Erasmus+ D.U.K.


Vilniaus technologijų mokymo centras nuo 2007-ųjų įgyvendina „Erasmus+“ projektus. Jie Mokymo centro mokiniams suteikia galimybę tobulėti profesinėje srityje, plėsti akiratį, baigus mokslus didinti įsidarbinimo galimybes, tapti konkurencingesniais darbo rinkoje.

Šioje skiltyje rasite surinktus dažniausiai mokiniams ir abiturientams kylančius klausimus apie „Erasmus+“ projektus ir atsakymus į juos.

Plėtros skyrius yra atsakingas už projektų įgyvendinimą ir rūpinasi mokinių informavimu, padeda tinkamai užpildyti reikiamus dokumentus.

Jei pateiktame sąraše neradote atsakymo į jums rūpimą klausimą, kreipkitės į  Plėtros skyrių (201 kab., Kalvarijų g. 159, Vilnius) arba rašykite laišką projektų vadovei Vytautei Vasiliauskienei adresu vytaute.vasiliauskiene@vtmc.lt

Kas gali dalyvauti „Erasmus+“ projekte?
Norėdamas dalyvauti „Erasmus+“ projekte Jūs turite atitikti šiuos reikalavimus:
 • būti VTMC mokiniu arba absolventu baigusiu mokymosi programą ne vėliau kaip prieš dvyliką mėnesių;
 • būti vienos iš programos šalių narių piliečiu arba turėti leidimą gyventi joje;
 • neturėti drausminių nuobaudų;
 • neturėti mokymosi skolų.
Kurios šalys dalyvauja „Erasmus+“ programoje?

Šiuo metu programoje dalyvauja 33 šalys: 27 Europos sąjungos narės ir Šiaurės Makedonijos Respublika, Norvegija, Lichtenšteinas, Islandija, Turkija bei Serbija.

Kaip man dalyvauti Erasmus+ projekte ir į ką man kreiptis?
Jei atitinkate dalyviams keliamus reikalavimus, Jūs turėtumėte susisiekti su Plėtros skyriumi. Šiame skyriuje dirbantis projektų vadovas suteiks Jums visą reikalingą informaciją apie vykdomus projektus.
Visą informaciją apie įgyvendinamus projektus taip pat galite rasti Mokymo centro tinklapyje www.vtmc.lt skiltyje „Projektai“.
Kvietimai dalyvauti atrankose bei kita susijusi aktuali informacija skelbiama Mokymo centro tinklapyje www.vtmc.lt skiltyje „Naujienos“, Facebook paskyroje, papildomai platinama elektroniniame dienyne bei per grupių koordinatorius ar auklėtojus.
Kuriam laikui aš galiu išvažiuoti ir kada?

„Erasmus+“ projekto rėmuose stažuotės (mokomoji praktika arba mokymosi laikotarpiai užsienyje) standartiškai skirstomos į ilgalaikes ir trumpalaikes. Trumpalaikės stažuotės trunka apie dvi savaites, ilgalaikės – nuo trijų mėnesių. Tarptautinė praktika gali trukti nuo 2 savaičių iki 12 mėnesių. Stažuočių datos parenkamos atsižvelgiant į priimančios šalies galimybes, specialybinius ypatumus ir kitas aplinkybes.

 

Kur galiu stažuotis?

„Erasmus+“ projektai numato galimybę būti priimtiems darbo vietoje arba kitoje profesinio mokymo įstaigoje. Mokymosi darbo vietoje laikotarpiai bus įskaitomi į jūsų studijas.

Ar yra terminų, kurių turėčiau paisyti?

Svarbu atkreipti dėmesį į nurodytus terminus vykstant atrankai, ruošiant reikalingus dokumentus bei po stažuotės pildant apklausas ir ataskaitas.

Ar aš gausiu įgūdžių ar pasiekimų pripažinimą mano stažuotės laikotarpiui?

Taip. „Erasmus+“ stažuotės yra integruota mokymosi programos arba ją papildanti dalis. Stažuotės metu įgytų kompetencijų, įgūdžių ir žinių pripažinimas suteikiamas kaip numatyta Mokymosi susitarime.

Ar man reikia mokėti anglų kalbą?

Taip. Anglų kalba naudojama bendravimui visose „Erasmus+” programoje dalyvaujančiose šalyse bei rengiant sutartis.

Kaip gerai aš turiu kalbėti kalba šalies į kurią važiuoju?

Šalies, į kurią važiuojate, kalba yra privalumas, tačiau jos mokėti nebūtina. Svarbiausia yra mokėti anglų kalbą.

Ar yra kokių nors paruošiamųjų kalbų kursų?
Taip. Internetinė kalbinė parama (OLS) yra nemokama internetinė kalbų mokymosi platforma, skirta „Erasmus+“. Su OLS galite patikrinti savo dabartinį kalbos, kurią naudosite būdami užsienyje, lygį. Jūsų rezultatai netrukdys jums dalyvauti „Erasmus+“, bet suteiks jums prieigą prie OLS kalbos kursų.
 
Kas man gali pagelbėti su informacija apie apgyvendinimą?
Gyvenamoji aplinka labai svarbi kiekvienos stažuotės dalis. Visą informaciją apie apgyvendinimą suteikia projekto vadovas.
Kaip „Erasmus+” stažuotė užsienyje gali paveikti mano įsidarbinimo perspektyvas?

Vadovaujantis patirtimi yra pastebėta, kad perspektyvos įsidarbinimui padidėja, jei esate buvę stažuotėje užsienyje. Dauguma dalyvavusiųjų „Erasmus+“ stažuotėse, o ypač, ilgalaikėse (3 mėn.) lengviau susiranda darbą tiesiogiai susijusį su stažuočių užsienyje metu įgytų ar sustiprintų kompetencijų naudojimu, pavyzdžiui, anglų kalba, profesinės žinios, žinios apie priimančiąją šalį, kultūrą ir visuomenę ir kt.

Kokias formas turėsiu užpildyti?
 • Pasižadėjimas;
 • „Erasmus+“ mokymosi sutartis profesinio mokymo įstaigų mokinių mobilumas;
 • Modelinė dotacijos sutartis „Erasmus+“ profesinio mokymo institucijos besimokančiųjų praktikai;
 • Kokybės įsipareigojimas;
 • Dalyvio dienoraštis;
 • Dalyvio apklausa;
 • ES dalyvio apklausa;
 • OLS naudotojo galutinis rezultatų įvertinimas (taikoma tik vykstantiems į ilgesnes nei 19  dienų stažuotes).
Kokių kelionės dokumentų man reikės?
Prireiks:
Paso (arba Asmens tapatybės kortelės) galiojančio du mėnesius po stažuotės pabaigos datos;
Europos sveikatos draudimo kortelės.
Ar man reikia papildomo sveikatos draudimo?

„Erasmus+“ projektuose dalyviai draudžiami sveikatos draudimu, todėl papildomai draustis nereikia. Tačiau jei manote, kad pateiktas draudimas neatitinka Jūsų poreikių, rekomenduojame įsigyti draudimą.

Kelionės draudimas

„Erasmus+“ projektuose dalyviai draudžiami kelionės draudimu, tačiau jei manote, kad pateiktas draudimas neatitinka Jūsų poreikių, rekomenduojame įsigyti draudimą.

Ką man daryti, jei patyriau nesklandumų su apgyvendinimu, įsikūrimu, skiriamomis užduotimis, darboviete, integracija ir pan.

Pirmiausia turėtumėte susisiekti su priimančiosios organizacijos paskirtu atsakingu asmeniu. Jei atsakymas Jūsų netenkina, prašome kuo skubiau susisiekti su projektų vadove Vytaute Vasiliauskiene adresu vytaute.vasiliauskiene@vtmc.lt arba kitais jums žinomais su stažuotės orgnizavimu dirbančiais asmenimis.

Kada mane pasieks parama?
Pirmoji „Erasmus+“ mobilumo paramos dalis (80%) bus sumokėta per 5–10 dienų nuo pasirašytos paramos sutarties.
 
Antroji įmoka (20%) bus sumokėta per 5-10 dienų nuo rezultatų patvirtinimo, dienoraščio pateikimo ir ES dalyvio apklausos pateikimo.
Kokie mano įsipareigojimai pasibaigus stažuotei?
Būtina:
 • įsitikinti, kad visi būtini dokumentai pasiekė projektų vadovą;
 • užpildyti ES apklausą. Ją, į elektroninį paštą, Jums atsiųs Europos Komisija pirmą dieną po stažuotės;
 • parengti ataskaitą;
 • pristatyti savo patirtis bendramoksliams ir būsimiems mokiniams.