Mokytojų kompetencijų centras

Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras (toliau – TECHIN) – institucija, vykdanti mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą (akreditacijos pažyma – 2022 m. gruodžio 2 d. IVP-57).

Programos / renginiai. Rengiame ir įgyvendiname pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas, kvalifikacijos tobulinimo ir gerosios patirties renginius.

Edukacinės patirties bankas. Kaupiame ir viešiname metodinės medžiagos rinkinius bei vykdome pedagogų-praktikų sėkmingų patirčių sklaidą.

Konsultacijos. Buriame profesionalių konsultantų ir mentorių komandą, galinčią švietimo bendruomenei padėti spręsti vadybines, pedagogines ir didaktines problemas.

GEROSIOS PATIRTIES AMBASADORIAMS
Informacija ruošiama.
KONSULTANTAMS IR MENTORIAMS
Informacija ruošiama.
VEIKLOS ATASKAITOS
Informacija ruošiama.
KONTAKTAI

Metodininkė
Toma Grabauskaitė
Tel. 8 626 38707
El. p. toma.grabauskaite@vtmc.lt