Naujienos

Skelbiama personalo atranka į stažuotes užsienyje pagal Erasmus+ mobilumo projektą

2022 09 25

Skelbiama personalo atranka į stažuotes užsienyje pagal  Erasmus+ mobilumo projektą  „Mokymo centro bendruomenės kompetencijų tobulinimas ruošiamiems specialistams diegti aplinką tausojančią darbo kultūrą“ Nr. 2020-1-LT01-KA116-077620.

Projekto tikslas: supažindinti mokytojus bei mokinius su užsienio profesinio rengimo praktika, jų taikomomis naujovėmis ir tobulinti mokytojų kompetencijas.

Stažuotės metu dalyviai stebės darbą ir konsultuosis su partnerių organizacijos specialistais, ir jų partnerėmis įmonėmis ir mokyklomis. Numatyta detaliai susipažinti su lankomų valstybių švietimo sistema, profesiniu mokymu. Tokiu būdu bus suteikiama galimybė susipažinti su įvairiais darbo metodais, sprendimais, perimti jų patirtį, pasidalinti savo turima patirtimi.  Profesinės stažuotės metu projekto dalyviai susipažins su kitų ES šalių profesinio rengimo kolegų taikomomis naujovėmis, siekiant kompetencijų tobulinimo.

0001_iliustracija-26_1664469983-092279a868fdba9eaf6d79f818668cb6.png

Projekto stažuočių uždaviniai:

 • Įgyti žinių apie lankomos šalies švietimo sistemą ir profesinio mokymo rengimą, jo įgyvendinimą mokykloje ir darbo vietoje.
 • Susipažinti su gerąja patirtimi, stebint profesinį ugdymą teikiančių organizacijų ir jų partnerių veiklą.
 • Susipažinti su lankomos šalies taikytinomis naujovėmis profesiniame mokyme.
 • Pažinti ir perimti efektyvius darbo metodus.
 • Įgyti žinių ir/ar praktinių gebėjimų apie aplinką tausojančią darbo kultūrą.
 • Patobulinti užsienio kalbos žinias.

Metodologija:

 • Mobilumo mokymo programa apjungia galimybę įgyti praktinių ir teorinių žinių, dalyvaujant mokymuose darbo stebėjimo būdu.
 • Aktyvus veiksnys – grįžtamasis ryšys, sukuriamas tiek užmezgant naujus kontaktus bendradarbiavimui, tiek abipusiai pasidalijant turima patirtimi.

Atrankos kriterijai: 

 • motyvacija dalyvauti mobilume;
 • galimybė prisidėti prie mobilumo keliamų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo;
 • kryptingumas gerinant savo darbo kokybę; 
 • noras keistis ir gebėjimas skatinti pokyčius organizacijoje; 
 • užsienio kalbos (anglų k.) komunikaciniai įgūdžiai; 
 • gebėjimas prisiimti atsakomybę; 
 • asmeninės savybės: tolerantiškumas, lankstumas, atvirumas naujovėms, darbštumas ir organizuotumas; 
 • pasirengimas skleisti įgytą patirtį kolegų tarpe ir profesinėje veikloje. 

*Pirmenybė yra teikiama visus kriterijus atitinkantiems kandidatams. Vienodai įvertinus kandidatus, pirmenybė skiriama pirmą kartą dalyvausiantiems tarptautinio mobilumo veikloje. 


Praktinė informacija

 • Stažuotės išvykimo datos: 2022 m. spalio - lapkričio mėn. (bus patikslinta).
 • Finansinė informacija: kelionė, apgyvendinimas, draudimas ir maitinimas apmokami iš projekto lėšų.
 • Stažuotės tipas: darbo stebėjimas
 • Dalyvių skaičius: numatyta atrinkti 8 dalyvius:
  • 1 į Austriją (individualiam vizitui),
  • 6 į Italiją (grupiniam vizitui),
  • 1 į Italiją (individualiam vizitui).
Forma dalyvių kandidatavimui pildyti iki š.m. spalio 6 d. https://forms.office.com/r/ft4R2kUujM