Dokumentai

Mokymo centras kaip atvira ir skaidri organizacija dalijasi svarbiausiais jos veiklą reglamentuojančiais dokumentais: finansinėmis ataskaitomis, įsivertinimo rezultatais, organizuojamais viešaisiais pirkimais ir kitais ugdymo, darbo procesus aprašančiais dokumentais bei tvarkomis.

SVARBU. Vilniaus technologijų mokymo centras susijungė su Jeruzalės darbo rinkos mokymo centru ir 2022 m rugsėjo 1 d. veiklą pradėjo naujas - Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras (TECHIN).

Plačiau skaitykite čia.

VEIKLOS PLANAI
VEIKLOS ATASKAITOS
SVARBU. Vilniaus technologijų mokymo centras susijungė su Jeruzalės darbo rinkos mokymo centru ir 2022 m rugsėjo 1 d. veiklą pradėjo naujas - Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras (TECHIN).

Vilniaus technologijų mokymo centro veiklos ataskaitos:

FINANSINĖS ATASKAITOS
2022 m. 
 • 2022 m rugpjūčio 30 d. Finansinių ataskaitų rinkinys (peržiūrėti)
 • Pažyma dėl finansavimo sumų 2022 m rugpjūčio 31 d. (peržiūrėti)
 • 2022 m. rugpjūčio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (susipažinti)
 • 2022 m. birželio 30 d. ketvirtinės finansinės ataskaitos (susipažinti)
 • 2020 m.birželio 30 d. Ketvirtinės biudžeto vykdymo ataskaitos, (peržiūrėti).
 • 2022 m. kovo 31 d. ketvirtinės finansinės ataskaitos (susipažinti)
 • 2022 m. kovo 31 d. Nepriklausomo audito išvada (susipažinti)
 • 2022 m. kovo 31 d. ketvirtinės biudžeto vykdymo ataskaitos (peržiūrėti).
 • 2022 m. kovo 31 d. Pažyma dėl finansavimo sumų. (peržiūrėti)

2021 m. 
 • Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2021 m. ataskaita (peeržiūrėti).
 • 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų ataskaitų rinkinys (peržiūrėti)
 • 2021 m. gruodžio 31 d. pažyma dėl finansavimo sumų (peržiūrėti)
 • 2021 m. gruodžio 31 d. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (peržiūrėti)
 • 2021 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinės finansinės ataskaitos (peržiūrėti)
 • 2021 m. rugsėjo 30 d. Ketvirtinės biudžeto vykdymo ataskaitos, (peržiūrėti).
 • 2021 m. birželio 30 d. ketvirtinės finansinės ataskaitos (peržiūrėti)
 • 2021 m.birželio 30 d. Ketvirtinės biudžeto vykdymo ataskaitos, (peržiūrėti).
 • 2021 m. birželio 30 d. Pažyma (peržiūrėti)
 • 2021 m. kovo 31 d. ketvirtinės finansinės ataskaitos. (peržiūrėti).
 • 2021 m. kovo 31 d.  Ketvirtinės biudžeto vykdymo ataskaitos, (peržiūrėti).
 • 2021 m. kovo 31 d. Pažyma dėl finansavimo sumų. (peržiūrėti)

2020 m.

 • Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2020 m. ataskaita (peeržiūrėti).
 • 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys (peržiūrėti).
 • 2020 m. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (peržiūrėti).
 • 2020 m. rugsėjo 30 d. Ketvirtinės finansinės ataskaitos (peržiūrėti)
 • 2020 m. rugsėjo 30 d. Pažyma (peržiūrėti)
 • 2020 m. rugsėjo 30 d. Ketvirtinės biudžeto vykdymo ataskaitos, (peržiūrėti).
 • 2020 m. birželio 30 d. Ketvirtinės biudžeto vykdymo ataskaitos, (peržiūrėti).
 • 2020 m. birželio 30 d. Pažyma (peržiūrėti)
 • 2020 m. kovo 31 d. ketvirtinės finansinės ataskaitos. (peržiūrėti)
 • 2020 m. kovo 31 d.  Ketvirtinės biudžeto vykdymo ataskaitos, (peržiūrėti).

2019 m. 
 • 2019 m. gruodžio 31 d.  pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys (peržiūrėti).

 • Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2019 m. ataskaita (peeržiūrėti).

 • 2019 m. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (peržiūrėti).

 • Ketvirtinės finansinės ataskaitos, 2019 m. rugsėjo 30 d. (peržiūrėti).
 • Ketvirtinės biudžeto vykdymo ataskaitos, 2019 m. rugsėjo 30 d. (peržiūrėti). 
 • Ketvirtinės finansinės ataskaitos, 2019 m. birželio 30 d. (peržiūrėti).
 • Ketvirtinės biudžeto vykdymo ataskaitos 2019 m. birželio 30 d. (peržiūrėti).
 • Ketvirtinės finansinės ataskaitos 2019 m. kovo 31 d. (peržiūrėti).
 • Ketvirtinės biudžeto vykdymo ataskaitos, 2019 m. kovo 31 d. (peržiūrėti).
 
VIEŠIEJI PIRKIMAI

DARBO UŽMOKESTIS
 • Vilniaus technologijų mokymo centro vidutinis darbo užmokestis, 2022 m. sausio 1 d (susipažinti)
 • Vilniaus technologijų mokymo centro vidutinis darbo užmokestis, 2021 m. sausio 1 d (susipažinti)
 • Vilniaus technologijų mokymo centro vidutinis darbo užmokestis, 2020 m. sausio 1 d (susipažinti)
TARNYBINIAI LENGVIEJI AUTOMOBILIAI

Vilniaus technologijų mokymo centrui priklauso šie tarnybiniai lengvieji automobiliai:

Eil. Nr.

Valstybinis numeris

Automobilio markė

Automobilio modelis

Registracijos metai

1.

DHB 558

VW

Passat

2007

3.

DGJ 351

OPEL

Corsa

2012

ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪRA
Informacija ruošiama
LĖŠOS VEIKLAI VIEŠINTI
Informacija ruošiama
ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS
Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centro asmens duomenų tvarkymo taisyklės (2023 m. vasario 14 d.) (peržiūrėti)

SVARBU. Vilniaus technologijų mokymo centras susijungė su Jeruzalės darbo rinkos mokymo centru ir 2022 m rugsėjo 1 d. veiklą pradėjo naujas - Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras (TECHIN).

Žemiau rasite Vilniaus technologijų mokymo centro asmens duomenų apsaugą užtikrinančius dokumentus, galiojusius iki susijungimo.

Informuojame, kad Vilniaus technologijų mokymo centras  duomenų apsaugą užtikrina, įgyvendindama ES Bendrojo duomenų apsaugos Reglamento Nr. 2016/679 nuostatas ir duomenų apsaugos pareigas, remdamasi direktoriaus įsakymu, patvirtintu Asmens duomenų tvarkymo politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašu bei patvirtintomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, kuriose skelbiama papildoma informacija, susijusi su asmens duomenų tvarkymu.

Esant poreikiui, papildomus klausimus, galite pateikti kreipdamiesi adresu gerda.griniuviene@vtmc.lt

Taisyklės:
 1. Asmens duomenų tvarkymo politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas, 2019 m. kovo 28 d. (peržiūrėti).
 2. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės, 2019 m. kovo 28 d. (peržiūrėti).
 3. Mokinių asmens tvarkymo taisyklės, 2019 m. kovo 14 d. (peržiūrėti)
 4. Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės, 2019 m. kovo 26 d. (peržiūrėti).
 5. Mokymo nuotoliniu būdu asmens duomenų apsaugos tvarka, 2020 m. kovo 30 d. (susipažinti)
Prašymų formos:
 1. Prašymas leisti susipažinti su asmens duomenimis (atsisiųsti).
 2. Prašymas ištaisyti netikslius asmens duomenis (atsisiųsti).
 3. Prašymas ištrinti centre tvarkomus asmens duomenis (atsisiųsti).
TVARKOS, APRAŠAI, NUOSTATAI IR KT.

A   /  B  /   C  /   Č

 • Ankstesnio mokymosi pasiekimų užskaitymo tvarka, 2017 m. sausio 10 d. (peržiūrėti).
 • Antikorupcinio (etiško) elgesio taisyklės, 2022 m. kovo 31 d. (peržiūrėti)
 • Bendrabučio nuostatai, 2018 m. sausio 3 d. (peržiūrėti).
 • Bendrųjų reikalavimų motodiniams darbams aprašas, 2017 m. vasario 20 d. (peržiūrėti).

D  /   E  /   Ė  /   F

 • Dalyko programos ar dalyko kurso keitimo tvarka, 2017 m. sausio 10 d. (peržiūrėti).
 • Darbo tvarkos taisyklės, 2018 m. kovo 6 d. (peržiūrėti).
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto nuostatai, 2020 m. lapkričio 9 d.  (peržiūrėti
 • Dienynų pildymo tvarka, 2017 m. sausio 9 d. (peržiūrėti).
 • Dokumentų valdymo procedūrų aprašas, 2017 m. vasario 21 d. (peržiūrėti).
 • Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarka 2020 birželio 23 d. (peržiūrėti),

G  /   H  /   I  /   Y  /   J  /   K  /   L

 • Konkursų organizavimo tvarkos aprašas, 2017 m. spalio 30 d. (peržiūrėti).
 • Krizių valdymo tvarkos aprašas, 2017 m. gruodžio 28 d. (peržiūrėti).
 • Lygių galimybių užtikrinimo nuostatai, 2017 m. vasario 20 d. (peržiūrėti).

M  /   N

 • Modulinių profesinio mokymo programų modulių teminių planų rengimo tvarkos aprašas, 2017 m. sausio 10 d. (peržiūrėti).
 • Mokinių elgesio taisyklės, 2018 m. kovo 6 d. (peržiūrėti).
 • Mokinių, kurie mokosi pagal modulines profesinio mokymo programas, mokymosi pasiekimų vertinimo tvarka ( 2021 m. spalio 1 d. redakcija) (peržiūrėti)
 • Mokinių lankomumo apskaitos ir pamokų nelankymo prevencijos tvarkos aprašas, 2018 m. rugsėjo 4 d. (peržiūrėti).
 • Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas, 2018 m. gruodžio 28 d. (peržiūrėti).
 • Mokinių šalinimo tvarka, 2017 m. sausio 10 d. (peržiūrėti).
 • Mokymo nuotoliniu būdu taisyklės, 2020 kovo 26 d. (susipažinti).
 • Mokymo nuotoliniu būdu asmens duomenų apsaugos tvarka, 2020 m. kovo 30 d. (susipažinti)
 • Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo aprašas, 2015 m. gruodžio 31 d. (peržiūrėti).

O  /   P  /   R  /   S  /   Š

 • Pasiekimų įvertinimo objektyvumo nagrinėjimo tvarka, 2017 m. sausio 10 d. (peržiūrėti).
 • Pažintinės, kultūrinės, meninės ir kūrybinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas, 2019 m. gegužės 22 d. (peržiūrėti).
 • Profesinio orientavimo veiklos nuostatai, 2017 m. gruodžio 28 d. (peržiūrėti).
 • Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas, 2022 rugpjūčio 30 d. (peržiūrėti)
 • Smurto ir / ar patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas, 2017 m. rugsėjo 21 d. (peržiūrėti).

T  /   U  /   Ū  /   V  /   Z  /   Ž

 • Ugdymo nuotoliniu būdu organizavimo tvarka (projektas) (peržiūrėti)
 • Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas, 2018 m. kovo 19 d. (peržiūrėti).
 • 2018–2019 m. m. vykdomų programų įgyvendinimo planas, 2018 m. rugsėjo 3 d. (peržiūrėti).
 • Vidaus kontrolės politika. 2021 m. vasario 25 d. (peržiūrėti)