Dokumentai

Vilniaus technologijų mokymo centras kaip atvira ir skaidri organizacija dalijasi svarbiausiais jos veiklą reglamentuojančiais dokumentais: finansinėmis ataskaitomis, įsivertinimo rezultatais, organizuojamais viešaisiais pirkimais ir kitais ugdymo, darbo procesus aprašančiais dokumentais bei tvarkomis.


FINANSINĖS ATASKAITOS
2020 m. 
 • 2020 m. birželio 30 d. Ketvirtinės biudžeto vykdymo ataskaitos, (peržiūrėti).
 • 2020 m. birželio 30 d. Pažyma (peržiūrėti)
 • 2020 m. kovo 31 d. ketvirtinės finansinės ataskaitos. (peržiūrėti)
 • 2020 m. kovo 31 d.  Ketvirtinės biudžeto vykdymo ataskaitos, (peržiūrėti).


2019 m. 
 • 2019 m. gruodžio 31 d.  pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys (peržiūrėti).

 • Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2019 m. ataskaita (peeržiūrėti).

 • 2019 m. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (peržiūrėti).

 • Ketvirtinės finansinės ataskaitos, 2019 m. rugsėjo 30 d. (peržiūrėti).
 • Ketvirtinės biudžeto vykdymo ataskaitos, 2019 m. rugsėjo 30 d. (peržiūrėti). 
 • Ketvirtinės finansinės ataskaitos, 2019 m. birželio 30 d. (peržiūrėti).
 • Ketvirtinės biudžeto vykdymo ataskaitos 2019 m. birželio 30 d. (peržiūrėti).
 • Ketvirtinės finansinės ataskaitos 2019 m. kovo 31 d. (peržiūrėti).
 • Ketvirtinės biudžeto vykdymo ataskaitos, 2019 m. kovo 31 d. (peržiūrėti).

2018 m.
 • Pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys, 2018 m. gruodžio 31 d. (peržiūrėti).
 • Metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, 2018 m. gruodžio 31 d. (peržiūrėti).
 • Ketvirtinės finansinės ataskaitos, 2018 m. rugsėjo 30 d. (peržiūrėti).
 • Ketvirtinės biudžeto vykdymo ataskaitos, 2018 m. rugsėjo 30 d. (peržiūrėti).
 • Ketvirtinės finansinės ataskaitos, 2018 m. birželio 30 d. (peržiūrėti).
 • Ketvirtinės biudžeto vykdymo ataskaitos, 2018 m. birželio 30 d. (peržiūrėti).
 • Ketvirtinės biudžeto vykdymo ataskaitos, 2018 m. kovo 31 d. (peržiūrėti).
 • Ketvirtinės finansinės ataskaitos, 2018 m. kovo 31 d. (peržiūrėti).
2017 m.
 • Pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys, 2017 m. gruodžio 31 d. (peržiūrėti).
 • Metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, 2017 m. gruodžio 31 d. (peržiūrėti).
 • Ketvirtinės biudžeto vykdymo ataskaitos, 2017 m. rugsėjo 30 d. (peržiūrėti).
 • Ketvirtinės finansinės ataskaitos, 2017 m. rugsėjo 30 d. (peržiūrėti).
 • Ketvirtinės finansinės ataskaitos, 2017 m. birželio 30 d. (peržiūrėti).
 • Ketvirtinės biudžeto vykdymo ataskaitos, 2017 m. birželio 30 d. (peržiūrėti).
 • Ketvirtinės finansinės ataskaitos, 2017 m. kovo 31 d. (peržiūrėti).
 • Ketvirtinė biudžeto vykdymo ataskaita, 2017 m. kovo 31 d. (peržiūrėti).
VIEŠIEJI PIRKIMAI

Vilniaus technologijų mokymo centro 2019 m.  Viešųjų pirkimų planas

ĮSIVERTINIMO REZULTATAI

Vilniaus technologijų mokymo centro 2018 m. ataskaita (peržiūrėti)

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS
Informuojame, kad Vilniaus technologijų mokymo centras  duomenų apsaugą užtikrina, įgyvendindama ES Bendrojo duomenų apsaugos Reglamento Nr. 2016/679 nuostatas ir duomenų apsaugos pareigas, remdamasi direktoriaus įsakymu, patvirtintu Asmens duomenų tvarkymo politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašu bei patvirtintomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, kuriose skelbiama papildoma informacija, susijusi su asmens duomenų tvarkymu.

Esant poreikiui, papildomus klausimus, galite pateikti kreipdamiesi adresu gerda.griniuviene@vtvpmc.lt

Taisyklės:
 1. Asmens duomenų tvarkymo politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas, 2019 m. kovo 28 d. (peržiūrėti).
 2. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės, 2019 m. kovo 28 d. (peržiūrėti).
 3. Mokinių asmens tvarkymo taisyklės, 2019 m. kovo 14 d. (peržiūrėti)
 4. Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės, 2019 m. kovo 26 d. (peržiūrėti).
Prašymų formos:
 1. Prašymas leisti susipažinti su asmens duomenimis.
 2. Prašymas ištaisyti netikslius asmens duomenis.
 3. Prašymas ištrinti centre tvarkomus asmens duomenis.
TVARKOS, APRAŠAI, NUOSTATAI IR KT.

A   /  B  /   C  /   Č

 • Ankstesnio mokymosi pasiekimų užskaitymo tvarka, 2017 m. sausio 10 d. (peržiūrėti).
 • Bendrabučio nuostatai, 2018 m. sausio 3 d. (peržiūrėti).
 • Bendrųjų reikalavimų motodiniams darbams aprašas, 2017 m. vasario 20 d. (peržiūrėti).

D  /   E  /   Ė  /   F

G  /   H  /   I  /   Y  /   J  /   K  /   L

 • Konkursų organizavimo tvarkos aprašas, 2017 m. spalio 30 d. (peržiūrėti).
 • Krizių valdymo tvarkos aprašas, 2017 m. gruodžio 28 d. (peržiūrėti).
 • Lygių galimybių užtikrinimo nuostatai, 2017 m. vasario 20 d. (peržiūrėti).

M  /   N

 • Modulinių profesinio mokymo programų modulių teminių planų rengimo tvarkos aprašas, 2017 m. sausio 10 d. (peržiūrėti).
 • Mokinių elgesio taisyklės, 2018 m. kovo 6 d. (peržiūrėti).
 • Mokinių lankomumo apskaitos ir pamokų nelankymo prevencijos tvarkos aprašas, 2018 m. rugsėjo 4 d. (peržiūrėti).
 • Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas, 2018 m. gruodžio 28 d. (peržiūrėti).
 • Mokinių šalinimo tvarka, 2017 m. sausio 10 d. (peržiūrėti).
 • Mokymo nuotoliniu būdu taisyklės, 2020 kovo 26 d. (susipažinti).
 • Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo aprašas, 2015 m. gruodžio 31 d. (peržiūrėti).

O  /   P  /   R  /   S  /   Š

 • Pasiekimų įvertinimo objektyvumo nagrinėjimo tvarka, 2017 m. sausio 10 d. (peržiūrėti).
 • Pažintinės, kultūrinės, meninės ir kūrybinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas, 2019 m. gegužės 22 d. (peržiūrėti).
 • Profesinio orientavimo veiklos nuostatai, 2017 m. gruodžio 28 d. (peržiūrėti).
 • Smurto ir / ar patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas, 2017 m. rugsėjo 21 d. (peržiūrėti).

T  /   U  /   Ū  /   V  /   Z  /   Ž

 • Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas, 2018 m. kovo 19 d. (peržiūrėti).
 • 2018–2019 m. m. vykdomų programų įgyvendinimo planas, 2018 m. rugsėjo 3 d. (peržiūrėti).

UGDYMO PLANAS
2019-2020 m. m. vykdomų programų įgyvendinimo planas (peržiūrėti)