Projektų aprašai

„Dirbančių profesinio mokymo įstaigų mokinių ir absolventų gebėjimo mokytis darbinėje veikloje stiprinimas (V etapas)” Nr. 2020-1-LT01-KA102-077694

2020 12 08
Projektą „Dirbančių profesinio mokymo įstaigų mokinių ir absolventų gebėjimo mokytis darbinėje veikloje stiprinimas (V etapas)” įgyvendins konsorciumas, kurio branduolį sudaro koordinatorius Lietuvos darbdavių konfederacija, Vilniaus technologijų mokymo centras, Mokykla “Art of Beauty” ir Elektrėnų profesinio mokymo centras. Šis branduolys susiformavo projekto ketvirtajame etape. Naujuoju etapu prie konsorciumo prisijungė Marijampolės, Panevėžio, Šilutės, Tauragės, Telšių, Varėnos, Veisiejų, „Žirmūnų‘ profesinio mokymo centrai ir mokyklos. Konsorciumo europinis plėtros planas atitinka narių poreikius ir atliepia jų strateginiuose planuose deklaruojamas vertybes, nuostatas ir prioritetinius tikslus.

Projekto tikslas - stiprinti profesinio mokymo indėlį į inovacijomis grįsto turizmo sektoriaus kuriamos pridėtinės vertės didinimą vadovaujantis darnaus vystymosi principais.

0001_kelly-sikkema-1_rzl8bgbm-unsplash_1607424411-2bdc3bc3aae060e483f5a4df4110ce75.jpg
Projekto uždaviniai:
  • -        Stiprinti profesinio mokymo įstaigų absolventų ir dirbančių mokinių profesines, mokymosi mokytis veikloje, verslumo, karjeros valdymo ir ekologines kompetencijas bei tobulinti jų praktinius informacinių technologijų panaudojimo įgūdžius;
  • -        Kelti profesijos mokytojų kvalifikaciją tobulinant technologines, mokymosi mokytis veikloje ir ekologines kompetencijas.
 
Projektą įgyvendins priimančių parterių iš Bulgarijos, Kroatijos, Maltos, Rumunijos, Slovėnijos ir Vengrijos tinklas. Visiems jiems keliamas reikalavimas, kad stažuotėms ir mokymuisi parinktos įmonės vystytų socialiai atsakingą verslą, turėtų tokią darbinę aplinką, kuri reikalautų iš darbuotojų aplinkosauginio raštingumo.
 
Projektas įgyvendinamas nuo 2020 m. gruodžio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. Jame dalyvaus 2 projekto dalyvių grupės:
 
-          ErasmusPro tikslinę grupę sudarys profesinio mokymo įstaigų mokymąsi ir darbą suderinantys mokiniai ir absolventai, kurie bus baigę (besimokantys) mokymo programas paslaugų asmenims, informacijos ir ryšių technologijų, sveikatos priežiūros, menų, verslo ir administravimo srityse, o darbinę veiklą pradėję turizmo sektoriuje veikiančiose ar su juo susijusiose įmonėse. Paraiškoje planuojama 40 absolventų ir 20 mokinių išsiųsti 3 mėn. trukmės stažuotėms į užsienio įmones.
 
-          VET-STA grupę sudarys profesijos mokytojai, kurių mokymo dalykai susiję su į projektą įtrauktų absolventų ir mokinių specializacija. Paraiškoje numatoma, kad į 7 dienų trukmės mokymosi vizitus užsienio įmonėse bus išsiųsti 36 profesijos mokytojai.
 
Projekto veiklos susidės iš 6 etapų. Etapai apims dalyvių informavimą ir atranką, pasirengimą stažuotėms ir vizitams, stažuočių ir vizitų programų parengimą ir suderinimą su priimančiomis organizacijomis, stažuočių ir vizitų organizavimą, įgytų kompetencijų įvertinimą, atsiskaitymą už mobilumą. Rezultatų viešinimas, kokybės užtikrinimas, projekto valdymas ir administravimas bus bendri visoms veikloms.
 
Projekte bus stiprinamos profesinio mokymo įstaigų absolventų ir mokinių karjeros valdymo ir mokymosi darbo vietoje bei informacinių technologijų panaudojimo kompetencijos ir įgūdžiai. Projektas taip pat suteiks dalyviams ekologines kompetencijas. Profesijos mokytojų tobulintinų technologinių kompetencijų sąrašas projekte bus sudaromas atsižvelgus įmonių technologinę plėtrą. Didelis dėmesys bus kreipiamas į žinias apie ekologinių kompetencijų svarbą profesinėje veikloje.
 
Projektas darys teigiamą poveikį absolventų integracijai į darbo rinką ir karjeros galimybėms. Projektas sustiprins mokinių ir absolventų ekologines kompetencijas. Projekto metu patobulintos profesijos mokytojų technologinės kompetencijos teigiamai veiks profesinio rengimo kokybę. Nacionaliniu lygiu projekto rezultatai bus naudingi tiek Lietuvos turizmo plėtrai, tiek ir profesinio mokymo sistemai. Sklandžiau į įmones integravęsi profesinio mokymo įstaigų absolventai prisidės prie turizmo konkurencingumo didinimo. Įmonėms bus naudingi į jų kolektyvus įsilieję darbuotojai, kurie bus sustiprinę savo ekologines kompetencijas. Projektas prisidės prie profesinio mokymosi patrauklumo stiprinimo.