Tvarkaraščiai

Pamokos mokymo centre vyksta pagal direktoriaus patvirtintus tvarkaraščius. Tvarkaraštis rengiamas pusmečiui, išskyrus tvarkaraščius įgyvendinamoms modulinėms profesinio mokymo programoms ir programoms, įgyvendinamoms pameistrystės būdu. Tokių mokymo programų tvarkaraštis gali būti rengiamas trumpesniam laikui atsižvelgiant į programos ar modulių įgyvendinimo ypatumus.


INFORMACINIŲ IR VIZUALINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIUS

Informacinių ir vizualinių technologijų skyriaus tvarakraščiai (peržiūrėti)

--------------------------------------------

Jei pastebėjote netikslumų ar turite klausimų, prašome kreiptis į sektoriaus vadovę Natalją Adulo el. paštu natalja.adulo@vtmc.lt

Pastaba. Mokiniai, įstoję pagal tam tikrą mokymo programą, sudaro grupę ir gauna atitinkamą akronimą, sudarytą iš mokymo programos pavadinimą sudarančių žodžių pirmųjų raidžių, įstojimo metų skaičiaus ir grupės skaičiaus. Pavyzdžiui, jei mokinys įstojo į apskaitininko-kasininiko mokymo programą 2021 m. rugsėjį ir tai yra pirmoji sudaryta šios mokymo programos grupė, jos akronimas bus A-21/1. O jei priėmimo kvota yra didesnė ir yra galimybė priimti daugiau asmenų, antrosios grupės akronimas bus A-21/2.

Informacinių ir vizualinių technologijų skyriuje besimokančių grupių akronimai yra šifruojami taip:

 • A ‒ apskaitininko mokymo programa;
 • KD ‒ kompiuterinės įrangos derintojo mokymo programa;
 • KP ‒ kompiuterinio projektavimo operatoriaus mokymo programa;
 • MT ‒ multimedijos techniko mokymo programa;
 • RG ‒ vizualinės reklamos gamintojo mokymo programa;
 • S ‒ sekretoriaus mokymo programa;
 • FT ‒ finansinių paslaugų teikėjo mokymo programa;
ENERGETIKOS IR MECHATRONIKOS SKYRIUS, „AKADEMIJA.IT“
Energetikos ir mechatronikos skyriaus tvarkaraščiai (peržiūrėti)
 

Jei pastebėjote netikslumų ar turite klausimų, prašome kreiptis į praktikos vadovę Aliną Vaitekūnienę el. paštu alina.vaitekuniene@vtmc.lt. 

Pastaba. Mokiniai, įstoję pagal tam tikrą mokymo programą, sudaro grupę ir gauna atitinkamą akronimą, sudarytą iš mokymo programos pavadinimą sudarančių žodžių pirmųjų raidžių, įstojimo metų skaičiaus ir grupės skaičiaus. Pavyzdžiui, jei mokinys įstojo į Java programuotojo mokymo programą 2019 m. rugsėjį ir tai yra pirmoji sudaryta šios mokymo programos grupė, jos akronimas bus JP-19/1. O jei priėmimo kvota yra didesnė ir yra galimybė priimti daugiau asmenų, antrosios grupės akronimas bus JP-19/2.

Energetikos ir mechatronikos skyriuje ir „Akademija.IT“ besimokančių grupių akronimai yra šifruojami taip:

 • E ‒ energetinių sistemų elektroniko mokymo programa;
 • JP ‒ Java programuotojo mokymo programa;
 • M ‒ automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko mokymo programa;
 • MS ‒ metalo apdirbimo staklininko mokymo programa;
 • PT ‒ programinės įrangos testuotojo mokymo programa;
 • SV ‒ suvirintojo mokymo programa;
 • ŽP ‒ žiniatinklio programavimo mokymo programa;
 • AR ‒ automobilių kėbulų remontininko mokymo programa;
BENDROJO UGDYMO (GIMNAZIJOS) SKYRIUS

Bendrojo ugdymo skyriaus tvarkaraščiai (peržiūrėti)

Jei pastebėjote netikslumų ar turite klausimų, prašome kreiptis į gimnazijos (bendrojo ugdymo) skyriaus vedėją Mariną Aladovičienę el. paštu marina.aladoviciene@vtmc.lt. ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS

Baigus profesinio mokymo programą, kurią sudaro teorinis ir praktinis mokymas mokymo centre bei baigiamasis modulis (praktika įmonėje, o nesant galimybei mokymo centre) mokinys įgyja teisę į asmens įgytų kompetencijų vertinimą.

Vertinimą sudaro teorinė ir praktinė dalys. Teorinės dalies metu elektroniniu būdu atliekamas 100 klausimų, sudarytų iš profesinių disciplinų medžiagos, testas. Testui atlikti yra skiriamos 2 val. Išlaikius šį testą leidžiama dalyvauti praktinės dalies vertinime. Praktinę dalį sudaro profesinius gebėjimus patikrinančios užduotys. Praktinėms užduotims atlikti yra skiriama iki 6 val. Išlaikius abi dalis mokiniui suteikiama kvalifikacija ir tai patvirtinantis profesinio mokymo diplomas.

Vertinimą organizuoti konkurso būdu išrinkti Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Vertinimo komisijoje dalyvauja mokymo centro paskiriami profesijos mokytojai ir atitinkamos krypties verslo astovai, įmonių specialistai.

2021 m. Kvalifikacijos egzaminai, organizuojami Informacinių ir vizualinių technologijų skyriuje:

Grupė, mokymo programa

Teorinės dalies (žinių) vertinimo data, laikas, vieta

Praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo data, laikas, vieta

KD-19/2, KD-19/3 ir KDt-19/4

Kompiuterinės įrangos derintojo modulinė

2021-01-26 (antradienis) 9 val

2021-01-27 (trečiadienis) 9 val.

KP-19/2, KPt-19/3

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė

2021-01-26 (antradienis) 9 val

2021-01-27 (trečiadienis) 9 val.Dėmesio! Karantino laiku kompetencijų vertinimas nevykdomas/įskaitomas (susipažinti).

2020 m. Kvalifikacijos egzaminai, organizuojami Informacinių ir vizualinių technologijų skyriuje:

Grupė, mokymo programa

Teorinės dalies (žinių) vertinimo data, laikas, vieta

Praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo data, laikas, vieta

RG-18/1

Vizualinės reklamos gamintojo modulinė

Karantino laiku nevykdomas

Karantino laiku nevykdomas

KD-18/1

Kompiuterinės įrangos derintojo modulinė

Įvyko

2020-01-30

8.30 val.

106 kab.

Įvyko

2020-01-30

11.00 val.

106 kab.

KPt-18/1

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė

Įvyko

2020-01-22

08.30 val.

401 kab.

Įvyko

2020-01-22

11.00 val.

401 kab.

S-19/1

Sekretoriaus modulinė

2020-06-16

08.30 val.

305/308 kab.

2020-06-16

11.00 val.

305/308 kab.

St-19/2

Sekretoriaus modulinė

2020-06-16

08.30 val.

305/308 kab.

2020-06-16

11.00 val.

305/308 kab.

AK-19/1

Apskaitininko ir kasininko modulinė

2020-06-16

08.30 val.

309/310 kab.

2020-06-16

11.00 val.

309/310 kab.

AKt-19/2

Apskaitininko ir kasininko modulinė

2020-06-16

08.30 va

309/310 kab.

2020-06-16

11.00 val.

309/310 kab.

FT-18/1

Finansinių paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa

2020-11-18

8.30 val.

304/306 kab.

2020-11-18

11.00 val.

304/306 kab.

FT-19/2

Finansinių paslaugų teikėjo modulinė

2020-06-17

08.30 va

304/309 kab.

2020-06-17

11.00 val.

304/309 kab.

LE-18/1

Logisto ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa

2020-11-18

8.30 val.

308 kab.

2020-11-18

11.00 val.

308 kab.

MPt-19/2

Multimedijos paslaugų teikėjo modulinė

2020-06-22

08.30 val.

208 kab.

2020-06-22

11.00 val.

208 kab.

MP-19/1

Multimedijos paslaugų teikėjo modulinė

2020-06-22

08.30 val.

207 kab.

2020-06-22

11.00 val.

207 kab.

KP-17/2

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus

Karantino laiku nevykdomas

Karantino laiku nevykdomas

 

Kvalifikacijos egzaminai, organizuojami Energetikos ir mechatronikos skyriuje, „Akademija.IT“:

Grupė, mokymo programa

Teorinės dalies (žinių) vertinimo data, laikas, vieta

Praktinės dalies (gebėjimų) data, laikas, vieta

ŽP-18/1

Žiniatinklio programuotojo modulinė profesinio mokymo programa

2020-11-20

9.00

Lakūnų g. 3, 201

2020-11-21

9.00

Lakūnų g. 3, 201

ŽP-19/2

Žiniatinklio programuotojo modulinė profesinio mokymo programa

2020-06-25

9.00

204 kab.

2020-06-26

8.00

204 kab.

ŽP-19/3

Žiniatinklio programuotojo modulinė profesinio mokymo programa

2020-06-25

12.00

204 kab.

2020-06-26

14.00

204 kab.

PT-19/2

Programinės įrangos testuotojo modulinė profesinio mokymo programa

2020-06-25

9.00

301 kab.

2020-06-26

8.00

301 kab.

PT-19/3

Programinės įrangos testuotojo modulinė profesinio mokymo programa

2020-06-25

12.00

301 kab.

2020-06-26

14.00

301 kab.

JP-19/2

JAVA programuotojo modulinė profesinio mokymo programa

2020-06-25

9.00

248 kab.

2020-06-25

8.00

248 kab.

JP-19/3

JAVA programuotojo modulinė profesinio mokymo programa

2020-06-25

12.00

248 kab.

2020-06-25

14.00

248 kab.

JP-19/1 (Akademija.IT)

JAVA programuotojo modulinė profesinio mokymo programa

2020-06-25

9.00

Lakūnų g. 3, 202 kab.

2020-06-26

9.00

Lakūnų g. 3, 202 kab.

E-19/1

Elektriko modulinė profesinio mokymo programa

2020-06-22

9.00 val.

301 kab.

2020-06-23

8.00 val.

112 kab.

E-19/2

Elektriko modulinė profesinio mokymo programa

2020-06-22

12.00 val.

301 kab.

2020-06-23

14.00 val.

112 kab.

E-17/1

Energetinių sistemų elektroniko mokymo programa

Karantino laiku nevykdomas

Karantino laiku nevykdomas

E-18/2

Energetinių sistemų elektroniko mokymo programa

Karantino laiku nevykdomas

Karantino laiku nevykdomas

MS-19/1

Metalo apdirbimo staklininko modulinė profesinio mokymo programa

2020-06-22

9.00 val.

302 kab.

2020-06-26

8.00 val.

103 kab.

MS-19/2

Metalo apdirbimo staklininko modulinė profesinio mokymo programa

2020-06-22

9 val.

302 kab.

2020-06-23

12.00 val.

103 kab.

SV-19/1

Suvirintojo mokymo programa

2020-06-22

8.30 val.

306 kab.

2020-06-22

11.00 val.

Suvirinimo dirbtuvės

AR-17/1

Automobilių kėbulų remontininko mokymo programa

Karantino laiku nevykdomas

Karantino laiku nevykdomas

 

BRANDOS EGZAMINAI ABITURIENTAMS

2021–2022 Mokslo metų brandos egzaminų tvarkaraščiai:

 Kviečiame susipažinti su abiturientams skirta atmintinė (peržiūrėti)

ATOSTOGŲ GRAFIKAS
Baigiamojo kurso mokiniams ir vienerių mokslo metų trukmės mokymo programas besimokantiems mokiniams, taip pat tęstino profesinio mokymo programas besimokantiems mokiniams atostogos, išskyrus Kalėdų atostogas, gali būti neskiriamos. Kiekvienai grupei skiriamas atostogas numato skyrių mokytojų tarybos sekcijos, atsižvelgdamos į grupių mokymosi ypatumus ir mokymuisi reikiamą laiką, sprendimas derinamas su Centro taryba. Informaciją dėl atostogų skyrimo visada galite pasitikrinti pas grupės kuratoriių (-ę).

Atostogų pavadinimas 

Atostogų laikotarpis 

Rudens  

2021 m. lapkričio 3-5 d. 

Žiemos (Kalėdų)  

2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d. 

Žiemos  

2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d. 

Pavasario (Velykų)  

2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d. 

Vasaros  

prasideda pasibaigus ugdymo procesui,  numatytam mokymo planuose,  ir tęsiasi iki 2022-08-31 

PAMOKŲ LAIKAS

Mokymo centre yra  dirbama penkias dienas per savaitę, tai yra nuo pirmadienio iki penktadienio. Tęstinio mokymo grupėms mokymas gali būti vykdomas ir šeštadieniais. Mokslo metai skirstomi į du pusmečius.

2021–2022 mokslo metais nustatomos šios pusmečių datos:

I pusmetis – 2021 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. vasario 4 d.  

II pusmetis – 2022 m. vasario 7 d. – 2021 m. birželio 30 d. 

* 9 kl. mokslo metai baigiasi 2022 m. birželio 16 d.11 kl. - birželio 9 d. o 12 kl. - gegužės 19 d. 

 

Per mokslo metus ne mažiau kaip 10 dienų 11-12 kl. mokiniams ugdymo procese skiriama kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sporto, praktinei, socialinei, prevencinei, vertybinių nuostatų ugdymo veiklai, taip pat veiklai, susijusiai su ugdymu karjerai. Šios veiklos įgyvendinimą koordinuoja grupių vadovai. Veikla įgyvendinama pamokų metu, pamokas organizuojant įvairiose mokymosi aplinkose.

Mokymo centre pamokos vyksta pagal grafiką:

1 pam. 8.00-8.45 5 pam. 12.00-12.45 9 pam. 15.40-16.25 13 pam. 19.20-20.05
2 pam. 8.55-9.40 6 pam. 12.55-13.40 10 pam. 16.35-17.20 14 pam. 20.15-21.00
3 pam. 9.50-10.35 7 pam. 13.50-14.35 11 pam. 17.30-18.15
4 pam. 10.45-11.30 8 pam. 14.45-15.30 12 pam. 18.25-19.10

Pamokos pradedamos ne anksčiau kaip 8 valandą. Atsižvelgiant į mieste rytiniu metu susiformuojančias transporto spūstis, pamokos gali prasidėti ir apie 9 val.

Pertraukų tarp pamokų trukmė – 10 minučių. Ne vėliau kaip po 4 pamokų mokiniams skiriama 30 minučių ilgoji (pietų) pertrauka. Vykdant profesijos praktinius užsiėmimus, kurių metu užduotys trunka ilgiau nei vieną pamoką, gali būti organizuojamos dvi pamokos iš eilės be pertraukos, vėliau skiriant ilgesnę – 20 min. trukmės – pertrauką.

Dirbantiems asmenims, besimokantiems kitos kvalifikacijos asmenims, taip pat trūkstant darbo vietų praktiniam mokymui dirbtuvėse, ir laboratorijose, pamokos gali būti pradedamos ir po pietų.