Tarptautinė patirtis mokymosi mobilume naudojant ECVET

Tarptautinė patirtis mokymosi mobilume naudojant ECVET

2019 05 21

Projekto „Tarptautinė patirtis mokymosi mobilume naudojant ECVET“, Nr. 2017-1-LT01-KA102-035057, dotacijos gavėjas yra Vilniaus technologijų mokymo centras.

Mokymo centras aktyviai dalyvauja mokinių mobilumo projektuose, tačiau, kol kas nenaudoja ECVET, mobilumo metų įgytų kompetencijų pripažinimui ir įteisinimui. Modulinių programų atsiradimas ir įgyvendinimas žymiai palengvina ECVET elementų diegimą į profesinį mokymą.

Projekto tikslai:

  • Siekti kokybiškų mobilumų organizavimo profesinio mokymo procese pasitelkiant ECVET;
  • Perimti geruosius pavyzdžius/patirtį diegiant ECVET elementus šalies profesiniame mokyme;
  • Išanalizuoti kreditų perkėlimo sistemos diegimo proceso eigą.
  • Užtikrinti profesinio mokymo kokybę įdiegiant ECVET VTVPMC, kad tai garantuotų mokinių pasiekimų mokymosi metu užsienyje rezultatų perkėlimą ir pripažinimą.

0001_ecvet_1558453510-910440b68a1bf5331d4fe8c2b48289db.jpg
Suplanuotų veiklų tikslinė projekto dalyvių grupė yra 8 VTVPMC aktyviai veikiančių profesinio mokymo srityje darbuotojų, profesijos mokytojų, turinčių patirtį rengiant ir įgyvendinant modulines profesinio mokymo programas, atsakingi už profesinio mokymo proceso ir mokinių praktikų, mobilumo stažuočių organizavimą.
 
Dalyviai:
  • praktiškai susipažinti su Mokymosi mobilumu naudojant ECVET;
  • pasiruošti ECVET mobilumui: užmegzti partnerystę su užsienio partneriais, aptarti Savitarpio supratimo memorandumą,  apibrėžti mokymosi rezultatų vienetus, įgyjamus mobilumo metu, aptarti mokymosi rezultatų vertinimą, išsiaiškinti, kaip mokymosi rezultatai bus pripažinti ir patvirtinti, aptarti Mokymosi sutartį.
Projekto rezultatai: suderinti su užsienio partneriais modulinių profesinio mokymo programų: Logisto - ekspeditoriaus, Finansinių paslaugų teikėjo, Metalo apdirbimo staklininko, Suvirintojo kompetencijų, mokymo rezultatų, modulių, kreditų, rezultatų vertinimą, pripažinimą, kad minėtų mokymo programų mokinių mobilumas ateityje vyktų naudojant ECVET.
 
Projekto rezultatų sklaidos tikslinė grupė - profesinio mokymo paslaugų teikėjai, turintys atitinkamų mokymo programų licencijas vykdyti mokymo programas, jų ugdymo organizavimo personalas, profesijios mokytojai, atitinkamos metodinės komisijos.

Projektą finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai. Veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Erasmus+“ programą.