Projektų aprašai

ERASMUS+ projektas „JUIBAD - Join us in the battle against Desinformation“ (Prisijunk prie mūsų kovoje su dezinformacija)

2021 07 14


Pandemijos metu iššūkius kėlė išaugę klaidinančios informacijos srautai. Netikslią ar melagingą informaciją skleidė žiniasklaidos priemonės, įvairūs asmenys ir net politikai. Šiuo audringu periodu klaidinga informacija gali būti itin pavojinga ir sukelti net smurtines grėsmes. Beveik 90 proc. tokių žinių yra skleidžiamos socialiniuose tinkluose ir kituose skaitmeniniuose bendravimo kanaluose.  

Projektas „Prisijunk prie mūsų kovoje su dezinformacija“ sukurtas gerinti mokymo kokybę atpažįstant melagienas, padidinti dalyvių kritinį mąstymą, siekiant bendro tikslo – didinti pilietinį ir atsakingą elgesį.  

Projektas padės geriau pažinti dezinformacijos tikslinę auditoriją, pagrindines kryptis, populiarius įrankius, kovos metodus. 


0001_allec-gomes-syzzeqvd3xa-unsplash_1626259972-21419b2da8b9449a9603e7ec7a55ee5c.jpg

ERASMUS+ KA2 strateginių partnerysčių projektas „JUIBAD - Join us in the battle against Desinformation“ (Prisijunk prie mūsų kovoje su dezinformacija) (2020-1-ES01-KA226-SCH-094785) vienija aštuonias šalis. Projektą koordinuoja Ispanija.

Projektu siekiama mokinius skatinti tikrinti faktus ir lavinti kritinį mąstymą siekiant kovoti su melagienomis bei dezinformacija internete. 

Įgyvendinant projektą bus skurti trys, į devynias kalbas išversti, intelektiniai produktai: internetinis vadovas mokyklų mokytojams, atviras internetinis kursas bei atlikta tyrimų studija.  

Projekto tikslinė auditorija – 12-17 metų mokiniai. 

Projekto trukmė – 24 mėn. 

VEIKLA

2021 07 14 Pranešama, kad pradedamas įgyvendinti tarptautinis projektas JUIBAD, skirtas kovai su melagienomis. Plačiau čia
2021 09 06 pranešta, jog birželio viduryje įvyko projekto, skirto kovai su dezinformacija, partnerių įvadinis susitikimas. Plačiau čia