Naujienos

Vyks darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto darbuotojų atstovų rinkimai

2021 02 02

Vilniaus technologijų mokymo centro (VTMC) darbuotojai kviečiami dalyvauti 2021 m. vasario 9 d. VTMC darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai rinkimuose
 
Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto narių rinkimai (vadovaujantis Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 13 str. 2 p. 1 dalimi) vyks 2021 m. vasario 9 d. nuo 8.00 val. iki 16.00 val. el. paštu atsakant į (iš vtmc@vtmc.lt) gautus laiškus – balsavimo biuletenius (Sutinkate arba nesutinkate). Darbuotojai balsuojantys nenuotoliniu būdu tai padaryti turi tame padalinyje, kuriame dirba nuo 9.00 val. iki 13.00 val.

0001_nacionalinis_konkursas_-50_1612262467-711eea230946ec8ae573bc7fdb03bcb9.jpg
Į VTMC darbuotojų saugos ir sveikatos (toliau – DSS) komitetą atstovauti darbuotojus siūlomi šie kandidatai:
 

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė

Pareigos

  1.  

Natalja Adulo

Sektoriaus vadovė

  1.  

Vidmantas Karoblis

Padėjėjas ūkio reikalams

  1.  

Vadim Romenskij

Dirbtuvių vedėjas, prof. mokytojas

  1.  

Vaidotas Klemka

Dirbtuvių vedėjas, prof. mokytojas

 
 
Rinkimų metu bus patvirtinti arba nepatvirtinti 4 VTMC darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto nariaidarbuotojų atstovai saugai ir sveikatai.
 
Vadovaujantis Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 13 straipsniu, kai įstaigoje  dirba 50 ar daugiau darbuotojų, steigiamas Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas. VTMC DSS komitetas įsteigtas 2013 metais. Pasikeitus VTMC struktūrai ir atsakingiems darbuotojams atsirado poreikis atnaujinti sudėtį. VTMC Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto nuostatai pakeisti 2020 metais (direktoriaus 2020 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. V1-336). 
 
 
Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto rinkimų tvarka
 
  1. Darbuotojų saugos ir sveikatos (toliaus – DSS) komitetas renkamas remiantis visuotine ir lygia rinkimų teise, balsavimas bus vykdomas mišriu būdu (naudojant VTMC darbuotojų el. paštus ir gyvai ateinant į vieną iš keturių padaliniu), dėl Valstybėje galiojančio karantino. Rinkimuose gali dalyvauti ir balso teisę turi visi darbuotojai.
  1. Rinkimuose nenuotoliniu būdu dalyvaujantiems darbuotojams balsavimo biuletenis išduodamas pasirašytinai, tame skyriuje ar padalinyje, kuriame jis dirba. Balsavimo biuletenyje reikia pažymėti pritariama ar nepritariama 4-iems nurodyties komiteto nariams. Darbuotojai turintys darbinius el. pašto adresus gaus el. laiškus su tokiu pat klausimu kaip ir nenuotoliniu balsuojantys darbuotojai bei turės pažymėti – sutinka ar nesutinka.
  1. Nariai laikomi išrinktais jei pritaria didžioji dalis darbuotojų.
  1. Pasibaigus nustatytam rinkimų laikui, darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto rinkimų komisija suskaičiuos balsus ir surašys darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto rinkimų protokolą. Ne vėliau kaip per tris dienas nuo rinkimų rezultatų nustatymo dienos rinkimų rezultatai bus viešai paskelbti (mokymo centro internetinėje svetainėje, „Teams“ platformoje, skyrių skelbimų lentose), o protokolo kopija įteikta darbdaviui.
  1. Rinkimai bus laikomi įvykusiais, jeigu juose dalyvaus daugiau kaip pusė Vilniaus technologijų mokymo centro darbuotojų. Jeigu rinkimuose dalyvaus nepakankamai darbuotojų, rinkimai bus paskelbti neįvykusiais. Tuomet per artimiausias septynias dienas bus surengti pakartotiniai rinkimai, kurie bus laikomi įvykusiais, jeigu juose dalyvaus vienas ketvirtadalis VTMC  darbuotojų.
 
Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto rinkimų komisija
 
Komisijos pirmininkė – Regina Dombrovska
 
Komisijos nariai:
Alina Vaitekūnienė
Dovilė Plankienė
Rasmutė Butkienė
Marina Aladovičienė