Naujienos

VTMC Energetikos sektoriniame praktinio mokymo centre vyko STEAM mokymai mokytojams

2020 09 09

Rugpjūčio 27-28 dienos Vilniaus technologijų mokymo centro Energetiniame sektoriniame praktinio mokymo centre vyko mokymai pagal projektą  „Profesijos ir suaugusiųjų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra“ Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-01-0001 skirti plėtoti dalykines, didaktines kompetencijas.

Mokymų anotacija: Mokymų programos tikslas – vystyti profesinių mokyklų pedagogų dalykines ir didaktines kompetencijas, reikalingas profesiniame ugdyme integruojant STEM metodologiją, užtikrinančią praktinį, efektyvų ir darbo rinkos poreikius atitinkantį ugdymo turinį. Siūlomos programos metodinis pagrindas – D. Kolb’o patirtinio mokymosi modelis (Kolb, 1984, 2014), kurio esmė – žinių įsisavinimas per sąveiką tarp teorijos ir patirties. Programa siekiama integruoti tiksliųjų ir gamtos mokslų disciplinas, inkorporuojant esminius STEM ugdymo metodikos bruožus. Programa realizuojama 2 dienų trukmės kūrybinių dirbtuvių forma dalyviams grupėse sprendžiant realias problemas taikant reiškinio analize grįstą mokymąsi šiose temose: 3D projektavimo dirbtuvės, Mikrovaldiklių programavimo ir Daiktų interneto programavimo dirbtuvės. Lektoriai: doc. dr. Vytautas Valaitis, Paulius Briedis Detaliau su programa galite susipažinti čia.

0001_nicolas-thomas-3gzi6opsdcy-unsplash_1599653124-9fca2134a2dfd19ceff7fafcccf94a85.jpg