Naujienos

Skelbiama personalo atranka į stažuotę Lenkijoje pagal Erasmus+ mobilumo projektą

2022 11 07

Kviečiame administravimo srities mokytojus teikti kandidatūras dalyvauti Erasmus+ mobilume.

Stažuotės tikslas: supažindinti mokytojus su užsienio profesinio rengimo praktika, jų taikomomis naujovėmis ir tobulinti administravimo srities mokytojų kompetencijas.
 
Stažuotės metu dalyviai stebės darbą ir konsultuosis su partnerių organizacijos specialistais, mokytojais ir jų partnerėmis įmonėmis. Numatyta detaliai susipažinti su Lenkijos švietimo sistema, šalies profesiniu mokymu, Organizacijos struktūra, administravimo principais.
 
Tokiu būdu bus suteikiama galimybė susipažinti su įvairiais darbo metodais, sprendimais, perimti jų patirtį, pasidalinti savo turima patirtimi.  Profesinės stažuotės metu projekto dalyviai susipažins su kitų ES šalių profesinio rengimo kolegų taikomomis naujovėmis, siekiant kompetencijų tobulinimo.
 

0001_iliustracija-27_1668588575-9f2c36e50d5a43e4f82c43c415e82b49.png

Stažuočių uždaviniai:

 • Įgyti žinių apie lankomos šalies švietimo sistemą ir profesinio mokymo rengimą, jo įgyvendinimą mokykloje ir darbo vietoje.
 • Išanalizuoti organizacijos struktūrą ir administravimo sistemą.
 • Susipažinti su gerąja patirtimi, stebint profesinį ugdymą teikiančių organizacijų ir jų partnerių veiklą.
 • Susipažinti su lankomos šalies taikytinomis naujovėmis profesiniame mokyme.
 • Pažinti ir perimti efektyvius darbo metodus.
 • Patobulinti užsienio kalbos žinias.

Metodologija:

 • Mobilumo mokymo programa apjungia galimybę įgyti praktinių ir teorinių žinių, dalyvaujant mokymuose darbo stebėjimo būdu.
 • Aktyvus veiksnys – grįžtamasis ryšys, sukuriamas tiek užmezgant naujus kontaktus bendradarbiavimui, tiek abipusiai pasidalijant turima patirtimi.

Atrankos kriterijai: 

 • galimybė prisidėti prie mobilumo keliamų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo;
 • motyvacija dalyvauti mobilume;
 • kryptingumas gerinant savo darbo kokybę; 
 • noras keistis ir gebėjimas skatinti pokyčius organizacijoje; 
 • užsienio kalbos (pageidautina anglų k.) komunikaciniai įgūdžiai; 
 • gebėjimas prisiimti atsakomybę; 
 • asmeninės savybės: tolerantiškumas, lankstumas, atvirumas naujovėms, darbštumas ir organizuotumas; 
 • pasirengimas skleisti įgytą patirtį kolegų tarpe ir profesinėje veikloje. 

*Pirmenybė yra teikiama visus kriterijus atitinkantiems kandidatams. Vienodai įvertinus kandidatus, pirmenybė skiriama pirmą kartą dalyvausiantiems tarptautinio mobilumo veikloje. 


Praktinė informacija

 • Stažuotės datos: 2022 m. lapkričio mėn. pabaiga. (bus patikslinta).
 • Finansinė informacija: kelionė, apgyvendinimas, draudimas ir maitinimas apmokami iš projekto lėšų.
 • Stažuotės tipas: darbo stebėjimas
 • Dalyvių skaičius: numatyta atrinkti 2 dalyvius:

Finansavimas: Visos stažuotės išlaidos apmokamos iš Erasmus+ mobilumo projekto lėšų.

Forma dalyvių kandidatavimui  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Y5tPEpo-yUCQKxaTzDX3mi76FjUCwjJAjdLXxuJCDeFUQURPMzhYRTY3NEZCSVhTRFpSOEdTUU9SVS4u