Kursai Užimtumo tarnyboje


Siekiate įsidarbinti ar pradėti dirbti savarankiškai ir neturite reikiamos kvalifikacijos ar kompetencijų? O galbūt norite pakeisti savo profesiją bei darbą? Vilniaus technologijų mokymo centras kartu su Užimtumo tarnyba suteikia galimybes bedarbiams mokytis ir įgyti norimą profesiją.


Padedame įgyti reikiamą kvalifikaciją ar naujų kompetencijų arba persikvalifikuoti. Užimtumo tarnyba prioritetą teikia regioniniu ar nacionaliniu lygiu paklausioms profesijoms.

Kokias išlaidas finansuoja Užimtumo tarnyba?
  • Profesinio mokymo paslaugų išlaidas
  • Mokymo stipendiją (0,47 minimaliosios mėnesinės algos dydžio)
  • Kelionės išlaidas iki artimiausio profesinio mokymo teikėjo ir atgal (kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje kaip mokymo teikėjo mokymo vieta)
  • Apgyvendinimo išlaidas (kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje kaip mokymo teikėjo mokymo vieta)
  • Privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidas
 
Kokie įsipareigojimai?
Užimtumo tarnyba su asmeniu sudaro trišalę arba dvišalę sutartį.

Trišalėje sutartyje
 numatoma, kad Užimtumo tarnyba finansuos profesinį mokymą, būsimas darbdavys po mokymo įdarbins pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ne trumpiau kaip 6 mėnesių laikotarpiui, o profesinio mokymo dalyvis įsidarbins pas numatytą darbdavį ir išdirbs pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ne trumpiau kaip 6 mėnesius.
 
Dvišalėje sutartyje numatoma, kad Užimtumo tarnyba finansuos profesinį mokymą, o profesinio mokymo dalyvis pabaigęs mokslus pasirinktoje profesinio mokymo įstaigoje, įsidarbins Užimtumo tarnybos pasiūlytoje ar savo susirastoje darbo vietoje arba pradės savarankišką veiklą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ir dirbs ne trumpiau kaip 6 mėnesius.
Sudarant dvišalę sutartį, profesinio mokymo teikėją būsimas profesinio mokymo dalyvis pasirenka pats, o trišalės sutarties atveju – suderinęs su darbdaviu.

Sužinokite daugiau!
Jei norite daugiau sužinoti apie profesinio mokymo galimybes, susisiekite su savo mieste veikiančios Užimtumo tarnybos konsultantu. Plačiau apie Užimtumo tarnybos finansavimo galimybes skaitykite čia.
 
SVARBU!

Šiuo metu renkama grupės į Apskaitininko ir Biuro administratoriaus mokymo programas bedarbiams asmenims.
Jei planuojate mokytis šios profesijos, kviečiame užpildyti anketas. 

Grupės bus formuojamos jeigu pageidaujančių mokytis bus ne mažiau nei 8 asmenys.

Išsamesnė informacija el.paštu natalja.adulo@vtmc.lt

Visi užsiregistravę pagal pateiktas registracijos nuorodas gaus išsamią informaciją dėl dokumentų pateikimo į el. paštą iki 2022-08-12, vėliau užsiregistravę – kitą dieną po registravimosi.

 
Apskaitininkas (-ė)

Programos pavadinimasApskaitininko modulinė profesinio mokymo programa, kodas T43041102 (mokymo kalba – lietuvių)

Suteikiama kvalifikacija - Apskaitininkas

Apibūdinimas: Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam apskaitininkui parengti, kuris gebėtų savarankiškai tvarkyti buhalterinę apskaitą, tvarkyti turto dokumentus ir registruoti apskaitoje, tvarkyti įsipareigojimų dokumentus ir registruoti apskaitoje, formuoti bei apskaityti pajamų ir sąnaudų duomenis.

Pilnas programos aprašas: https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/programos-ir-istekliai/modulines-profesinio-mokymo-programos/

Švietimo sritis: Verslas ir administravimas

Apimtis: 50 kreditų (900 val.)

Užsiregistruokite užpildę anketą ČIA

Mokymų pradžia

Mokymų pabaiga

Trukmė dienomis

Asmens įgytų kompetencijų vertinimas

Reikalavimai norintiems mokytis

2022-08-22

2023-01-30

2022 m. rugpjūtis – 8 dienos

2022 m. rugsėjis – 22 dienos

2022 m. spalis – 21 diena

2022 m. lapkritis – 20 dienų

2022-m. gruodis – 21 diena

2023 m. sausis – 21 diena

Iš viso 113 dienų

2023 m. sausio 31 d.

teorinė dalis

 

2023 m. vasario 3 d.

praktinė dalis

Vidurinis išsilavinimas

+

kvalifikacija

Biuro administratorius (-ė)

Programos pavadinimasBiuro administratoriaus modulinė profesinio mokymo programa, kodas T43041502 (mokymo kalba – lietuvių)

Suteikiama kvalifikacijaBiuro administratorius

Apibūdinimas: Asmuo, baigęs Biuro administratoriaus modulinę profesinio rengimo programą, rengs įvairius įstaigos dokumentus, tvarkys įstaigos administracijos dokumentus ir elektroninių dokumentų valdymo sistemą, teiks pagalbą įstaigos vadovui bei darbuotojams planuojant įstaigos vadovo darbotvarkę ir organizuojant posėdžius, renginius. Organizuos įstaigos darbuotojų aprūpinimą technine įranga ar kanceliarinėmis priemonėmis, priims įstaigos lankytojus ir atsakys į jiems kylančius klausimus, organizuos svečių aptarnavimą.

Pilnas programos aprašas: https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/programos-ir-istekliai/modulines-profesinio-mokymo-programos/

Švietimo sritis: Verslas ir administravimas

Apimtis: 50 kreditų (900 val.)

Užsiregistruokite užpildę anketą ČIA

Mokymų pradžia

Mokymų pabaiga

Trukmė dienomis

Asmens įgytų kompetencijų vertinimas

Reikalavimai norintiems mokytis

2022-08-22

2023-01-30

2022 m. rugpjūtis – 8 dienos

2022 m. rugsėjis – 22 dienos

2022 m. spalis – 21 diena

2022 m. lapkritis – 20 dienų

2022-m. gruodis – 21 diena

2023 m. sausis – 21 diena

Iš viso 113 dienų

2023 m. sausio 31 d.

teorinė dalis

 

2023 m. vasario 3 d.

praktinė dalis

Vidurinis išsilavinimas

+

kvalifikacija