Nuotolinis mokymas

Gerb. Vilniaus technologijų mokymo centro bendruomene,

Karantino šalyje metu bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo procesas bus vykdomas nuotoliniu būdu.Visiems mokiniams informacija bus teikiama el. paštu pranešimais.

Nuotolinis mokymas vyks pagal pamokų tvarkaraščius, kurie skelbiami mokymo centro svetainėje www.vtmc.lt kiekvienai grupei skiltyje Mokiniams-Tvarkaraščiai.  Tvarkaraštyje yra skirtingu šriftu/spalva ar kt. pažymėtos pamokos, kurios vyks realiu laiku – sinchroniniu būdu.  Į jas būtina jungtis nustatytu pamokos laiku. Tam mokymo centras naudos virtualią mokymo(si) aplinką Microsoft TEAMS.


Prisijungimai prie virtualios mokymo(si) aplinkos ir elektroninio pašto yra sukurti ir jau pateikti kiekvienam mokiniui ir mokytojui dėl nesklandumų kreiptis:

Mokymas nuotoliniu būdu vykdomas pagal direktoriaus patvirtintas mokymo nuotoliniu būdu taisykles (peržiūrėti).

Dėl mokymo nuotoliniu būdu tvarkos ir reikalavimų konsultuoja:

Visais klausimais, susijusiais su nuotoliniu mokymu, galima kreiptis į grupių vadovus/kuratorius, o jei klausimo sprendimas užtruko – į direktoriaus pavaduotoją ugdymui ir direktorių svetainėje nurodytais kontaktais.

Mokytojus dėl nuotolinio mokymo kokybės, virtualios aplinkos panaudojimo galimybių konsultuoja metodininkė Toma Grabauskaitė toma.grabauskaite@vtmc.lt

Mes, Vilniaus technologijų mokymo centro mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, administracijos darbuotojai susitarėme dėl esminių nuotolinio mokymo organizavimo principų:   

  • Dirbdami (ugdydami, mokydami, konsultuodami mokinius) nuotoliniu būdu stengsimės naudoti tas mokymo priemones ir ugdymo(si) aplinkas, kurios jau yra gerai žinomos, išbandytos ir suprantamos mokiniams;
  • Visi LAIKYSIMĖS tvarkų ir susitarimų (to prašome ir iš Jūsų);
  • Stengsimės būti kūrybiški, kursime vaizdo pamokas, kursime kartu su mokiniais ir neapkrausime mokinių tik atsiskaitomaisiais darbais;
  • Komunikuosime tarpusavyje: nuolat dalinsimės informacija su Jumis, su savo kolegomis, su  administracija;
  • Abipusiai GERANORIŠKAI spręsime kylančius klausimus ir nesklandumus;
  • Mokiniams, kuriems reikės ypatingos pagalbos, skirsime daugiau dėmesio, aprūpinsime reikiama įranga;
BŪSIME VIENINGI IR SVEIKI!