Biblioteka

Biblioteka tai vieta, į kurią malonu ateiti, pabūti, ne tik pasiimti knygą, paskaityti periodinį leidinį, bet ir pasinaudoti įvairiomis elektroninėmis paslaugomis, rasti vietą kūrybai ir saviraiškai.

Šiuolaikinė biblioteka yra tiesioginė ugdymo proceso dalyvė. Drauge su mokytojais biblioteka ugdo mokinių socialinius, komunikacinius, informacinius gebėjimus, teikia pagalbą rengiant projektus, konsultuoja ir informuoja, kaip tinkamai pasinaudoti bibliotekos fondu. Centro bibliotekos fondą sudaro per 24 tūkstančius įvairaus pobūdžio dokumentų (tai ir knygos, kartografiniai leidiniai, vadovėliai bei laikmenos, perteikiančios informaciją garsiniais, regimaisiais, vaizdiniais perteikimo būdais). 

Paskutinė mėnesio diena – švaros diena, kurios metu skaitytojai nėra aptarnaujami.


KONTAKTAI IR DARBO LAIKAS

Biblioteka yra vienas struktūrinis mokymo centro padalinys, tačiau ji yra išskirstyta į dvi bibliotekas, kurios yra įsikūrusios atskiruose skyriuose:

 • Informacinių vizualinių paslaugų skyriaus biblioteka, Pamėnkalnio g. 11, Vilnius | 303 kab., tel. 8 640 19 529, el. paštas ivts.biblioteka@gmail.com
 • Energetikos ir mechatronikos  skyriaus biblioteka, Kalvarijų g. 159, Vilnius | (8 5) 247 7574, el. paštas: ems.biblioteka@gmail.com

Kiekvienoje bibliotekoje, atsižvelgiant į profesinio mokymo programas, komplektuojamas skirtingas fondas, reikalingas skirtingoms specialybėms ruošti. Labai svarbu, kad fondai būtų komplektuojami atsižvelgiant į bendruomenės poreikius, mokomų specialybių specifiką, inovacijas, technologines ir ugdymo naujoves.

Atsižvelgiant į poreikius kiekviena biblioteka komplektuoja ir bendrojo lavinimo vadovėlių bei mokymo priemonių fondus.

Skaitytojus biblioteka aptarnauja darbo dienomis nuo 7.00 val. iki 15.30 val.

PASLAUGOS

Kiekvienas bibliotekos registruotas vartotojas gali:

 • skaityti leidinius vietoje;
 • skolintis leidinius į namus;
 • ieškoti informacijos internete;
 • individualiai konsultuotis spaudinių bibliografinio aprašo, literatūros sąrašo sudarymo klausimais.
SPAUDINIŲ IŠDAVIMAS

Bibliotekose rasite:

 • knygas: monografijas, vadovėlius, mokymo priemones, žinynus, žodynus, enciklopedijas ir kt.;
 • tęstinius leidinius: laikraščius ir žurnalus ;
 • elektroninius leidinius: knygas, žinynus, žodynus, enciklopedijas, žurnalus, laikraščius (lietuvių ir anglų kalbomis);
 • naujų knygų bei temines parodas, knygų pristatymus.

Vartotojų  aptarnavimo tvarką reglamentuoja „Naudojimosi Vilniaus technologijų mokymo centro biblioteka taisyklės“ (peržiūrėti).

E. IŠTEKLIAI PAGAL TEMAS

BRAIŽYBA

 • Mašinų detalių matavimai ir pakeičiamumo pagrindai, 2011 m. (peržiūrėti).

EKONOMIKA  / FINANSAI  /  VERSLUMAS

 • Buhalterinė apskaita: teorija ir praktika / Jovita Bikienė, Dalia Pučkienė, 2012 m. (peržiūrėti).

 • Darnaus verslo socialinė atsakomybė: vadovėlis / Alfonsas Laurinavičius, Jonas Reklaitis, 2011 m. (peržiūrėti).

 • Ekonomikos teorija: vadovėlis / Algirdas Jakutis, Vladislavas Petraškevičius, Artūras Stepanovas, Laima Šečkutė, Stepan Zaicev, 2007 m. (peržiūrėti).

 • Ekonomikos teorija: vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams / Gediminas Davulis, 2009 m. (peržiūrėti).

 • Finansinė analizė: mokomoji knyga / Jonas Mackevičius, Dalia Poškaitė, Liuda Villis, 2011 m. (peržiūrėti).

 • Finansinių investicijų ir investicinių projektų vertinimas / Ligita Gasparėnienė, Jekaterina Kartašova, 2015 m. (peržiūrėti). 

 • Finansiniai sprendimai: finansinių sprendimų formos: vadovėlis / Daiva Jurevičienė, 2015 (peržiūrėti).
 • Namų ūkio finansų valdymas: vadovėlis / Gintaras Černius, 2011 m. (peržiūrėti).

 • Verslumas elektroninėje erdvėje: metodinė priemonė / Mindaugas Kiškis, Gabija Lunevičiūtė , 2011 m. (peržiūrėti).

ERGONOMIKA

ELEKTRONIKA  /  ELEKTROTECHNIKA

 • Elektros laboratoriniai darbai / A. Audzijonis, J. Siroicas, L. Žigas, V. Fokas, 2017 m. (peržiūrėti).

 • Elektronikos vadovėlis, 2012 m. (peržiūrėti).

 • Elektromagnetizmo pagrindai / Algirdas Audzijonis, Leonardas Žigas, Antanas Ruzgas, 2017 m. (peržiūrėti).

 • Elektrotechnika: vadovėlis aukšt. m-klų inž. neelekrotechniškųjų spec. studentams / S. Masiokas,1989 m. (peržiūrėti).

ETIKETAS 

 • Kaip elgtis prie stalo / Alvyda Jasilionytė, 2017 m. (peržiūrėti).

FIZIKA

 • Fizikos istorija: vadovėlis, skirtas aukštųjų mokyklų fizikos specialybės studentams, mokytojams, fizikams / Romualdas Karazija, 2017 m. (peržiūrėti).

KOMPIUTERIJA

 • Objektinis programavimas / Vilma Riškevičienė, 2017  m. (peržiūrėti).

MECHANIKA  /  MECHATRONIKA

 • Mechanikos laboratorinių darbų didaktika / Vytautas Pocius, 2017 m. (peržiūrėti).
 • Mechatronikos komponentai: mokomoji knyga / Stanislovas Pleskas, 2010 m. (peržiūrėti).

 • Mechatronikos sistemos: praktiniai darbai / Stanislovas Pleskas, 2013 m. (peržiūrėti).

 • Mechatronikos vadovėlis, 2015 m. (peržiūrėti).

MENAI / FOTOGRAFIJA

 • Fotografijos meno pradmenys: vadovėlis 11-12 klasei, 2007 m. (peržiūrėti).

PSICHOLOGIJA

 • Paauglių konfliktai ir jų sprendimas ugdymo realybėje, Gražina Čiuladienė, 2013 m. (peržiūrėti);

 • Verslo psichologija / Aistė Diržytė, Jolanta Sondaitė, Natalija Norvilė, Ilona Česnienė, Viktoras Justickis, Saulė Raižienė, Aistė Mažeikienė, Andrius Valickas, Rasa Pilkauskaitė-Valickienė, 2012 m. (peržiūrėti).

ŠVIETIMAS  /  UGDYMAS

 • Mokinių mokymosi gerinimas / Šarūnas Gerulaitis, Gražvydas Kazakevičius, Marija Načaitė, 2016 m. (peržiūrėti);

 • Naujoji (Z) karta – prarastoji ar dar neatrastoji? / Vilija Targamadzė, Sigita Girdzijauskienė, Aida Šimelionienė, Palmira Pečiuliauskienė, Zita Nauckūnaitė, 2015 m. (peržiūrėti);

 • (Ne)motyvuojantis mokytojo elgesys: kuo tai (ne)naudinga mokiniams / Saulė Raižienė, Ingrida Gabrialavičiūtė, Renata Garckija, 2018 m. (peržiūrėti);

 • Švietimas: statistikos leidinys / Lietuvos statistikos departamentas, 2017 m. (peržiūrėti).

VADYBA  /  SPRENDIMŲ VALDYMAS

 • Dokumentų valdymas: veiklos, personalo ir elektroniniai dokumentai: vadovėlis / Rasa Grigonienė, Aušra Žemienė, 2014 m. (peržiūrėti).

 • Konfliktų sprendimas ir valdymas: vadovėlis / Juozas Lakis, 2008 m. (peržiūrėti).

 • Organizacinės elgsenos pagrindai: vadovėlis / Aistė Dromantaitė, Agota Giedrė Raišienė, Daiva Račelytė, Agnė Jurčiukonytė, Lina Vyšniauskienė, 2012 m. (peržiūrėti).

 • Organizacinės sėkmės ugdymo pratybos: metodinis leidinys / Agota Giedrė Raišienė, 2011 (peržiūrėti).

 • Sprendimų anatomija: praktinių įgūdžių lavinimas: metodinė mokymo priemonė / Tomas Vedlūga, Birutė Mikulskienė, 2016 m. (peržiūrėti).
 • Sprendimų priėmimo teorija. Operacijų tyrimo metodai: vadovėlis / Stasys Puškorius, 2009 m. (peržiūrėti).

 • Strateginis projektų valdymas: vadovėlis / Adolfas Kaziliūnas, 2009 m. (peržiūrėti).

 • Strateginis valdymas: vadovėlis / Kostas Žymantas Svetikas, Malvina Arimavičiūtė  2012 (peržiūrėti).

 • Vadybos pagrindai: vadovėlis / Ramūnas Vanagas, Lina Vyšniauskienė 2012 m. (peržiūrėti).

 • Veiklos audito teorija ir praktika: vadovėlis / Dalia Daujotaitė, Inga Tarakavičiūtė, Stasys Puškorius, 2012 m. (peržiūrėti).
 • Viešasis valdymas: vadovėlis / Mykolo Romerio universitetas, 2010 m. (peržiūrėti).

KITI E. IŠTEKLIAI
„DRAMŲ STALČIUS“
http://www.dramustalcius.lt 
Tai internetiniai pjesių „namai“, kurių lankytojams suteikiama galimybė skaityti įvairaus laikmečio verstą užsienio autorių dramaturgiją. Laisvai prieinama apie 115 pjesių, suskirstytų pagal autorius ir laikotarpius.

ELEKTRONINĖ LEIDYKLA „NAUJAS VARDAS“
www.naujasvardas.lt  
Nemokamos naujų Lietuvos poetų ir rašytojų elektroninės knygos.El. knygų formatas EPUB

INTERAKTYVI MOKYMOSI ŠALTINIŲ DUOMENŲ BAZĖ
http://www.šaltiniai.info 
Interaktyvi lietuvių kalbos, literatūros (kultūros) ir Lietuvos istorijos mokymosi šaltinių duomenų bazėje pateikiama ugdymo procesui būtina informacija, aktualizuojami ir susiejami kalbos, literatūros ir Lietuvos istorijos mokymosi šaltiniai; sudaromos galimybės giliau domėtis konkrečiomis temomis. El. knygų formatas PDF.

JONO BASANAVIČIAUS TAUTOSAKOS BIBLIOTEKA
www.knygadvaris.lt 
„Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteką“ sudaro XIX a. pabaigos–XX a. pradžios lietuvių tautosakos tekstai, užrašyti bei surinkti į vieną vietą lietuvių tautos patriarcho Jono Basanavičiaus iniciatyva. Tai – apie 7000 pasakų, sakmių, padavimų, dainų, raudų, mįslių, tikėjimų ir kitokios tautosakos, sudarančios lietuvių tautosakos aukso fondą.

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO ELEKTRONINIŲ KNYGŲ PORTALAS
http://ebooks.mruni.eu/ 
Portale patalpinta apie 200 socialinių, humanitarinių bei tiksliųjų mokslų laisvai prieinamų knygų. Skaitytojai gali rasti jiems reikalingą knygą pagal pavadinimą, autorių arba leidėją.

MOKSLINĖ ELEKTRONINĖ BIBLIOTEKA
www.elibrary.lt  
Bibliotekoje kaupiama lietuviškų mokslinių, visuomenės informavimo, žiniasklaidos ir kitų nacionalinių resursų bazė. Reikalinga registracija. El. dokumentų formatas PDF.

LITERATŪRA IR POEZIJA
http://www.spauda.lt/skaityti/
Verstinė poezija, lietuvių poezija, skaitiniai, fantastika, Nobelio premijos laureatų sąrašas.

LIETUVIŲ KLASIKINĖS LITERATŪROS ANTOLOGIJA
antologija.lt 
Lietuvių klasikinės literatūros antologija apima lietuvių autorių kūrinius nuo seniausių dokumentų iki šiuolaikinės literatūros. Šiuo metu galima rasti 54 lietuvių autorių kūrinius.

LIETUVIŲ LITERATŪROS KLASIKOS KŪRINIAI 
www.epaveldas.lt/e_klasikos-paieska
Elektroninių knygų biblioteka, kurioje yra apie 900 senosios, naujųjų laikų ir šiuolaikinės lietuvių literatūros klasikos kūrinių. El. knygos formatai: EPUB, MobiPocket, PDF, HTML, TXT.

www.ibiblioteka.lt
  
Portale galima skaityti Lietuvos ir užsienio autorių įvairių laikotarpių grožinės literatūros kūrinius, išleistus 2010-2014 metais, nuo klasikos iki modernaus romano.
Visomis portalo paslaugomis gali naudotis asmenys, prisijungę prie portalo su LIBIS skaitytojo pažymėjimu.

PARTIZANAI LIETUVOJE
partizanai.org
Knygos apie partizaninį judėjimą Lietuvoje. Knygų sąrašai suskirstytas pagal temas: Partizanų kovos Lietuvoje, Partizanų kovos apygardose, Apie partizaną, Partizanų maldos, Atsiminimai, Tautos atmintyje. El. knygos formatai: PDF, HTML, PRC.

RADIKALIAI.LT KNYGOS
http://www.radikaliai.lt 
Svetainėje galima rasti įvairių pilnateksčių knygų.

SENIEJI RAŠTAI
www.lki.lt/seniejirastai/home.php  
Lietuviškų XVI–XVII amžiaus raštų duomenų bazė.

TEKSTAI
www.tekstai.lt  
Literatūrinė svetainė atspindinti Lietuvos ir kitų šalių autorių biografijas, kūrybą (pilni tekstai), kritiką, vertimus į lietuvių kalbą, nuorodas į kitų šalių (Vokietijos, Prancūzijos, Anglijos ir kt.) literatūrines svetaines. 

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO E. PUBLIKACIJŲ TALPYKLA
http://etalpykla.vdu.lt/ 
Universiteto bendruomenės sukurtos mokslinės pilnatekstės elektroninės knygos, straipsniai.
E. ŠALTINIAI UŽSIENIO KALBOMIS
ATHENA
athena.unige.ch/athena  
Knygos anglų, prancūzų kalbomis, surūšiuotos pagal autorių. Galima paieška pagal raktinį žodį. 

Bibliomanija
www.bibliomania.com 
Svetainėje yra daugiau nei 2000 klasikos kūrinių, knygų apžvalgų ir santraukų, autorių biografijų.

BookBoon
bookboon.com
Pateikiama daugiau nei 1000 vadovėlių studentams ir daugiau nei 500 elektroninių knygų verslo specialistams. Knygos galima atsisiųsti PDF formatu.

DigiLibraries
http://www.digilibraries.com
Nemokamas internetinė elektroninių knygų biblioteka, kurioje galima rasti daugiau nei 28 000 knygų. DigiLibraries.com sukūrė skaitytojai skaitytojams.

Elektroninių knygų (anglų kalba) paieškos sistema
www.tb.lt/knygos/elektronine-knyga/elektronine_knyga.htm  
Lietuvos technikos bibliotekos laisvai prieinamų pasaulio elektroninių knygų paieškos sistema. Knygų sąrašas pateikiamas pagal temas.

Europos daugiakalbė skaitmeninė biblioteka „Europeana“
www.europeana.eu 
Viso pasaulio interneto vartotojai gali naudotis daugiau nei dviem milijonais knygų, žemėlapių, įrašų, fotografijų, archyvinių dokumentų, paveikslų ir filmų iš 27 Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių bibliotekų ir kultūros įstaigų.

Fiction: The eserver collection
http://fiction.eserver.org/novels/
Galima rasti pilnus klasikų kūrinius.

Forgotten Books
http://www.forgottenbooks.com/
Svetainėje prieinamos 484 473 knygos įvairia tematika, kurios išleistos 1500-1945 metais.

Free-eBooks
www.free-ebooks.net 
Galima ne tik rasti knygų jus dominančia tema, bet ir patalpinti savo knygą, parašytą anglų kalba.

Google knygos 
books.google.com  
Viso teksto knygos įvairiomis temomis. Kai kurios knygos gali būti pilnai neprieinamos dėl autorinių teisių apribojimų.

Internet Archive
archive.org 
Čia galima rasti daug įvairių knygų. Prieinamos suskaitmenintos kolekcijos iš daugiau nei 1100 bibliotekų ir kitų tiekėjų.

LibriVox 
librivox.org
Pateikiami viešai prieinamų knygų audio įrašai. Įrašus daro viso pasaulio savanoriai. pavadinimą, Knygas galima ieškoti pagal autorių, pavadinimą, žanrą, kalbą ar skaitytojus (solinis įrašas ar grupės skaitytojų įrašas).

LoyalBooks
http://www.loyalbooks.com/ 
Nemokamos audio ir elektroninės knygos. Galima knygų paieška pagal žanrus, pagal kalbas.

ManyBooks
manybooks.net 
Daugiau nei 33 000 įvairių nemokamų elektroninių knygų. Knygų formatai įvairiausioms skaityklėms.

OpenCulture
http://www.openculture.com/free_ebooks
Laisvai prieinamos elektroninės knygos. Fondą daugiausiai sudaro klasikinės knygos, grožinė literatūra, poezija.

OnlineProgramingBooks
http://www.onlineprogrammingbooks.com 
Nemokamos knygos susijusios su IT, kompiuterių mokslu, internetu, verslu, marketingu, matematika, fizika, inžinerija, elektronika.

Open Library
https://openlibrary.org 
Atvira biblioteka, kurioje yra daugiau nei 1 mln. nemokamų elektroninių knygų. Galima knygų ieškoti pagal pavadinimą, autorių ir temą.

PublicBookshelf
www.publicbookshelf.com 
Nemokamos grožinės literatūros knygų, kurios suskirstytos į kategorijas.

Project Gutenberg
www.gutenberg.org 
Pirmoji ir didžiausia elektroninių knygų kolekcija, talpinanti daugiau kaip 50 000 nemokamų knygų ir net daugiau nei 100 000 nemokamų knygų prieinamos per projekto partnerius. Elektroninių knygų formatai: EPUB, KINDLE, HTML. Spausdinimo preso išradėjo Johanno Gutenbergo garbei pavadintas projektas siūlo įsigyti nemokamų elektroninių knygų, kurių autorinės teisės negalioja.

Rare book room
www.rarebookroom.org 
Retų knygų interneto svetainė, kurioje galima rasti didžiausių pasaulio bibliotekų kolekcijas. Prieinama apie 400 knygų. Tai unikalios fotografuotos knygos, suskirstytos pagal kategorijas, autorius ar bibliotekas, iš kurių fondo buvo gautos.

The free library
www.thefreelibrary.com
Pilnateksčiai klasikos kūriniai bei mokslinė periodinė literatūra verslo, pramonės, komunikacijos, sveikatos, teisės, politikos rekreacijos, technologijų ir kitų socialinių ir humanitarinių mokslų temomis. Straipsniai prieinami nuo 1983 m.

The Literature Network
www.online-literature.com  
Svetainėje talpinama daugiau nei 260- ties autorių virš 3500 pilnateksčių knygų, virš 4400 trumpų istorijų ir apsakymų. Atskira citatų bazė, Šekspyro darbų kolekcija, Biblija anglų kalba, viktorinų skyrius.

The Online Books Page
onlinebooks.library.upenn.edu  
Internetinis puslapis, kuriame pateikiama daugiau nei 2 mln. laisvai prieinamų knygų įvairiais formatais. Nuorodos į literatūros šaltinius kitomis kalbomis.

The worl wide school
www.worldwideschool.org
Galima rasti įvairių literatūros kūrinių – nuo pasakų ir poezijos iki matematikos disertacijų ir informacinės medžiagos.

Wright American Fiction
http://webapp1.dlib.indiana.edu/TEIgeneral/welcome.do?brand=wright 
Laisvai prieinama 19 amžiaus (1851-1875 m.) Amerikos literatūros duomenų bazė. Ją sudaro 2923 kūriniai. Galima frazės paieška visame tekste, citavimas.