Projektų aprašai

Valstybei nuosavybės teise priklausančio pastato Pamėnkalnio G. 11, Vilniuje, atnaujinimas

2021 03 19

PROJEKTAS NR. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0106 „VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO PASTATO PAMĖNKALNIO G. 11, VILNIUJE, ATNAUJINIMAS“

Projekto tikslas - atnaujinti valstybei nuosavybės teise priklausantį viešąjį pastatą ir padidinti viešojo pastatų energijos vartojimo efektyvumą. Projekto veikla - viešojo mokslo paskirties pastato Pamėnkalnio g. 11, Vilniuje, atnaujinimas ir energijos taupymo priemonių įgyvendinimas. Šiuo metu pastatas atitinka „F“ energetinio naudingumo klasę. Atnaujinus viešąjį pastatą ir pagerinus inžinerinių sistemų fizines ir energetines savybes, bus padidintas pastato energijos vartojimo efektyvumas ir pasiekta mažiausiai „C“ energinio naudingumo klasė.


0001__dsc0037-1_1616144375-c8b884ecf100dd38d0c80c8b3475304e.jpg

Projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos ( ES) struktūrinių fondų lėšos pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“