Kokybės vadyba

Vilniaus technologijų mokymo centre sukurta ir naudojama ISO 9001:2015 paremta vidinė kokybės vadybos sistema. Kokybė mokymo centre – tai svarbiausias prioritetas, padedantis užtikrinti pasitikėjimą teikiamomis mokymo paslaugomis ir kurti meistriškumo, teigiamų pokyčių kultūrą organizacijoje. Kokybės kultūros ir aiškiai apibrėžtų veiklos procesų užtikrinimas nėra vienkartinė veikla, o nuolatinis augimas. Mokymo centro bendruomenė jaučia atsakomybę už darbo rezultatus ir nuosekliai laikosi pagrindinių kokybės politikos principų. 

SUINTERESUOTŲ ŠALIŲ APKLAUSOS

Įgyvendinant Vilniaus technologijų mokymo centro vidinę kokybės vadybos sistemos reikalavimus atliekama suinteresuotų šalių poreikių analizė ir siekis atliepti lūkesčius bei didintipasitenkinimą organizacijoje kuriamais produktais ir / ar teikiamomis paslaugomis.

Naudojami įrankiai:

  1. Mokinių apklausa (įgyvendinama kiekvienoje grupėje baigiamojo modulio metu).
  2. Darbdavių apklausa (įgyvendinama kiekvienoje grupėje baigiamojo modulio metu).
  3. Absolventų apklausa (įgyvendinama kiekvienoje grupėje šeštą mėn. po mokymo programos baigimo).
  4. Pedagogų apklausa (įgyvendinama kasmet).
  5. Tarptautinių stažuočių dalyvių apklausa (įgyvendinama įvykus mobilumui / stažuotei). 
  6. Informacijos prieinamumo tyrimas (įgyvendinama I kurso mokinių grupėse kartą per metus).