Profesinio mokymo centrams

Moderniose Energetikos ir Inžinerinės pramonės sektorinių praktinio mokymo centrų dirbtuvėse bei laboratorijose universitetų, kolegijų bei mokslo centrų studentai ir dėstytojai gali rasti unikalias praktinio mokymo erdves, inovatyvią įrangą seminarams, praktiniams užsiėmimams vesti ir laboratoriniams darbams atlikti. Edukacinių iniciatyvų įgyvendinimas galimas energetikos ir inžinerinės pramonės profesinėse srityse.
 
Mokymo centras siūlo šias edukacines iniciatyvas:
 • Kokybiškų studijų vykdymas integruojant praktinio mokymo galimybes. Pagal aukštųjų mokyklų poreikius organizuojame pažintinius vizitus, neformalias mokymo programas ir kursus.
 • Naudojimasis sektorinių praktinio mokymo centrų infrastruktūra bei praktinio mokymo dirbtuvėse ir laboratorijose esančia įranga. Dėstytojai ir jų studentai yra kviečiame vesti seminarus, praktinius užsiėmimus bei organizuoti laboratorinius darbus mokymo centro patalpose.
 • Studentų praktikų organizavimas bei konsultacijos atliekant laboratorinius darbus. Aukštųjų mokyklų studentai gali atlikti tiriamąsias ir darbines praktikas sektorinių centrų patalpose. Mokymo centras studentų praktikų metu užtikrina kompetentingų profesijos mokytojų priežiūrą ir konsultacijas.

ENERGETIKOS SRITIS
Daugiau informacijos apie Energetikos sektorinį praktinio mokymo centrą galite rasti (čia). Infrastruktūros eksploatacija ir edukacinės inicityvos galimos įgyvendinant šias temas:
 • apsauginė automatika;
 • atsinaujinantys energijos šaltiniai;
 • elektros mašinos ir pavaros;
 • šiluma ir kondicionavimas;
 • termodinamika ir vandentvarka.
INŽINERINĖS PRAMONĖS SRITIS
Daugiau informacijos apie Inžinerinės pramonės sektorinį praktinio mokymo centrą galite rasti (čia). Infrastruktūros eksploatacija ir edukacinės inicityvos galimos įgyvendinant šias temas:
 • mechatronika;
 • hidraulika;
 • pneumatika;
 • CNC staklių programavimas;
 • metalo apdirbimas;
 • terminis apdirbimas.