Tvarkaraščiai

Pamokos mokymo centre vyksta pagal direktoriaus patvirtintus tvarkaraščius. Tvarkaraštis rengiamas pusmečiui, išskyrus tvarkaraščius įgyvendinamoms modulinėms profesinio mokymo programoms ir programoms, įgyvendinamoms pameistrystės būdu. Tokių mokymo programų tvarkaraštis gali būti rengiamas trumpesniam laikui atsižvelgiant į programos ar modulių įgyvendinimo ypatumus.


INFORMACINIŲ IR VIZUALINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIUS

Informacinių ir vizualinių technologijų skyriaus tvarakraščiai (peržiūrėti)

--------------------------------------------

Jei pastebėjote netikslumų ar turite klausimų, prašome kreiptis į sektoriaus vadovę Natalją Adulo el. paštu natalja.adulo@vtmc.lt

Pastaba. Mokiniai, įstoję pagal tam tikrą mokymo programą, sudaro grupę ir gauna atitinkamą akronimą, sudarytą iš mokymo programos pavadinimą sudarančių žodžių pirmųjų raidžių, įstojimo metų skaičiaus ir grupės skaičiaus. Pavyzdžiui, jei mokinys įstojo į apskaitininko-kasininiko mokymo programą 2021 m. rugsėjį ir tai yra pirmoji sudaryta šios mokymo programos grupė, jos akronimas bus A-21/1. O jei priėmimo kvota yra didesnė ir yra galimybė priimti daugiau asmenų, antrosios grupės akronimas bus A-21/2.

Informacinių ir vizualinių technologijų skyriuje besimokančių grupių akronimai yra šifruojami taip:

 • A ‒ apskaitininko mokymo programa;
 • KD ‒ kompiuterinės įrangos derintojo mokymo programa;
 • KP ‒ kompiuterinio projektavimo operatoriaus mokymo programa;
 • MT ‒ multimedijos techniko mokymo programa;
 • RG ‒ vizualinės reklamos gamintojo mokymo programa;
 • S ‒ sekretoriaus mokymo programa;
 • FT ‒ finansinių paslaugų teikėjo mokymo programa;
ENERGETIKOS IR MECHATRONIKOS SKYRIUS, „AKADEMIJA.IT“
Energetikos ir mechatronikos skyriaus tvarkaraščiai (peržiūrėti)
 

Jei pastebėjote netikslumų ar turite klausimų, prašome kreiptis į praktikos vadovę Aliną Vaitekūnienę el. paštu alina.vaitekuniene@vtmc.lt. 

Pastaba. Mokiniai, įstoję pagal tam tikrą mokymo programą, sudaro grupę ir gauna atitinkamą akronimą, sudarytą iš mokymo programos pavadinimą sudarančių žodžių pirmųjų raidžių, įstojimo metų skaičiaus ir grupės skaičiaus. Pavyzdžiui, jei mokinys įstojo į Java programuotojo mokymo programą 2019 m. rugsėjį ir tai yra pirmoji sudaryta šios mokymo programos grupė, jos akronimas bus JP-19/1. O jei priėmimo kvota yra didesnė ir yra galimybė priimti daugiau asmenų, antrosios grupės akronimas bus JP-19/2.

Energetikos ir mechatronikos skyriuje ir „Akademija.IT“ besimokančių grupių akronimai yra šifruojami taip:

 • E ‒ energetinių sistemų elektroniko mokymo programa;
 • JP ‒ Java programuotojo mokymo programa;
 • M ‒ automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko mokymo programa;
 • MS ‒ metalo apdirbimo staklininko mokymo programa;
 • PT ‒ programinės įrangos testuotojo mokymo programa;
 • SV ‒ suvirintojo mokymo programa;
 • ŽP ‒ žiniatinklio programavimo mokymo programa;
 • AR ‒ automobilių kėbulų remontininko mokymo programa;
BENDROJO UGDYMO (GIMNAZIJOS) SKYRIUS

Bendrojo ugdymo skyriaus 2022-2023 m tvarkaraščiai  (peržiūrėti)

Bendrojo ugdymo skyriaus 2021-2022 tvarkaraščiai (peržiūrėti)


Jei pastebėjote netikslumų ar turite klausimų, prašome kreiptis į gimnazijos (bendrojo ugdymo) skyriaus vedėją Mariną Aladovičienę el. paštu marina.aladoviciene@vtmc.lt. ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS

Baigus profesinio mokymo programą, kurią sudaro teorinis ir praktinis mokymas mokymo centre bei baigiamasis modulis (praktika įmonėje, o nesant galimybei mokymo centre) mokinys įgyja teisę į asmens įgytų kompetencijų vertinimą.

Vertinimą sudaro teorinė ir praktinė dalys. Teorinės dalies metu elektroniniu būdu atliekamas 100 klausimų, sudarytų iš profesinių disciplinų medžiagos, testas. Testui atlikti yra skiriamos 2 val. Išlaikius šį testą leidžiama dalyvauti praktinės dalies vertinime. Praktinę dalį sudaro profesinius gebėjimus patikrinančios užduotys. Praktinėms užduotims atlikti yra skiriama iki 6 val. Išlaikius abi dalis mokiniui suteikiama kvalifikacija ir tai patvirtinantis profesinio mokymo diplomas.

Vertinimą organizuoti konkurso būdu išrinkti Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Vertinimo komisijoje dalyvauja mokymo centro paskiriami profesijos mokytojai ir atitinkamos krypties verslo astovai, įmonių specialistai.

2023 m. asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkaraštis

Pasitelkto teikėjo pavadinimas Programos pavadinimas Programos kodas Teorinės dalies kompetencijų vertinimo data Laikas Praktinės dalies kompetencijų vertinimo data Laikas
Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“ Finansinių paslaugų teikėjo modulinė (21-FT.2) P43041201 2023-01-17 antradienis 9:00 2023-01-20 penktadienis 9:00
Kauno informacinių technologijų mokykla Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė (21-KP.2) M44061111 2023-01-17 antradienis 9:00 2023-01-20 penktadienis 9:00
Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė (21-KPt.3) T43061202 2023-01-17 antradienis 9:00 2023-01-20 penktadienis 9:00
Kauno informacinių technologijų mokykla Kompiuterinės įrangos derintojo modulinė (21-KD.3) M44061112 2023-01-18 trečiadienis 9:00 2023-01-23 pirmadienis 9:00
Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“ Apskaitininko modulinė (22-Au.2) T43041102 2023-02-22 trečiadienis 9:00 2023-02-27 pirmadienis 9:00
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras Biuro administratoriaus (22-BAu.2) T43041502 2023-03-03 penktadienis 9:00 2023-03-08 trečiadienis 9:00
Kauno informacinių technologijų mokykla Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė (KP-20/1) M43061102 2023-03-23 ketvirtadienis 9:00 2023-03-28 antradienis 9:00
Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“ Finansinių paslaugų teikėjo modulinė (20-FT.1) P42041201 2023-03-23 ketvirtadienis 14:00 2023-03-28 antradienis 9:00
Kauno informacinių technologijų mokykla Kompiuterinės įrangos derintojo modulinė (KD-20/1) M43061103 2023-03-30 ketvirtadienis 9:00 2023-04-04 antradienis 9:00
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras Biuro administratoriaus (22-BAu.3) T43041502 2023-04-05 trečiadienis 14:00 2023-04-11 antradienis 9:00
Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“ Apskaitininko modulinė (22-Au.3) T43041102 2023-04-12 trečiadienis 9:00 2023-04-17 pirmadienis 9:00
Kauno taikomosios dailės mokykla Poligrafijos technikas (22-P.1) P43021106 2023-04-17 antradienis 14:00 2023-03-03 penktadienis 9:00
Poligrafijos technikas (22-Ptt.2) T43021107 2023-04-17 antradienis 14:00 2023-03-03 penktadienis 9:00
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras Biuro administatoriaus (22-BA.1) P43041502 2023-06-19 pirmadienis 14:00 2023-06-22 ketvirtadienis 9:00
Biuro administratoriaus (22-BAt.2) T43041502 2023-06-19 pirmadienis 14:00 2023-06-22 ketvirtadienis 9:00
Kauno taikomosios dailės mokykla Multimedijos techniko modulinė (22-MT.2) P43061101 2023-06-20 antradienis 9:00 2023-06-23 penktadienis 9:00
Multimedijos techniko modulinė (22-MTt.3) T43061101 2023-06-20 antradienis 9:00 2023-06-23 penktadienis 9:00
Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“ Apskaitininko modulinė (22-A.1) P43041101 2023-06-26 pirmadienis 9:00 2023-06-29 ketvirtadienis 9:00
Apskaitininko modulinė (22-At.2) T43041102 2023-06-26 pirmadienis 9:00 2023-06-29 ketvirtadienis 9:00
Kauno taikomosios dailės mokykla Multimedijos techniko modulinė (20-MT.1) P42061101 2023-11-14 antradienis 14:00 2023-11-17 penktadienis 9:00

BRANDOS EGZAMINAI ABITURIENTAMS

2022–2023 Mokslo metų konsultacijų grafikas (susipažinti)


---2021–2022 Mokslo metų brandos egzaminų tvarkaraščiai:

 Kviečiame susipažinti su abiturientams skirta atmintinė (peržiūrėti)

ATOSTOGŲ GRAFIKAS
Baigiamojo kurso mokiniams ir vienerių mokslo metų trukmės mokymo programas besimokantiems mokiniams, taip pat tęstino profesinio mokymo programas besimokantiems mokiniams atostogos, išskyrus Kalėdų atostogas, gali būti neskiriamos. Kiekvienai grupei skiriamas atostogas numato skyrių mokytojų tarybos sekcijos, atsižvelgdamos į grupių mokymosi ypatumus ir mokymuisi reikiamą laiką, sprendimas derinamas su Centro taryba. Informaciją dėl atostogų skyrimo visada galite pasitikrinti pas grupės kuratoriių (-ę).

Atostogų pavadinimas 

Atostogų laikotarpis 

Rudens  

2021 m. lapkričio 3-5 d. 

Žiemos (Kalėdų)  

2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d. 

Žiemos  

2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d. 

Pavasario (Velykų)  

2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d. 

Vasaros  

prasideda pasibaigus ugdymo procesui,  numatytam mokymo planuose,  ir tęsiasi iki 2022-08-31 

PAMOKŲ LAIKAS

Mokymo centre yra  dirbama penkias dienas per savaitę, tai yra nuo pirmadienio iki penktadienio. Tęstinio mokymo grupėms mokymas gali būti vykdomas ir šeštadieniais. Mokslo metai skirstomi į du pusmečius.

2021–2022 mokslo metais nustatomos šios pusmečių datos:

I pusmetis – 2021 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. vasario 4 d.  

II pusmetis – 2022 m. vasario 7 d. – 2021 m. birželio 30 d. 

* 9 kl. mokslo metai baigiasi 2022 m. birželio 16 d.11 kl. - birželio 9 d. o 12 kl. - gegužės 19 d. 

 

Per mokslo metus ne mažiau kaip 10 dienų 11-12 kl. mokiniams ugdymo procese skiriama kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sporto, praktinei, socialinei, prevencinei, vertybinių nuostatų ugdymo veiklai, taip pat veiklai, susijusiai su ugdymu karjerai. Šios veiklos įgyvendinimą koordinuoja grupių vadovai. Veikla įgyvendinama pamokų metu, pamokas organizuojant įvairiose mokymosi aplinkose.

Mokymo centre pamokos vyksta pagal grafiką:

1 pam. 8.00-8.45 5 pam. 12.00-12.45 9 pam. 15.40-16.25 13 pam. 19.20-20.05
2 pam. 8.55-9.40 6 pam. 12.55-13.40 10 pam. 16.35-17.20 14 pam. 20.15-21.00
3 pam. 9.50-10.35 7 pam. 13.50-14.35 11 pam. 17.30-18.15
4 pam. 10.45-11.30 8 pam. 14.45-15.30 12 pam. 18.25-19.10

Pamokos pradedamos ne anksčiau kaip 8 valandą. Atsižvelgiant į mieste rytiniu metu susiformuojančias transporto spūstis, pamokos gali prasidėti ir apie 9 val.

Pertraukų tarp pamokų trukmė – 10 minučių. Ne vėliau kaip po 4 pamokų mokiniams skiriama 30 minučių ilgoji (pietų) pertrauka. Vykdant profesijos praktinius užsiėmimus, kurių metu užduotys trunka ilgiau nei vieną pamoką, gali būti organizuojamos dvi pamokos iš eilės be pertraukos, vėliau skiriant ilgesnę – 20 min. trukmės – pertrauką.

Dirbantiems asmenims, besimokantiems kitos kvalifikacijos asmenims, taip pat trūkstant darbo vietų praktiniam mokymui dirbtuvėse, ir laboratorijose, pamokos gali būti pradedamos ir po pietų.