Kursai Užimtumo tarnyboje


Siekiate įsidarbinti ar pradėti dirbti savarankiškai ir neturite reikiamos kvalifikacijos ar kompetencijų? O galbūt norite pakeisti savo profesiją bei darbą? Vilniaus technologijų mokymo centras kartu su Užimtumo tarnyba suteikia galimybes bedarbiams mokytis ir įgyti norimą profesiją.


Padedame įgyti reikiamą kvalifikaciją ar naujų kompetencijų arba persikvalifikuoti. Užimtumo tarnyba prioritetą teikia regioniniu ar nacionaliniu lygiu paklausioms profesijoms.

Kokias išlaidas finansuoja Užimtumo tarnyba?
  • Profesinio mokymo paslaugų išlaidas
  • Mokymo stipendiją (0,47 minimaliosios mėnesinės algos dydžio)
  • Kelionės išlaidas iki artimiausio profesinio mokymo teikėjo ir atgal (kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje kaip mokymo teikėjo mokymo vieta)
  • Apgyvendinimo išlaidas (kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje kaip mokymo teikėjo mokymo vieta)
  • Privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidas
 
Kokie įsipareigojimai?
Užimtumo tarnyba su asmeniu sudaro trišalę arba dvišalę sutartį.

Trišalėje sutartyje
 numatoma, kad Užimtumo tarnyba finansuos profesinį mokymą, būsimas darbdavys po mokymo įdarbins pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ne trumpiau kaip 6 mėnesių laikotarpiui, o profesinio mokymo dalyvis įsidarbins pas numatytą darbdavį ir išdirbs pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ne trumpiau kaip 6 mėnesius.
 
Dvišalėje sutartyje numatoma, kad Užimtumo tarnyba finansuos profesinį mokymą, o profesinio mokymo dalyvis pabaigęs mokslus pasirinktoje profesinio mokymo įstaigoje, įsidarbins Užimtumo tarnybos pasiūlytoje ar savo susirastoje darbo vietoje arba pradės savarankišką veiklą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ir dirbs ne trumpiau kaip 6 mėnesius.
Sudarant dvišalę sutartį, profesinio mokymo teikėją būsimas profesinio mokymo dalyvis pasirenka pats, o trišalės sutarties atveju – suderinęs su darbdaviu.

Sužinokite daugiau!
Jei norite daugiau sužinoti apie profesinio mokymo galimybes, susisiekite su savo mieste veikiančios Užimtumo tarnybos konsultantu. Plačiau apie Užimtumo tarnybos finansavimo galimybes skaitykite čia.
 
SVARBU!
Šiuo metu renkama grupė į Apskaitininko mokymo programą bedarbiams asmenims.
Jei planuojate mokytis šios profesijos, kviečiame užpildyti anketą. (pildyti)
Mokymai prasidės susirinkus 6 asmenų grupei.
 
Apskaitininkas (-ė)


Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam apskaitininkui parengti, kuris gebėtų savarankiškai tvarkyti buhalterinę apskaitą, tvarkyti turto dokumentus ir registruoti apskaitoje, tvarkyti įsipareigojimų dokumentus ir registruoti apskaitoje, formuoti bei apskaityti pajamų ir sąnaudų duomenis. Asmuo, įgijęs apskaitininko kvalifikaciją, galės dirbti apskaitininku ūkio subjekto buhalterinės apskaitos padaliniuose, apskaitos paslaugas teikiančiose įmonėse.

Suteikiama kvalifikacija:  Apskaitininkas, LTKS IV 

Kreditai: 50

Programos trukmė: 22,60 sav. / 113 d. / 900 val.

Savarankiškas mokymasis valandomis: 450

Mokymas vykdomas Informacinių ir vizualinių technologijų skyriuje (Pamėnkalnio g. 11, Vilnius)

Mokymo programos aprašas 

Jei planuojate mokytis šios profesijos, kviečiame užpildyti anketą. (pildyti)
Mokymai prasidės susirinkus 6 asmenų grupei.