Kokybės vadyba

Vilniaus technologijų mokymo centre nuo 2020 m. yra įdiegta ISO 9001:2015 standartu paremta vidinė kokybės vadybos sistema. Daugiau informacijos - Kokybės vadove.KOKYBĖS POLITIKA
Kokybė  Vilniaus  technologijų  mokymo  centre  (toliau  –  VTMC)  –  tai  svarbiausias prioritetas,  padedantis  užtikrinti  pasitikėjimą  teikiamomis  mokymo  paslaugomis  irkurti  meistriškumo,  teigiamų  pokyčių  kultūrą  organizacijoje.  Kokybės  kultūros  iraiškiai  apibrėžtų  veiklos  procesų  užtikrinimas  nėra  vienkartinė  veikla,  o  nuolatinisaugimas.  Mokymo  centro  bendruomenė  jaučia  atsakomybę  už  darbo  rezultatus  ir nuosekliai laikosi pagrindinių kokybės politikos principų.

VTMC kokybės užtikrinimo principai:
  • Mes  siekiame  ne  tik  užtikrinti  mokymo  paslaugų  kokybę,  bet  ir  įsipareigojamenuolat ją gerinti, pasitelkdami lyderystę ir santykių vadybą.
  • Mums  svarbi  mūsų  mokinių,  darbuotojų,  alumnų  ir  kitų  socialinių  partneriųnuomonė   bei   jų   įsitraukimas   į   kokybės   užtikrinimo   procesą.   Esame   atviriteikiamoms  kokybės  užtikrinimo  rekomendacijoms,  jas  įgyvendiname  ir  teikiamegrįžtamąjį ryšį.
  • Mes   garantuojame   kokybės   užtikrinimo   procedūrų   skaidrumą,   priimdamisprendimus kolegialiai ir remdamiesi duomenimis bei strateginiais prioritetais.
VEIKLOS ATASKAITOS

Vertinamoji vadovybinė analizės:

Kokybės rodikliai:

Vidaus ir išorės auditai:

Rizikų ir galimybių valdymas:

SUINTERESUOTŲ ŠALIŲ APKLAUSOS

Įgyvendinant Vilniaus technologijų mokymo centro vidinę kokybės vadybos sistemos reikalavimus atliekama suinteresuotų šalių poreikių analizė ir siekis atliepti lūkesčius bei didinti pasitenkinimą organizacijoje kuriamais produktais ir / ar teikiamomis paslaugomis.

Naudojami įrankiai:

  1. Mokinių apklausa (įgyvendinama kiekvienoje grupėje baigiamojo modulio metu).
  2. Darbdavių apklausa (įgyvendinama kiekvienoje grupėje baigiamojo modulio metu).
  3. Absolventų apklausa (įgyvendinama kiekvienoje grupėje šeštą mėn. po mokymo programos baigimo).
  4. Pedagogų apklausa (įgyvendinama kasmet).
  5. Tarptautinių stažuočių dalyvių apklausa (įgyvendinama įvykus mobilumui / stažuotei). 
  6. Informacijos prieinamumo tyrimas (įgyvendinama I kurso mokinių grupėse kartą per metus).