Viešosios paslaugos

Vilniaus technologijų mokymo centras teikia viešąsias ir administracines paslaugas, Pateikiame sąrašą:
 • Archyvinių dokumentų išrašų, pažymų ir kopijų gavimas
 • Banko duomenų teikimas lėšų pervedimui
 • Brandos atestatų ir jų priedų išdavimas
 • Brandos atestatų ir jų priedų dublikatų išdavimas
 • Dokumentų, patvirtinančių darbo stažą ir darbo užmokestį gavimas
 • Mokymo pažymėjimų išdavimas
 • Mokymo pasiekimų pažymėjimų dublikatų išdavimas
 • Pažymų apie mokslo baigimą išdavimas
 • Pažymų apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas išdavimas
 • Pažymų apie sumokėtą stipendiją išdavimas
 • Pažymų apie sumokėtas įmokas už profesinį mokymą išdavimas
 • Pažyma apie mokymąsi VŠĮ Vilniaus technologijų mokymo centre
 • Pažymėjimų išdavimas
 • Profesinio mokymo diplomų ir jų priedų išdavimas
 • Profesinio mokymo diplomų ir jų priedų dublikatų išdavimas
 • Skundų, prašymų, nuorašų ir kitų dokumentų pateikimas
 • Sumokėtos permokos gavimas
 • Pažymų dėl mokinių lankomumo, pažangumą, apie suteiktą socialinę ir/ ar psichologinę pagalbą išdavimas
 
Detalesnė informacija:
Tel. +37065668784           

Nesant galimybei  pačiam atvykti pasiimti diplomo ar kito dokumento, teikiamas viešąsias ir administracines paslaugas fiziniai asmenys gali gauti sudarydami įgaliojimus informacinių technologijų priemonėmis, šiame sąraše nurodytoms teikiamoms paslaugoms gauti. Įgaliojimų sudarymo ir registravimo nuoroda – www.igaliojimai.lt.