Pedagogų pasiruošimas socialinės atskirties ir kitų kultūrų asmenų įtraukčiai į Lietuvos profesinį mokymą

Pedagogų pasiruošimas socialinės atskirties ir kitų kultūrų asmenų įtraukčiai į Lietuvos profesinį mokymą

2019 05 21

„Pedagogų pasiruošimas socialinės atskirties ir kitų kultūrų asmenų įtraukčiai į Lietuvos profesinį mokymą“, 2016-1-LT01-KA102-022928, paraiškos rengėjas ir dotacijos gavėjas yra Vilniaus technologijų mokymo centras.

Tikslinę projekto dalyvių grupę sudaro  įvairių sričių pedagogai: socialiniai pedagogai, psichologai, mokytojai. 24 projekto dalyviai iš trijų skirtingų Lietuvos regionų profesinio mokymo įstaigų: Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro ir Kauno taikomosios dailės mokyklos - vyks į vienos savaitės trukmės stažuotes Jungtinėje Karalystėje ir Vokietijoje. Kiekvienoje stažuotėje dalyvaus po 12 asmenų, tarp kurių po tris kiekvienos profesinio mokymo įstaigos atstovus.

0001_socia_1558453063-59d264365741b82e435a778ee4d83e96.jpg

Vokietija ir Anglija kaip profesinių stažuočių kryptys pasirinktos dėl šių priežasčių: tai vieni didžiausių Europoje įvairių tautinių kultūrų centrai, šių šalių švietimo profesinio mokymo sistema jau prisitaikiusi sprendžiant problemas, susijusias kitų kultūrų ir socialinės atskirties asmenų įtrauktimi į mokymą, darbo rinką ir šalies kultūrą. Profesinių stažuočių į šias šalis metu projekto dalyviai susipažins su minėtų grupių integracijos profesiniame mokyme modeliais, edukacinių, pedagoginių ir psichologinės pagalbos institucijų darbu ir aktualių metodikų taikymu.

Patirtis, įgyta stažuotėje, neabejotinai suteiks projekto dalyviams pasitikėjimo savo jėgomis dirbant su socialinės atskirties asmenimis bei kitų kultūrų mokiniais. Tikimasi pasiekti tokį metodinį ir psichologinį projekto dalyvių pasiruošimą, kuris lengvai būtų transformuojamas Lietuvos profesinio mokymo institucijose organizuojant sėkmingą socialiai pažeidžiamų ir kitų kultūrų grupių integravimą. Ši pedagoginio personalo kompetencija yra būtina siekiant gerų mokymosi rezultatų, lengvo prisitaikymo darbo rinkoje - tai prielaida sėkmingai save realizuoti mokiniams, kurie dėl savo socialinės padėties ir kultūrinio svetimumo turi mažesnes galimybes. Šalia to siekiami projekto rezultatai atspindi unikalias projekto dalyvių įgytas žinias ir sukauptą patirtį, patobulintus tarpkultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius,  aukštesnę specialistų motyvacija ir platesnį akiratį. Profesinių mokyklų bendruomenės projekto metu, įgalinamos plėsti ryšius su kitomis panašių interesų turinčiomis mokyklomis, dalytis gerąja patirtimi.

Projektą finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai. Veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Erasmus+“ programą.