Projektų aprašai

Mokome mokytojus profesionalių IT kompetencijų (M2Mpro)

2018 11 30

Asociacija INFOBALT atstovauja informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sektorių ir siekia sukurti geriausias sąlygas IRT pramonės augimui, kuris teiktų pridėtinę vertę asociacijos nariams, būtų naudingas Lietuvos žmonėms bei viešajam sektoriui.

Projektu siekiama sukurti sąlygas ir paskatas IT mokymuisi visą gyvenimą, plėtojant formaliojo ir neformaliojo IT mokymosi galimybes. Pagrindinė problema – informacinių technologijų (IT) specialistų trūkumas. Siekiant patenkinti šiandienius bei 3 metų perspektyvos IRT sektoriaus poreikius, rinkai reikės papildomų beveik 11 tūkstančių IT specialistų, atskleidžia atliktas asociacijos „INFOBALT“ kartu su partneriu Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centru įgyvendintas Lietuvos IRT specialistų pasiūlos ir paklausos tyrimas.0001__mex6794_1606298511-9e694ba0f115dbdd6b3b67b24d37dc50.jpg
Šią problemą padėtų spręsti IT profesinio mokymo pritaikymas prie darbo rinkos poreikių taip, kad profesinis mokymas taptų patrauklesniu, pasižymėtų aukšta kokybe, o rezultatus aukštai vertintų ir mokiniai, ir darbdaviai. Todėl projekto metu bus parengtos naujos mokymo programos ir mokymo medžiaga, apmokyti profesijos mokytojai pagal profesijos mokytojų IT kompetencijų poreikius. Projekto metu bus apmokyti profesijos mokytojai, kurie įgytas IT kompetencijas galės perteikti profesinių mokyklų mokiniams. Tuomet mokiniai, įgiję rinkai aktualias IT žinias lengviau susiras darbą verslo įmonėse ir įgytas žinias pritaikys darbe, kuriant naujus IT produktus.ES struktūrinių fondų lėšos leistų įgyvendinti projektą pilna apimtimi ir sudaryti palankias sąlygas profesinio mokymo sistemai lanksčiai reaguoti į darbo rinkos pokyčius ir parengti verslo įmonėms reikalingus IT specialistus. Be ES struktūrinių fondų lėšų nebūtų galima pasiekti projekto rezultatų per numatytą laiką suplanuota apimtimi.

plačiau skaitykite čia.