Bendrojo ugdymo mokykloms

Vilniaus technologijų mokymo centro Energetikos ir Inžinerinės pramonės sektoriniai centrai kviečia bendrojo ugdymo mokyklų mokinių grupes ir jų mokytojus visiškai nemokamai dalyvauti netradicinėse technologijų pamokose, praktiniuose užsiėmimuose ir kūrybinėse dirbtuvėse.
 
Tai puiki proga klasių auklėtojams ir asmenims, atsakingiems už jaunuolių profesinį orientavimą, gyvai supažindinti mokinius su įvairiomis profesijomis, o technologijų, informacinių technologijų ir fizikos mokytojams šalia įprastų pamokų kartu su mokiniais sudalyvauti praktiniuose užsiėmimuose, kurie vyks modernia įranga aprūpintose energetikos, mechatronikos, metalo apdirbimo bei IT technologijų dirbtuvėse.
 
Dalyvauti kviečiame 1-12 klasių mokinių grupes ir jų mokytojus, o praktinių užsiėmimų turinį galime derinti pagal svečių poreikius ir atskiras atvykstančiųjų mokykloje vykdomas dalykų programas. Vizito laikas yra derinamas atsižvelgiant į užsiėmimais besidominčios mokyklos poreikius bei mokymo centro galimybes. 

PAGALBA DALYKO MOKYTOJUI: PRAKTINIAI UŽSIĖMIMAI – TEORINIŲ ŽINIŲ ĮTVIRTINIMUI
Mokymo centras siūlo bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams išbandyti dalyko dėstymą netradicinėse erdvėse – praktinio mokymo dirbtuvėse. Pagal mokytojų poreikius ir dėstomo dalyko programą paruošime neformalias mokymo programas, kurių metu atitinkama tema bus dėstoma profesijos mokytojų Energetikos arba Inžinerinės pramonės sektorinių praktinio mokymo centrų patalpose. Praktinių užsiėmimų metu mokiniai susipažins su atitinkamų krypčių įrengimais, atliks praktinius projektus.
 
Pateikiame paruoštų neformalių mokymo programų sričių ir temų sąrašą. Kviečiame dalyvauti bei teikti pasiūlymus galimų praktinių mokymų programoms organizuoti.

Fizikos kryptys
Tema Dalyviai Trukmė Adresas
Būsto šiltinimas 9–12 klasė Pagal susitarimą Kalvarijų g. 159, Vilnius
Įmagnetinimas ir išmagnetinimas 9–12 klasė Pagal susitarimą Kalvarijų g. 159, Vilnius
Kondensatorius ir elektrinė įtampa 9–12 klasė Pagal susitarimą Kalvarijų g. 159, Vilnius
Elektros srovė ir srovės stipris 9–12 klasė Pagal susitarimą Kalvarijų g. 159, Vilnius
Laboratorinis darbas „Elektros srovės stiprio matavimas“ 9–12 klasė Pagal susitarimą Kalvarijų g. 159, Vilnius
Elektrinė įtampa 9–12 klasė Pagal susitarimą Kalvarijų g. 159, Vilnius
Laboratorinis darbas „Elektrinės įtampos matavimas elektros grandinėje“ 9–12 klasė Pagal susitarimą Kalvarijų g. 159, Vilnius
Laidininko elektrinė varža 9–12 klasė Pagal susitarimą Kalvarijų g. 159, Vilnius
Omo dėsnis 9–12 klasė Pagal susitarimą Kalvarijų g. 159, Vilnius
Laidininko savybės ir elektrinė varža 9–12 klasė Pagal susitarimą Kalvarijų g. 159, Vilnius
Nuoseklusis laidininkų jungimas 9–12 klasė Pagal susitarimą Kalvarijų g. 159, Vilnius
Laboratorinis darbas „Nuosekliojo laidininkų jungimo tyrimas“ 9–12 klasė Pagal susitarimą Kalvarijų g. 159, Vilnius
Lygiagretusis laidininkų jungimas 9–12 klasė Pagal susitarimą Kalvarijų g. 159, Vilnius
Laboratorinis darbas „ Lygiagrečiojo laidininkų jungimo tyrimas“ 9–12 klasė Pagal susitarimą Kalvarijų g. 159, Vilnius
Elektromagnetinė indukcija 9–12 klasė Pagal susitarimą Kalvarijų g. 159, Vilnius
Nuolatinė ir kintamoji elektros srovė 9–12 klasė Pagal susitarimą Kalvarijų g. 159, Vilnius
Elektros variklis 9–12 klasė Pagal susitarimą Kalvarijų g. 159, Vilnius
Elektrinė galia 9–12 klasė Pagal susitarimą Kalvarijų g. 159, Vilnius
Elektros srovės darbas ir elektros energija 9–12 klasė Pagal susitarimą Kalvarijų g. 159, Vilnius
Laboratorinis darbas „Kaitinamąja lempa tekančios srovės galios ir darbo nustatymai“ 9–12 klasė Pagal susitarimą Kalvarijų g. 159, Vilnius
Elektros sauga namuose 9–12 klasė Pagal susitarimą Kalvarijų g. 159, Vilnius
Transformatorius 9–12 klasė Pagal susitarimą Kalvarijų g. 159, Vilnius
Elektros energijos skirstymo tinklas 9–12 klasė Pagal susitarimą Kalvarijų g. 159, Vilnius
Elektros energijos vartojimas 9–12 klasė Pagal susitarimą Kalvarijų g. 159, Vilnius
Elektros srovė puslaidininkiuose 9–12 klasė Pagal susitarimą Kalvarijų g. 159, Vilnius

Pasaulio pažinimo kryptis
Tema Dalyviai Trukmė Adresas
Kam reikalinga elektra? 1–4 klasė Pagal susitarimą Kalvarijų g. 159, Vilnius
Energijos rūšys 1–4 klasė Pagal susitarimą Kalvarijų g. 159, Vilnius
Magneto galia 1–4 klasė Pagal susitarimą Kalvarijų g. 159, Vilnius
Kaip atsiranda garsas? 1–4 klasė Pagal susitarimą Kalvarijų g. 159, Vilnius
Kokios spalvos yra šviesa? 1–4 klasė Pagal susitarimą Kalvarijų g. 159, Vilnius
Elektros grandinė. Elektros srovei laidžios ir nelaidžios medžiagos 1–4 klasė Pagal susitarimą Kalvarijų g. 159, Vilnius
Jėgos (trinties, tamprumo, inercijos) veikimas 1–4 klasė Pagal susitarimą Kalvarijų g. 159, Vilnius
PROFESINĖS KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS GIMNAZISTAMS
Sektoriniuose centruose taip pat organizuojami praktiniai pažintiniai vizitai, kurių metu 9–12 klasių mokiniai yra supažindinami su tam tikrų profesijų mokymo(si) ir darbine specifika. Vizitų metu vykdomas profesinis orientavimas, informuojama apie profesinio mokymo galimybes ir perspektyvas, o taip pat vedami patyriminiai užsiėmimai išbandant įvairias technologijas ir susipažįstant su konkrečiomis specialybėmis. 

Užsiėmimo pavadinimas Dalyviai Trukmė Adresas
Jaunojo elektroniko ABC  9–12 klasė 2 pamokos Kalvarijų g. 159, Vilnius
Inžinerija šiandien 9–12 klasė  1 pamoka Kalvarijų g. 159, Vilnius
Šaltkalvystė: nuo matavimų iki gaminio 9–12 klasė  1 pamoka Kalvarijų g. 159, Vilnius
Moderniosios gamybos inžinerijos dirbtuvės  9–12 klasė  1 pamoka Kalvarijų g. 159, Vilnius
Robotikos pradžiamokslis 9–12 klasė  2 pamokos Lakūnų g. 3, Vilnius
Paprastasis magnetizmas 9–12 klasė  2 pamokos Kalvarijų g. 159, Vilnius
Braižybos ABC  9–12 klasė  1 pamoka Kalvarijų g. 159, Vilnius
Dinaminių puslapių programavimas: HTML, CSS,  jQuery 11–12 klasė  2 pamokos Kalvarijų g. 159, Vilnius
Programavimo Java pagrindai  11–12 klasė  2 pamokos Kalvarijų g. 159, Vilnius