Profesinio mokymo įstaigų absolventų gebėjimo mokytis darbinėje veikloje stiprinimas (IV etapas)

Profesinio mokymo įstaigų absolventų gebėjimo mokytis darbinėje veikloje stiprinimas (IV etapas)

2019 09 16

Vilniaus technologijų mokymo centras konsorciume su Lietuvos darbdavių konfederacija, Elektrėnų profesinio mokymo centru bei mokykla „ART OF BEAUTY“ įgyvendina „Erasmus+“ projektą „Profesinio mokymo įstaigų absolventų gebėjimo mokytis darbinėje veikloje stiprinimas (IV etapas)“ Nr. 2019-1-LT01-KA102-060380.

Projekto veiklos yra nukreiptos į turizmo sektoriaus konkurencingumo augimą. Metus truksiančio projekto veiklų pagalba bus siekiama prisidėti prie turizmo sektoriaus paslaugų įvairovės didinimo ir platesnio informacinių technologijų inovacijų pritaikymo.


0001_ross-sneddon-emum9r3x_si-unsplash_1571814558-9319e5a201f819a923017f7f385acc2b.jpg
Projekto uždaviniai:
—  Stiprinti profesinio mokymo įstaigų absolventų profesines kompetencijas ir informacinių technologijų panaudojimo bei verslumo įgūdžius.
—    Tobulinti profesijos mokytojų technologines kompetencijas.

Projekte numatyta:
—  2019 m. pavasarį ir rudenį bei 2020 m. sausio-vasario mėn. profesines mokyklas baigusių absolventų stažuotės.
—  Konsorciumo Profesinio mokymo įstaigų profesijos mokytojų mokymosi vizitai užsienyje.
—  Užsienio įmonių mokymo vizitai konsorciumo Profesinio mokymo įstaigose.

PROJEKTO LAUKIAMI REZULTATAI

50 profesinio mokymo įstaigų absolventų išsiųsta 3 mėn. trukmės “ERASMUS+” stažuotėms į užsienį praktinių įgūdžių tobulinimui.

15 konsorciumo profesinio mokymo įstaigų mokytojų išsiųsta “ERASMUS+” mokymosi vizitams į užsienį.

10 užsienio įmonių atstovų “ERASMUS+” mokymo vizitai konsorciumo profesinio mokymo įstaigose.

Projektą finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai. Veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Erasmus+“ programą.