Naujienos

Socialinės – pedagoginės pagalbos teikimas nuotoliniu būdu

2020 04 17

Mokymo Centre dirbančių socialinių pedagogų pagrindinis tikslas yra puoselėti emocinį ryšį, kurti saugumo jausmą ir bendradarbiavimo atmosferą ugdymo(si) procese.

Karantino laikotarpiu Vilniaus technologijų mokymo centro socialiniai pedagogai inicijuoja individualios socialinės pedagoginės pagalbos teikimą mokiniams nuotolinėmis konsultavimo priemonėmis, teikia pagalbą grupių vadovams, mokinių tėvams.

Konsultuojant nuotoliniu būdu užtikrinamas profesinės etikos principų laikymasis.

0001_utsman-media-g4i_lq-p4o0-unsplash_1587122515-7b49e130c00aceb1af1c86c66b04d5dc.jpg
Nuotolines konsultacijas teikia:

Energetikos ir mechatronikos skyriaus socialinė pedagogė metodininkė
Irina Krupovič

Tel.
865219720
Microsoft Teams: irina.krupovic@vtmc.lt
Viber, Facebook messenger
Skype:
mangeraiyra
 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

9.00 – 13.30

9.00 – 16.30

9.00 – 13.30

13.30 – 16.00

12.00 – 14.00

 
 
Informacinių ir vizualinių technologijų skyriaus socialinis pedagogas ekspertas
Tomas Morkūnas

Tel.
862104547
Microsoft Teams: tomas.morkunas@vtmc.lt
Viber, Facebook messenger
 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

9.00 – 13.30

9.00 – 16.30

9.00 – 13.30

13.30 – 16.00

9.00 – 13.30

 

Kreipkis į socialinį pedagogą jei:
 • turi problemų bendraudami su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais;
 • patiri smurtą ir išnaudojimą;
 • turi problemų, susijusių su šeima, tėvais ar mokymusi;
 • jei turi mokymosi, elgesio, mokyklos lankymo problemų;
 • jei esi naujokas Centre  ir tau kyla sunkumų;
 • jei nori padėti draugui, kuris vartoja kvaišalus, praleidinėja pamokas ar kitaip netinkamai elgiasi;
 • jei priklauso bendrabutis ;
 • jei reikalinga materialinę paramą (tik neturintiems kvalifikacijos išsilavinimo);
 • jei priklauso transporto važiavimo lengvatą (11-12 kl. mokiniams iki 40 km už mokyklos rybų);
 • jei nori bendradarbiauti, įgyvendinant Vilniaus technologijų mokymo centre (toliau-Centras) prevencines programas, padėti organizuoti prevencinius renginius ir priemones;
 • jei turi idėjų ir sumanymų, kuriuos būtų galima įgyvendinti Centre;
 • jei nežinai, kur kreiptis pagalbos (patarsime, į kuriuos specialistus kreiptis).

Mokinų tėvai gali kreiptis, jei:
 • Centre vaikas susiduria su mokymosi ar kitais sunkumais, kurių jis vienas ar kartu su tėvais nėra pajėgus išspręsti;
 • Centre mokinys patiria patyčias ar fizinį smurtą;
 • Centre vaikas turi mokymosi ir/ar elgesio problemų;
 • reikalinga informacija apie įstaigas, teikiančias socialinę, psichologinę ar kitą pagalbą vaikui;
 • siekiama efektyvesnio bendradarbiavimo su mokytojais, mokiniais ar kitų institucijų specialistais.

Mokytojai gali kreiptis į socialinį pedagogą, jei:

 • pastebi, kad mokinys turi mokymosi ir/ar elgesio problemų;
 • reikalinga pagalba sprendžiant mokiniui ar mokinių grupei Centre iškilusias problemas, sunkumus;
 • mokiniui ar mokinių grupei reikalinga socialinė-pedagoginė pagalba;
 • organizuojant ir įgyvendinant socialinius ir/ar prevencinius projektus.


Prioritetai:
Ypatingą dėmesį skiriame mokiniui, kurio šeima yra socialiai pažeidžiama ir neturi galimybės vaiko aprūpinti nuotoliniam mokymuisi reikalingomis priemonėmis. - Inicijuojame suinteresuotų šalių (mokytojų dalykininkų, mokyklų vadovų, seniūnijos darbuotojų ir kt.) tarpusavio bendradarbiavimą, siekiant optimaliausių, vaiko interesams palankiausių ir naudingiausių sprendimų įgyvendinimo.