Ugdymas karjerai

Sėkmingai karjerai nebūtina nuolat kilti pareigose iki aukščiausio lygio vadovo pozicijos. Labai svarbu daryti tai, kas teikia džiaugsmo ir skatina tobulėti. Savęs pažinimas, profesinių galimybių analizė ir naujų tikslų kėlimas turėtų būti nuolatinis procesas. Juk dažniausia nieko nesirenkame visam gyvenimui. Rinktis tenka nuolat, nes besikeičiant aplinkai, keičiasi ir galimybės, ir poreikiai. Nebijokite klysti, nes tai – tik dar viena patirtis. 

Vilniaus technologijų mokymo centre ugdymas karjerai yra vykdomas įvairiomis formomis:
 • Ugdymo karjerai pamokos yra integruojamos į mokymo procesą.
 • Karjeros konsultantai ir grupių vadovai organizuoja pažintinius vizitus į įmones, susitikimus kitų švietimo įstaigų atsovais, karjeros, personalo ir atitinkamų sričių pagal specialybę specialistais.
 • Karjeros konsultantai teikia individualias konsultacijas.
Ugdymo karjerai turinys:
 • Savęs pažinimo praktikos, skirtos pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis.
 • Karjeros galimybių pažinimo praktikos, skirtos rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes, pažinti kintantį darbo pasaulį.
 • Karjeros planavimo praktikos, skirtos kelti gyvenimo ir karjeros tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti ir atnaujinti karjeros planą.
 • Karjeros įgyvendinimo praktikos, skirtos taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas, sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką, efektyviai ieškoti darbo.

NAUDINGOS NUORODOS

KARJEROS PORTALAI, TINKLARAŠČIAI:

 • „Euroguidance“ – projektas, siekiantis profesinio informavimo ir konsultavimo plėtros Lietuvoje bei Europoje. Šioje informacinėje svetainėje skelbiami:
  • metodiniai ir informaciniai leidiniai apie mobilumo galimybes;
  • informavimas apie mobilumo ir kvalifikacijos kėlimo galimybes;
  • informacija apie mokymosi galimybes Lietuvoje ir Europos Sąjungoje;
  • internetinės profesinio informavimo ir konsultavimo priemonės;
  • mokymo seminarai ir konferencijos;
  • informacija apie Lietuvos ir kitų šalių švietimo bei profesinio informavimo ir konsultavimo sistemas, projektinę veiklą, metodus, gerąją patirtį;
  • bendradarbiavimas su Lietuvos ir Europos institucijomis, europiniais tinklais, Europos Euroguidance centrais.
 • Mukis.lt - Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ugdymo karjerai skyriaus internetinė svetainė.
 • Firsty.lt. Šioje svetainėje rasite daug naudingos informacijos:
 • „Gera praktika“ – sistema, sukurta tam, kad profesinė praktika būtų organizuojama efektyviai. Ji universali ir lengvai pritaikoma daugelyje įstaigų, tiek ruošiančių specialistus, tiek priimančių praktikantus.
 • Darbo paieškos vadovas - vadovėlis, padėsiantis suprasti kaip vyksta darbo paieška ir kaip jai pasiruošti.