Projektų aprašai

„Web2.0“ ir asinchroninio mokymo priemonių naudojimas nuotoliniame mokyme

2021 08 24


Erasmus+ projektas „Web2.0“ ir asinchroninio mokymo priemonių naudojimas nuotoliniame mokyme  (The Use of Web2.0 and Asynchronous Education Tools in Distance Education (TiDE) 2020-1-UK01-KA226-SCH-094537)
 
Drauge su Turkija, Slovėnija, Portugalija ir Didžiąja BritanijaVilniaus technologijų mokymo centras pradeda įgyvendinti Erasmus+ antrojo pagrindinio veiksmo, Pasirengimo skaitmeniniam švietimui srities, Erasmus+ projektą „Web2.0“ ir asinchroninio mokymo priemonių naudojimas nuotoliniame mokyme  (The Use of Web2.0 and Asynchronous Education Tools in Distance Education (TiDE) 2020-1-UK01-KA226-SCH-094537).

0001_apklausa-kopija_1629807401-0d9b90803855482aa8f016a99365de1a.png
Per dvejus metus projektu siekiama:
 
  1. į švietimą ir mokymą integruoti mokinių naudojamas technologijas ;
  2. teikti kokybišką ir efektyvų švietimą nuotoliniame mokyme, būti akyviems mokytojams ir mokiniams bei efektyviai naudoti skirtingus web2.0 ir asinchroninius įrankius;
  3. pagerinti nuotolinio mokymo veiksmingumą sumažinant jo neigiamus efektus.
  4. Įgyvendinus projekte veiklas numatoma, kad bus prisidėta prie veiksmingesnio ir efektyvesnio nuotolinio mokymosi, prisidėat prie mokytojų tobulėjimo asmeninėse ir profesinėse srityse nuotolinio mokymo procese, kuo veiksmingiau ir efektyviau prisidėta prie nuotolinio mokymosi naudos mokiniams, prisidėtia prie projekto partnerių gebėjimų nuotoliniame mokyme.
 
Taip pat projekto metu numatyta sukurti:
 
  • Web2.0 įrankių vadovą
  •  Asinchroninio mokymo ir įrankų vadovą;
  • Projekto tinklapį;
Sukurti vadovai ir tinklapis bus išversti į penkias užsienio kalbas.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021 06 01 – 2023 05 31
 
Projektą koordinuoja: Restorative Justice for All International Institute CIC (UK)
 
 
 
Projekto biudžetas: 99,123.00 Eur.

Veiklos vykdymas: