Pagalba mokiniui

Mokymo centre dirba trys pagalbos mokiniui specialistai: du socialiniai pedagogai ir du psichologai. Jų darbas sunkus, tačiau labai reikalingas kiekvienam mokyklos bendruomenės nariui. Yra situacijų, kur vienas mokytojas ar mokinys nėra pajėgūs susidoroti, tuomet į pagalbą pasitelkiami specialistai. Šie rūpinasi, kad mokykloje be kasdienių problemų būtų sprendžiami ir kiti ne mažiau aktualūs klausimai: mokinių fizinis ir emocinis saugumas, socialinių įgūdžių lavinimas, savęs pažinimas ir gebėjimas prisitaikyti prie aplinkos.

Prašome kreiptis į specialistus darbo dienomis nurodytais kontaktais ir susitarti dėl gyvo bendravimo remiantis nurodytu konsultacijų grafiku. 


SOCIALINIS PEDAGOGAS TOMAS MORKŪNAS
Socialinis pedagogas Tomas Morkūnas yra įgijęs eksperto vardą. Specialistas turi ilgametę socialinio konsultavimo ir elgesio prevencijos patirtį, yra Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos valdybos narys, įvairių socialinių projektų autorius ir iniciatorius.

Kalbėdamas apie savo misiją darbe T. Morkūnas teigia „Žmogų laimingą daro keli dalykai: meilė, įdomus darbas ir galimybė padėti. Socialinio pedagogo darbas visada yra maksimaliai nukreiptas į pagalbą. Esu tikras, kad ne algos dydis ar naujas automobilis daro žmogų laimingu, o prakalbinta vaiko širdis.“

Susisiekite „Microsoft Teams“ platformoje, tel. +370 621 04547, el. paštu tomas.morkunas@vtmc.lt. Konsultuojami mokiniai, jų tėvai ir globėjai, pedagogai ir kiti mokymo centro darbuotojai.


Konsultuokitės


Savaitės diena Laikas Vieta
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais Nuo 12.30 iki 16.00 val. Informacinių ir vizualinių technologijų skyrius, 403 kab. (Pamėnkalnio g. 11, Vilnius)
Antradieniais, trečiadieniais ir penktadieniais Nuo 8.00 iki 11.30 val. Informacinių ir vizualinių technologijų skyrius, 403 kab. (Pamėnkalnio g. 11, Vilnius)

Kreipkis į socialinį pedagogą jei:
 • turi problemų bendraudami su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais;
 • patiri smurtą ir išnaudojimą;
 • turi problemų, susijusių su šeima, tėvais ar mokymusi;
 • jei turi mokymosi, elgesio, mokyklos lankymo problemų;
 • jei esi naujokas Centre  ir tau kyla sunkumų;
 • jei nori padėti draugui, kuris vartoja kvaišalus, praleidinėja pamokas ar kitaip netinkamai elgiasi;
 • jei priklauso bendrabutis ;
 • jei reikalinga materialinę paramą (tik neturintiems kvalifikacijos išsilavinimo);
 • jei priklauso transporto važiavimo lengvatą (11-12 kl. mokiniams iki 40 km už mokyklos rybų);
 • jei nori bendradarbiauti, įgyvendinant Vilniaus technologijų mokymo centre (toliau-Centras) prevencines programas, padėti organizuoti prevencinius renginius ir priemones;
 • jei turi idėjų ir sumanymų, kuriuos būtų galima įgyvendinti Centre;
 • jei nežinai, kur kreiptis pagalbos (patarsime, į kuriuos specialistus kreiptis).

Mokinų tėvai gali kreiptis, jei:
 • Centre vaikas susiduria su mokymosi ar kitais sunkumais, kurių jis vienas ar kartu su tėvais nėra pajėgus išspręsti;
 • Centre mokinys patiria patyčias ar fizinį smurtą;
 • Centre vaikas turi mokymosi ir/ar elgesio problemų;
 • reikalinga informacija apie įstaigas, teikiančias socialinę, psichologinę ar kitą pagalbą vaikui;
 • siekiama efektyvesnio bendradarbiavimo su mokytojais, mokiniais ar kitų institucijų specialistais.

Mokytojai gali kreiptis į socialinį pedagogą, jei:

 • pastebi, kad mokinys turi mokymosi ir/ar elgesio problemų;
 • reikalinga pagalba sprendžiant mokiniui ar mokinių grupei Centre iškilusias problemas, sunkumus;
 • mokiniui ar mokinių grupei reikalinga socialinė-pedagoginė pagalba;
 • organizuojant ir įgyvendinant socialinius ir/ar prevencinius projektus.
SOCIALINĖ PEDAGOGĖ IRINA KRUPOVIČ
Socialinė pedagogė metodininkė Irina Krupovič turi ilgametę konsultavimo, mediacijos ir emocinės paramos teikimo patirtį. Specialistė daug dėmesio skiria prevenciniam darbui, į bendras švietimo veiklas įtraukia įvairių valstybinių ir nevyriausybinių organizacijų narius, organizuoja susitikimus su specialistais, edukacinius renginius ir įgyvendina socialinius įgūdžius ugdančias iniciatyvas bei projektus.

„Kaip socialinė pedagogė atlieku daug vaidmenų: konsultantės, mediatoriaus, emocinę paramą teikiančio žmogaus. Mano darbo specifika susideda ir bendravimo su mokytojais ir mokiniais, kai padedu ir vienai, ir kitai pusei ieškoti problemų sprendimo, parenku tinkamą veikimo strategiją. Stengiuosi kelti pasitikėjimą, jog asmenys, besikreipiantys į mane pagalbos, jaustų mano palaikymą, nuoširdumą, besąlygišką priėmimą. Šios žmogiškos savybės dažnai ir nulemia konsultavimo sėkmę. Mano darbe svarbiausia ugdyti jaunimą, analizuoti jo elgesį ir problemas, su kuriomis susiduriama. O prasmingiausia, man regis, tai, jog galiu savo pavyzdžiu įdiegti pagarbą ir meilę žmogui, kurti gražesnę ateitį“, - atvirauja I. Krupovič.

Susisiekite „Microsoft Teams“ platformoje, tel. 8 652 19720, el. paštu irina.krupovic@vtmc.lt. Konsultuojami mokiniai, jų tėvai ir globėjai, pedagogai ir kiti mokymo centro darbuotojai.


Konsultuokitės

Savaitės diena Laikas Vieta
Pirmadienis

10:52 – 13:50

14:35 – 16:37
Energetikos ir mechatronikos skyrius, 504 kab. (Kalvarijų g. 159, Vilnius)
Antradienis 9:00 – 12:00 Energetikos ir mechatronikos skyrius, 504 kab. (Kalvarijų g. 159, Vilnius)
Trečiadienis

9:00 – 14:30

16:00 – 16:30
Energetikos ir mechatronikos skyrius, 504 kab. (Kalvarijų g. 159, Vilnius)
Ketvirtadienis

9:00 – 15:30

Energetikos ir mechatronikos skyrius, 504 kab. (Kalvarijų g. 159, Vilnius)
Penktadienis

9:00 – 12:00

14:00 – 16:30

Energetikos ir mechatronikos skyrius, 504 kab. (Kalvarijų g. 159, Vilnius)

Kreipkis į socialinį pedagogą jei:
 • turi problemų bendraudami su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais;
 • patiri smurtą ir išnaudojimą;
 • turi problemų, susijusių su šeima, tėvais ar mokymusi;
 • jei turi mokymosi, elgesio, mokyklos lankymo problemų;
 • jei esi naujokas Centre  ir tau kyla sunkumų;
 • jei nori padėti draugui, kuris vartoja kvaišalus, praleidinėja pamokas ar kitaip netinkamai elgiasi;
 • jei priklauso bendrabutis ;
 • jei reikalinga materialinę paramą (tik neturintiems kvalifikacijos išsilavinimo);
 • jei priklauso transporto važiavimo lengvatą (11-12 kl. mokiniams iki 40 km už mokyklos rybų);
 • jei nori bendradarbiauti, įgyvendinant Vilniaus technologijų mokymo centre (toliau-Centras) prevencines programas, padėti organizuoti prevencinius renginius ir priemones;
 • jei turi idėjų ir sumanymų, kuriuos būtų galima įgyvendinti Centre;
 • jei nežinai, kur kreiptis pagalbos (patarsime, į kuriuos specialistus kreiptis).

Mokinų tėvai gali kreiptis, jei:
 • Centre vaikas susiduria su mokymosi ar kitais sunkumais, kurių jis vienas ar kartu su tėvais nėra pajėgus išspręsti;
 • Centre mokinys patiria patyčias ar fizinį smurtą;
 • Centre vaikas turi mokymosi ir/ar elgesio problemų;
 • reikalinga informacija apie įstaigas, teikiančias socialinę, psichologinę ar kitą pagalbą vaikui;
 • siekiama efektyvesnio bendradarbiavimo su mokytojais, mokiniais ar kitų institucijų specialistais.

Mokytojai gali kreiptis į socialinį pedagogą, jei:

 • pastebi, kad mokinys turi mokymosi ir/ar elgesio problemų;
 • reikalinga pagalba sprendžiant mokiniui ar mokinių grupei Centre iškilusias problemas, sunkumus;
 • mokiniui ar mokinių grupei reikalinga socialinė-pedagoginė pagalba;
 • organizuojant ir įgyvendinant socialinius ir/ar prevencinius projektus.


PSICHOLOGĖ MILDA ANUŽYTĖ
Psichologė Milda Anužytė yra įgijusi klinikinės psichologijos magistro laipsnį. Studijų metu buvo VU Raidos psichologijos tyrimų grupės narė. Specialistė gilinasi į depresijos, nerimo sutrikimų gydymo teoriją ir praktiką, domisi pagalbos krizinėse situacijos teikimo praktikomis. 


„Psichologinė konsultacija – tai kaskart naujas susitikimas su žmogumi bei galimybė kartu leistis į kelionę savęs pažinimo link, kuri yra neabejotinai prasminga. Mano kaip šios mokyklos psichologės tikslas yra, kad kiekvienas, kuris ateina pas mane, galėtų jaustis saugus: kalbėti apie svarbiausius savo vidinio ir išorinio pasaulio dalykus, jaustųsi išgirstas ir galėtų drąsiau ieškoti atsakymų į rūpimus klausimus. Kiekvienas, kuris jaučia emocinę įtampą, patiria stresą mokykloje ar gyvenime, susiduria su tarpasmeninio bendravimo sunkumais ar nori pasikalbėti kitais rūpimais klausimais, yra visada laukiamas. Kartu bandysime geriau suprasti jūsų situaciją, jausmus, mintis, norus, lūkesčius bei ieškosime galimų pagalbos sau būdų,“ – tikina Milda.


Susisiekite „Microsoft Teams“ platformoje, el. paštu milda.anuzyte@vtmc.lt. Konsultuojami mokiniai, jų tėvai ir globėjai, mokytojai ir kiti mokymo centro darbuotojai.


Konsultuokitės

Savaitės diena Laikas Vieta

pirmadieniais

9:00 - 12:00  Energetikos ir mechatronikos skyrius, 505 kab. (Kalvarijų g. 159, Vilnius)
antradieniais

9:00 - 12:00

13:00 -16:00

Energetikos ir mechatronikos skyrius, 505 kab. (Kalvarijų g. 159, Vilnius)
ketvirtadieniais 9:00 - 11:00 Energetikos ir mechatronikos skyrius, 505 kab. (Kalvarijų g. 159, Vilnius)

Psichologas mokykloje rengia šviečiamojo pobūdžio užsiėmimus psichologinėmis temomis mokiniams, mokyklos darbuotojams bei mokinių tėvams (globėjams). Taip pat atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius psichologas vykdo psichologines apklausas. Esant poreikiui, specialistas atlieka psichologinį mokinio įvertinimą. 

PSICHOLOGĖ JURGITA SAVICKIENĖ

Psichologė Jurgita Savickienė yra įgijusi pedagoginės psichologijos magistro laipsnį. Norėdama tobulėti profesinėje srityje šiuo metu kvalifikaciją kelia Lietuvos sveikatos mokslų universitete Kognityvinės elgesio terapijos podiplominėse studijose. Savanoriavimo pagrindais specialistė teikia skubią psichologinę pagalbą sudėtingas gyvenimo situacijas išgyvenantiems žmonėms Krizių Įveikimo Centre.

Kaip mokyklos psichologė, pagalbos mokiniui specialistų komandos dalis, savo darbe didelį dėmesį skiriu klientų konsultavimui, efektyvių problemų sprendimo būdų paieškai ir ugdymui, bendravimo ir bendradarbiavimo plėtojimui, emocinio intelekto ugdymui. Man svarbu, kad kiekvienas atėjęs pas mane, pasijustų saugus ir priimtas toks koks yra. Mano tikslas kiekvienam padėti suprasti, kad vyksta jų gyvenime, ką jie gali pakeisti ir kaip pamilti ir pradėti vertinti save. 

Susisiekite „Microsoft Teams“ platformoje, el. paštu jurgita.savickiene@vtmc.lt. Konsultuojami mokiniai, jų tėvai ir globėjai, mokytojai ir kiti mokymo centro darbuotojai.
 
Konsultuokitės

Savaitės diena

Laikas

Vieta

Antradieniais

10:00 - 12:00

13:00 -15:00

Informacinių ir vizualinių technologijų skyrius, 404 kab. (Pamėnkalnio g. 11, Vilnius)

Trečiadieniais

10:00 - 12:00

13:00 -15:00

Informacinių ir vizualinių technologijų skyrius, 404 kab. (Pamėnkalnio g. 11, Vilnius)

Ketvirtadieniais

10:00 - 12:00

13:00 -15:00

Informacinių ir vizualinių technologijų skyrius, 404 kab. (Pamėnkalnio g. 11, Vilnius)

 
Psichologas mokykloje konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus) bei mokytojus mokymosi, emocinių, elgesio bei bendravimo su bendraamžiais ar mokytojais šių problemų sprendimo klausimais. Taip pat rengia šviečiamojo pobūdžio užsiėmimus psichologinėmis temomis mokiniams, mokyklos darbuotojams bei mokinių tėvams (globėjams). Taip pat atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius psichologas atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus bei teikia rekomendacijas pagal gautas tyrimų išvadas. Esant poreikiui, specialistas įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;

 Kada mokinys gali kreiptis į mokyklos psichologą?
 • Kai jaučiasi vienišas, nepritampantis prie aplinkos, nepasitikintis savimi;
 • Turi mokymosi sunkumų;
 • Jį kamuoja nerimas, prislėgta nuotaika;
 • Turi bendravimo problemų (su bendraamžiais, mokytojais, tėvais), patiria patyčias, smurtą;
 • Patiria gyvenimo pokyčius, kuriuos gali būti sunku įveikti (gyvenamosios vietos, mokyklos keitimas, tėvų skyrybos, artimojo netektis, kito vaiko šeimoje atsiradimas ir kt.);
Psichologinė pagalba mokykloje teikiama, kai:
 • mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai (tėvų raštiškas sutikimas dėl psichologinės pagalbos teikimo reikalingas mokiniams iki 16 metų);
 • į psichologą kreipiasi mokinio tėvai (globėjai);
 • kreipiasi mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų) sutikimą.

PAGALBOS TEIKIMAS NUOTOLINIU BŪDU
Mokymo Centre dirbančių socialinių pedagogų pagrindinis tikslas yra puoselėti emocinį ryšį, kurti saugumo jausmą ir bendradarbiavimo atmosferą ugdymo(si) procese.

Karantino laikotarpiu Vilniaus technologijų mokymo centro socialiniai pedagogai inicijuoja individualios socialinės pedagoginės pagalbos teikimą mokiniams nuotolinėmis konsultavimo priemonėmis, teikia pagalbą grupių vadovams, mokinių tėvams.

Konsultuojant nuotoliniu būdu užtikrinamas profesinės etikos principų laikymasis.
Nuotolines konsultacijas teikia:

Energetikos ir mechatronikos skyriaus socialinė pedagogė metodininkė
Irina Krupovič

Tel. 865219720
Microsoft Teams: irina.krupovic@vtmc.lt
Viber, Facebook messenger
Skype: mangeraiyra
 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

9.00 – 13.30

9.00 – 16.30

9.00 – 13.30

13.30 – 16.00

12.00 – 14.00

 
 
Informacinių ir vizualinių technologijų skyriaus socialinis pedagogas ekspertas
Tomas Morkūnas

Tel. 862104547
Microsoft Teams: tomas.morkunas@vtmc.lt
Viber, Facebook messenger
 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

9.00 – 13.30

9.00 – 16.30

9.00 – 13.30

13.30 – 16.00

9.00 – 13.30

 

Prioritetai:
Ypatingą dėmesį skiriame mokiniui, kurio šeima yra socialiai pažeidžiama ir neturi galimybės vaiko aprūpinti nuotoliniam mokymuisi reikalingomis priemonėmis. - Inicijuojame suinteresuotų šalių (mokytojų dalykininkų, mokyklų vadovų, seniūnijos darbuotojų ir kt.) tarpusavio bendradarbiavimą, siekiant optimaliausių, vaiko interesams palankiausių ir naudingiausių sprendimų įgyvendinimo. 
VISUOMENĖS SVEIKATOS KURATORIUS

Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centrą kuruoja:

Agnė Daugėlaitė 

Visuomenės sveikatos koordinatorė  

Vilniaus m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro Bendrojo ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros skyrius 

  

Polocko g. 12-2, Vilnius, LT-01204 

El. paštas: agne.daugelaite@vvsb.lt 

  

  

wcSBWPwMvJ1EgAAAABJRU5ErkJggg== 

NAUDINGOS NUORODOS

PSICHOLOGINĖ PAGALBA:

 • Iniciatyva „TuEsi“. Ši interneto svetainė skirta savižudybės krizę išgyvenančiam žmogui, šalia jo esančiam artimajam ir profesionalią pagalbą teikiantiems specialistams. Informacija svetainėje pateikiama glaustai, atsižvelgiant į specifinius kiekvienos tikslinės grupės poreikius. Savižudybės krizę patiriančiam asmeniui suteikiama informacija apie įvairius pagalbos būdus ir jos teikėjus konkrečioje savivaldybėje, ir ko jis gali tikėtis, kreipdamasis pagalbos telefonu, internetu ar susitikęs su specialistu. Norintieji padėti išgyvenantiems savižudybės krizę šioje svetainėje sužinos apie rizikos ženklus, priežastis ir mitus apie savižudybes, ras patarimų, kaip tinkamai suteikti pagalbą. Specialistams pateikiama išsami informacija, kaip elgtis konkrečioje situacijoje. Svetainėje taip pat publikuojamos savižudybės krizę išgyvenusiųjų istorijos.
 • „Jaunimo linija“ – viena didžiausių Lietuvoje veikiančių nemokamos emocinės paramos telefonu ir internetu tarnyba. Nuo 1991 metų veikiančioje tarnyboje dirba apie 350 savanorių (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Skuode). Ši iniciatyva yra nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija veikianti privačių asmenų, verslo ir valstybės paramos dėka. 

INFORMACIJA APIE TAI, KĄ TURI ŽINOTI NUKENTĖJĘS ASMUO:

 • LR Teisingumo ministerijos elektroninis leidinys nukentėjusiems asmenims pasiekiamas štai čia:

             1. Elektroninį informacinį leidinį galima rasti šioje nuorodoje: https://bit.ly/36ATwnr           2. Leidinio versiją, pritaikytą neįgaliesiems, galima rasti šioje nuorodoje: https://bit.ly/34ZdJm7

TURITE PASIŪLYMŲ / PAGEIDAVIMŲ?
Informacija ruošiama...