Akademija.IT

„Akademija.IT“ tikslas – padėti siekiantiems kvalifikacijos arba persikvalifikuoti per trumpą laiką įgyti darbo pradžiai būtinas programavimo ar testavimo žinias ir praktinius įgūdžius bei įsilieti į kūrybišką ir dinamišką IT bendrovių aplinką. Įmonėms partnerėms sudarome galimybę atrasti naujus motyvuotus ir gebančius greitai mokytis talentus, o švietimo partneriams – lygiuotis į darbo rinkos poreikius ir kelti mokytojų kvalifikaciją. 
 
„Akademija.IT“, įkurta 2014 m. IRT asociacijos INFOBALT ir LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Vilniaus technologijų mokymo centro (VTMC) iniciatyva, siekiant padėti užpildyti specialistų poreikį su programavimu susijusiose pozicijose. Prie mūsų platformos 2018 m. prisijungė Kauno informacinių technologijų mokykla (KITM). 
  
Kyla klausimų? 
Pirmiausia skaityk http://akademija.it/d-u-k/. Vis dar kyla? Susisiek! 

APIE INICIATYVĄ
Kaip veikiame?
Veikiame partnerystės pagrindu: mokymasis vyksta švietimo partnerių VTMC ir KITM kompiuterių klasėse Vilniuje ir Kaune, įmonės partnerės bei mūsų veiklą remiantys profesionalai teikia ir atnaujina turinį, užduotis, įsitraukia į dėstymą, o taip pat suteikia apmokamos praktikos vietas geriausiai besimokantiems. Visos mūsų vykdomos programos yra sukurtos partnerių – profesionalų – iniciatyva ir paremtos jų teikiamu turiniu, yra akredituotos bei suteikia jaunesniojo programuotojo ar testuotojo kvalifikaciją. Priimame geriausiai pasirodžiusius stojamajame teste ir pokalbyje. Mokymasis yra finansuojamas valstybės bei partnerių indėliu: valstybė finansuoja visiems, kurie dar nėra baigę (įgiję) dviejų ar daugiau valstybės finansuojamų kvalifikacijų (kvalifikacinių laipsnių). 

Kuo mes išskirtiniai?
Kuo mes išskirtiniai? Orientuojamės, pirmiausia, į kokybę: pelno nesiekiame ir dedame pastangas, kad būtų patenkinti ir partneriai, ir besimokantys. Norime, kad įmonės partnerės gautų iššūkiams ir tolesniam mokymuisi darbe pasirengusius būsimus specialistus,  o besimokantieji – be ilgų paieškų ir įrodinėjimų, apmokamos praktikos bei karjeros galimybę. Būtent todėl vykdome kandidatų atranką – priėmimo testą ir pokalbius su stojančiaisiais –, turime vidinę kokybės sistemą, peržiūrime programų turinį ir nuolat keliame švietimo partnerių profesijos mokytojų kvalifikaciją, o taip pat siekiame išlaikyti dėstančių profesionalų praktikų dalį, ypač specifinėse, patirties reikalaujančiose temose. Naujas programas kurti ir vykdyti pradedame, tik turėdami aiškų įmonių partnerių poreikį ir joms aktyviai dalyvaujant. 

Ką pasiekėme?
2015-2019 m. esame išleidę virš 200 absolventų, sėkmingai dirbančių Lietuvos IT įmonėse. Iš jų net 110 galime vadinti žvaigždėmis – jie, kaip geriausius rezultatus pademonstravę kandidatai, iškart po 7 mėn. mokymosi gavo 3 mėn. apmokamos praktikos vietas ir galimybę tęsti karjerą „Akademija.IT“ partnerių įmonėse, bei „Akademija.IT“ pažymėjimus. Iš partnerių girdime puikius atsiliepimus apie absolventus, sparčiai auga profesinio mokymo įstaigų mokytojų kvalifikacija, o kai kurie mūsų alumnai jau grįžta dėstyti naujai įstojusiems. 
PARTNERIAI

Partneriai-įmonės bei mūsų veiklą remiantys profesionalai teikia ir atnaujina turinį, užduotis, įsitraukia į dėstymą. Partneriai-įmonės suteikia apmokamos praktikos vietas geriausiai besimokantiems.

                             
INKUBATORIUS. PASITIKRINK: NORI, SEKASI, PATINKA?

„Geriausias laikas mokytis Java, .NET, QA. Nori įsitikinti, ar patinka ir sekasi, gauti patarimų iš „Akademija.IT“ alumnų?“ – toks raginimas ir klausimas pasitinka, visus besidominčius ir planuojančius mokytis programavimo ar testavimo internetinėje svetainėje www.akademija.it ir iniciatyvos Facebook puslapyje. Būsimi IT naujokai socialiniame tinkle kviečiami prisijungti prie grupės „Akademija.IT“ inkubatorius.

Šioje grupėje svarstantys savo galimybes mokytis „Akademija.IT“ programose sulauks 30-ies dienų iššūkio, rekomenduojamoje platformoje kasdien gaudami po programavimo užduotį, jas bandys spręsti ir rinks taškus. Jei pasirodytų per lengva, ar per sunku, į pagalbą ateis alumnai. Jau programavimo patirties turintys Justas, Tomas ir Lina bei testuotojai Maksimas ir Audrius taip pat konsultuos priėmimo, mokymosi ir kitais rūpimais klausimais.

Vienas iš „Akademija.IT“ inkubatorius mentorių – programuotojas Justas, pasirengęs padėti ypač tiems, kurie mąsto persikvalifikuoti, mat prieš pradėdamas mokytis Java programavimo, vaikinas buvo fizikas. Justas pasakoja: „Po studijų jau turėjau šiek tiek patirties su sistemų administravimu, programinės įrangos testavimu, domėjausi sistemų veikimu ir integracija, tad įstojau, jau žinodamas, ties kuo noriu dirbti. Praėjo dveji metai ir šiuo metu dirbu prie projekto, kuris sprendžia autorinių teisių problemas muzikos industrijoje, o patirtį realizuoju šiomis technologijomis: AWS, Java, Scala, Apache Spark. Mano patarimas IT naujokams – svarbu dar pačioje pradžioje įdėti kuo daugiau darbo ir atrasti sritį, kuri patinka: front-end, back-end ar cloud technologijos. Radus patinkančią sritį, bus kur kas lengviau mokytis ir tobulėti.“

Tikimės, kad tos 30 dienų, per kurias besiruošiantys stojamajam testui praeis programavimo pradžiamokslį, patys savarankiškai ieškos atsakymų į klausimus ir galės gauti konsultacijas iš alumnų, padės suprasti, ar tokia veikla patinka ir sekasi, ir tuo pačiu kryptingai rengtis sėkmei, tiek priėmime, tiek mokantis. Ar tai padidins šansus įstoti? Be abejonės! Juk tai aiškus ženklas apie stojančiojo motyvaciją ir, žinoma, gera treniruotė prieš intensyvią „Akademija.IT“ programą.

Prisijunkite prie „Akademija.IT“ inkubatorius.

Daugiau informacijos: internetinėje svetainėje www.akademija.it, iniciatyvos Facebook ir LinkedIn paskyrose. 

STOJAMASIS TESTAS
Testas yra atliekamas raštu. Jam atlikti skiriamos 45 minutės.  Testo metu gali būti pateikiami klausimai ar užduotys iš kompiuterio vartojimo pagrindų (anglų kalba), loginio mąstymo, taip pat programavimo pagrindų, atitinkančių vidurinio ugdymo Informacinių technologijų išplėstinio kurso programą (testo užduočių aprašas).

Pageidaujamą testo datą pasirinkite LAMA BPO sistemoje adresu https://profesinis.lamabpo.lt/. Sėkmingai praėję testą bus pakviesti į pokalbį su vienos iš įmonių atstovu. Puikiai pasirodę testo ir pokalbio metu gaus kvietimą pasirašyti sutartį.


PROGRAMA DATA LAIKAS VIETA
Java programavimas

2022 m. birželio 29 d.

2022 m. liepos 18 d.

2022 m. rugpjūčio 1 d.

9.00 val. Kalvarijų g. 159, Vilnius, 401 kab.
Programinės įrangos testavimas