Prof[net]work įgūdžiai besimokančiai bendruomenei profesiniame mokyme

Prof[net]work įgūdžiai besimokančiai bendruomenei profesiniame mokyme

2019 05 21

Projektą „Prof[net]work įgūdžiai besimokančiai bendruomenei profesiniame mokyme“, Nr. 2018-1-LT01-KA102-046826, įgyvendina Vilniaus technologijų mokymo centras.

Projektas "Prof[net]work: įgūdžiai besimokančiai bendruomenei profesiniame mokyme" siekia kurti, skatinti ir plėtoti tinklinę profesinio mokymo centro bendruomenės mokymosi kultūrą lokaliu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis. Šio projekto veiklų metu remiantis visuminio mokymosi, mokymosi visą gyvenimą, lygiateisiškumo ir įvairovės principais norima skatinti visų bendruomenės narių: pedagogų, ugdymo organizatorių, administracijos darbuotojų ir mokinių - profesinių bei bendrųjų kompetencijų ugdymą(si). Visų projekto tikslinių grupių dalyvavimas ir profesinių, didaktinių, švietimo ir ugdymo proceso vadybos kompetencijų turinys yra grindžiamas moderniųjų technologijų įvaldymu ir taikymu. Projekto rezultatas - besimokančios bendruomenės kompetencijos, leidžiančios įgyvendinti kokybinius pokyčius profesiniame mokyme.

Šalys: Austrija, Estija, Lenkija, Vokietija, Ispanija, Portugalija.

Projektą finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai. Veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Erasmus+“ programą.

0001_prof_1558453879-e004721170692ab1b8e833f3dbef70c5.jpg