojų kvalifikaciją tobulinant technologines, mokymosi mokytis veikloje ir ekologines kompetencijas.
 
 
Projektas darys teigiamą poveikį absolventų integracijai į darbo rinką ir karjeros galimybėms. Projektas sustiprins mokinių ir absolventų ekologines kompetencijas. Projekto metu patobulintos profesijos mokytojų technologinės kompetencijos teigiamai veiks profesinio rengimo kokybę. Nacionaliniu lygiu projekto rezultatai bus naudingi tiek Lietuvos turizmo plėtrai, tiek ir profesinio mokymo sistemai. Sklandžiau į įmones integravęsi profesinio mokymo įstaigų absolventai prisidės prie turizmo konkurencingumo didinimo. Įmonėms bus naudingi į jų kolektyvus įsilieję darbuotojai, kurie bus sustiprinę savo ekologines kompetencijas. Projektas prisidės prie profesinio mokymosi patrauklumo stiprinimo.
 
Projektą įgyvendins priimančių parterių iš Bulgarijos, Kroatijos, Maltos, Rumunijos, Slovėnijos ir Vengrijos tinklas. Visiems jiems keliamas reikalavimas, kad stažuotėms ir mokymuisi parinktos įmonės vystytų socialiai atsakingą verslą, turėtų tokią darbinę aplinką, kuri reikalautų iš darbuotojų aplinkosauginio raštingumo.
 
Projektas įgyvendinamas nuo 2020 m. gruodžio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. Jame dalyvaus 2 projekto dalyvių grupės:
 
  • profesinio mokymo įstaigų mokymąsi ir darbą suderinantys mokiniai ir absolventai, kurie bus baigę (besimokantys) mokymo programas paslaugų asmenims, informacijos ir ryšių technologijų, sveikatos priežiūros, menų, verslo ir administravimo srityse, o darbinę veiklą pradėję turizmo sektoriuje veikiančiose ar su juo susijusiose įmonėse. Paraiškoje planuojama 40 absolventų ir 20 mokinių išsiųsti 3 mėn. trukmės stažuotėms į užsienio įmones.
  • profesijos mokytojai, kurių mokymo dalykai susiję su į projektą įtrauktų absolventų ir mokinių specializacija. Paraiškoje numatoma, kad į 7 dienų trukmės mokymosi vizitus užsienio įmonėse bus išsiųsti 36 profesijos mokytojai.
 
Projektą įgyvendins konsorciumas, kurio branduolį sudaro koordinatorius Lietuvos darbdavių konfederacija, Vilniaus technologijų mokymo centras, Mokykla “Art of Beauty” ir Elektrėnų profesinio mokymo centras. Šis branduolys susiformavo projekto ketvirtajame etape.
        
Plačiau skaitykite čia https://bit.ly/2W8ovid
 
Projektą finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai. Veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Erasmus+“ programą.